Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

Βιολογικοί

1.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το νερό,κυρίαρχο στοιχείο του γήινου κόσμου και κουκούλι της ζωής,υπάρχει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας.
Ένα από τα σημαντικότερα συστήματα,από τα οποία εξαρτάται η ζωή στον πλανήτη μας,είναι ο κύκλος του νερού στην φύση.Με τις τεχνολογικές παρεμβάσεις του ανθρώπου,προκαλούνται σοβαρές διαταραχές στον κύκλο αυτό.
Έτσι εμφανίζονται μεγάλες περίοδοι ξηρασίας που εναλλάσσονται,με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
Στην φύση,τα πάντα συνεργάζονται και αλληλοσυνδέονται και ειδικότερα το νερό,το οποίο είναι μέρος ενός ατελείωτου φυσικού κύκλου αναγέννησης.Βρίσκεται σε διαρκή κίνηση.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ !!!

Το νερό είναι δώρο της φύσης στον άνθρωπο και η αφθονία του μπορεί να είναι παροδική,ακόμα και για τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.
Έχουμε μεγάλη ευθύνη για την διαταραχή του κύκλου του νερού,καθώς και για το γεγονός ότι ρυπαίνουμε τα επιφανειακά υπόγεια ύδατα.
Έχουμε μεγάλη ευθύνη για την διαταραχή του κύκλου του νερού,καθώς και για το γεγονός ότι ρυπαίνουμε τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
Η έλλειψη του νερού,δεν σημαίνει μόνο δίψα αλλά και πείνα,όταν η έλλειψη του,στερεί από τον άνθρωπο την δυνατότητα καλλιέργειας της γης.
Σε ατομικό επίπεδο,ο καθένας μας,μπορεί να κάνει κάποια πράγματα,δίχως στην ουσία να στερηθούμε κάτι.
Τα υγρά απόβλητα από κατοικίες,βιομηχανίες,βιοτεχνίες,ξενοδοχεία,ονομάζονται λύματα.Όταν τα λύματα καταλήγουν χωρίς επεξεργασία στους υδάτινους αποδέκτες(ποτάμια,ρυάκια,λίμνες,θάλασσα), μεταφέρουν σ’αυτούς ουσίες που προκαλούν ρύπανση.

Η ρύπανση του νερού συνεπάγεται:

  1. Μείωση της διαύγειας του.
  2. Μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.
  3. Μείωση της χλωρίδας και της πανίδας.
  4. Αισθητική υποβάθμιση ή πλήρη καταστροφή των υδάτινων τοπίων.

Για τον περιορισμό της ρύπανσης είναι ανάγκη να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα,πριν τα λύματα καταλήξουν στον υδάτινο αποδέκτη.Το σοβαρό αυτό πρόβλημα αντιμετωπίζεται,με την κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών.
Η επεξεργασία και η ανακύκλωση των λυμάτων,μέσω βιολογικού καθαρισμού και η χρήση του ανακυκλωμένου ύδατος,για τις ανάγκες των κηπαίων μας,ώστε να μην σπαταλιέται το πολύτιμο πόσιμο νερό.Είναι επιτακτική ανάγκη όλων.

Τι είναι οι βιολογικοί ?

Είναι συστήματα που βασίζονται στην ήλεκτρο-μηχανολογική μέθοδο,ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν λύματα.

Ποιοι είναι οι λόγοι ύπαρξης του βιολογικού ?

1.Είναι γεγονός ότι η εναπόθεση λυμάτων σε βόθρους αποστράγγισης έχει σαν αποτέλεσμα την μόλυνση του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων.Εξαιτίας των παθογόνων οργανισμών που αναπτύσσονται,μπορούν να μεταδοθούν ασθένειες ή δυσάρεστες οσμές,μέσω της μεταφοράς αυτών από υπόγεια υδατα.

2.Η διαχείριση λυμάτων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την χώρα μας λόγου κόστους και μορφολογία εδάφους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μη δημιουργία αστικού βιολογικού,σε όλες τις περιοχές. Αλλά ακόμα και να μπορούσε να γένει,το κόστος θα ήταν τεράστιο.

Φανταστείτε μια πόλη ή ένα χωριό,το οποίο το χειμώνα έχει 10.000 κατοίκους και το καλοκαίρι λόγο τουρισμού έχει 70.000 κατοίκους. Τότε το κράτος θα ήταν υποχρεωμένο,να κατασκευάσει ένα βιολογικό των 70.000 κατοίκων,το οποίο θα υπολειτουργούσε εννέα μήνες το χρόνο.
Πάνω σε αυτό το πρόβλημα,που αντιμετωπίζει η χώρα μας,απαιτείται η ευαισθητοποίηση όλων μας,στο να δώσουμε λύσεις μέσω βιολογικών εγκαταστάσεων.

3. Ζούμε σε μια εποχή,που το νερό στον πλανήτη μας λιγοστεύει και είναι υποχρέωση όλων μας να ανακυκλώσουμε το πολυτιμότερο αγαθό.
Η χρήση ατομικού,μας επιστραφεί νερό για χρήση ποντίσματος χρήση ποντίσματος ή αν δεν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι,τότε μπορούμε να το διαθέσουμε σε αρδευτικό κανάλι ή στην γη με την απόλυτη σιγουριά,ότι συμμετέχουμε φιλικά στο περιβάλλον.
4.Αυτή η οικολογική προσέγγιση,μας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το νερό που ξοδεύουμε,στον τύπο που το ξοδεύουμε.

2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Σε όλη την Ευρώπη,σήμερα και στην Ελλάδα,οι μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων είναι τρεις.
Η πρώτη μέθοδος,αφορά συστήματα τα οποία βασίζονται σε φίλτρα και η μετατόπιση του όγκου λυμάτων,γίνεται,με την μέθοδο της εισαγωγής και εξαγωγής.

Τα ουσιαστικά προβλήματα της μεθόδου αυτής, είναι :

α) Ο συνεχής έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων,
β) η μη σταθερή ποιότητα της απόδοσης του βιολογικού,λόγο του μεταβλητού όγκου λυμάτων
γ) η μεγάλη απώλεια βακτηριδίων,με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιος όγκος λυματολάσπης.
Η δεύτερη μέθοδος,αφορά συστήματα,τα οποία βασίζονται στην οξυγόνωση και στην δημιουργία βακτηριδίων ή με χρήση χημικών,τα οποία προστίθενται στο συστημα ανα τακτά διαστήματα και η μετατόπιση του όγκου των λυμάτων,γίνεται με βυθιζόμενες αντλίες.

Τα προβλήματα της μεθόδου αυτής είναι :

α) Η πρόσθεση βακτηριδίων και η μη σωστή αναλογία δοσολογίας βακτηρίων δημιουργεί πρόβλημα στην επεξεργασία και πολλές φορές παρουσιάζεται το πρόβλημα,ότι τα βακτήρια που προσθέτουμε,δεν είναι συμβατά με τα βακτήρια που δημιουργούνται ήδη στον βιολογικό.

β) Υποχρεωτική χρήση χημικών,που και εκεί απαιτείται μια συνεχή παρακολούθηση,στην συνεχή δοσολογία χημικών,γιατί το παραμικρό λάθος,δημιουργεί πρόβλημα στην απόδοση του βιολογικού και

γ) Επειδή τα συστήματα αυτά,λειτουργούν με μηχανήματα,τα οποία βρίσκονται υποχρεωτικά εντος των λυμάτων,έχουν τεράστιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Και οι δυο παραπάνω«ΛΥΣΕΙΣ»ακόμα και με την πιο καλή τους λειτουργία,δεν μπορούν να αποφύγουν τις δυσάρεστες οσμές και επιπλέον δεν μπορούν λόγο της λειτουργίας τους,να πιστοποιήσουν την απόδοσης τους. Εκμεταλλευόμενοι την εξέλιξη της οικολογικής τεχνολογίας,μέσω της επιστημονικής ομάδας της ‘UTP,ερχόμαστε να δώσουμε ουσιαστική λύση,με τα εξής χαρακτηριστικά.

3. ΛΥΣΗ  WALL ECO – UTP

 

Η λύση που προτείνει η Wall Eco,βασίζεται σε μια καινοτόμο και παγκόσμιας πρωτοτυπίας,τεχνολογία,η οποία εφαρμόζεται για τουλάχιστον έντεκα χρόνια στην Ευρώπη και από το 2011 και στην Ελλάδα.
Η πρωτοτυπία της τεχνολογίας αυτής και η κατοχύρωση της,σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλεται στη επιστημονική ομάδα της UTP και στις εγκρίσεις και πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων Ευρωπαικών Ινστιτούτων.
Η λύση που προτείνει η Wall Eco,βασίζεται σε μια καινοτόμο και παγκόσμιας πρωτοτυπίας,τεχνολογία,η οποία εφαρμόζεται για τουλάχιστον έντεκα χρόνια στην Ευρώπη και από το 2011 και στην Ελλάδα.
Η πρωτοτυπία της τεχνολογίας αυτής και η κατοχύρωση της,σε παγκόσμιο επίπεδο,οφείλεται στη επιστημονική ομάδα της UTP και στις εγκρίσεις και πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων Ευρωπαικων Ινστιτούτων.

Η τρίτη μέθοδος, την οποία και χρησιμοποιούμε,αφορά συστηματα,τα οποία δεν χρειάζονται προσθήκη βακτηριδίων ή χημικων ουσιών,για το λόγο ότι,μέσω της οξυγόνωσης και του ειδικού εξοπλισμού,που περιέχει το συστημα,παράγει βακτηριδια από το ίδιο το σώμα,που δέχεται.

 

Παράλληλα με σύστημα προστασίας βακτηριδίων που διαθέτει δεν έχουμε απώλεια αυτών.Στην συγκεκριμένη μέθοδο,η μετακίνηση του όγκου των λυματων γίνεται μέσω υπό πίεσης αέρα,ο οποίος διοχετεύεται από αντλία που βρίσκεται έξω από τον βιολογικό και σαν αποτελεσμα έχει,το χαμηλό κόστος λειτουργίας.Μέσω δε,ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή,ο βιολογικός λειτουργει μόνο όταν δέχεται λύματα και ανάλογα με τον όγκο που δεχεται.Αυτό μας εξοικονομεί ενέργεια.

 

 

Μέσα στον βιολογικό βρίσκονται, μόνο σωληνώσεις από PVC και αισθητήρες,που αυτά μας δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωής και περισσότερη ασφάλεια ότι δεν μεταφέρουμε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον βιολογικό.

 

 

Το κόστος μια τέτοιας εγκατάστασης είναι αποσβεσιμο από την μη χρήση βυτίου και από την αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου υδάτινου όγκου.Η Wall Eco,ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UTP- Germany σε Ελλάδα και Βουλγαρία και σε συνεργασία με την επιστημονική και τεχνική της ομάδα,μπορεί να δώσει λύσεις στο υπαρκτό πρόβλημα του κάθε επιχειρηματία, ξενοδόχου,οικισμού,δήμου ή ιδιώτη.

 

4.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η πιστοποιημένη απόδοση των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων,βασίζεται σε ένα μοναδικό τρόπο λειτουργίας που είναι ο εξής:
Διέλευση των λυμάτων πριν από την εισαγωγή,από μηχανισμό αφαίρεσης των ανόργανων υλικών,(πέτρα,άμμο,πλαστικό,χαρτί,κ.λ.π.).
Το πλύσιμο αυτών των υλικών και η απόθεση τους ως απορρίμματα.
Στην συνέχεια τα λύματα εισέρχονται στον θάλαμο εισαγωγής και δημιουργίας βακτηρίων.Ακολουθεί ο θάλαμος ή οι θάλαμοι αερισμού των λυμάτων(οξυγόνωση).
Η μετακίνηση των λυμάτων από τον πρώτο στον δεύτερο θάλαμο,γίνεται μέσω υπό πίεσης αέρα με μηχανισμό που βρίσκεται εκτός του βιολογικού.Η μεταφορά ενέργειας του αέρα,γίνεται μέσω σωληνώσεων υψηλής αντοχής(PVC).

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μετά την πλήρη οξυγόνωση στον δεύτερο θάλαμο και μετά από πλήρη καθίζηση των λυμάτων,ξεκινά ο κύκλος διάθεσης.
Πρώτο μέρος του κύκλου: Επιστροφή του υλικού που έχει καθιζάνει στη πρώτη δεξαμενή.
Δεύτερο μέρος του κύκλου: Η μεταφορά του σχεδόν καθαρού νερού στην τρίτη δεξαμενή.
Η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας,επιτρέπει την αύξηση των βακτηρίων στην πρώτη δεξαμενή,χωρίς απώλειες και την μείωση δραστικά της λυματολάσπης.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αφού ο όγκος του νερού,μετά την δευτεροβάθμια επεξεργασία μετατοπιστεί στην τρίτη δεξαμενή,τότε ξεκινά ο κύκλος της οζονοποίησης και η διέλευση του εξερχόμενου όγκου μέσα από λυχνίες uv-system.Με αυτόν τον τρόπο,επιτυγχάνουμε την πλήρη θανάτωση όλων των παθογόνων οργανισμών,που μπορούν να υπάρξουν μέσα στον υδάτινο όγκο που εξέρχεται από τον βιολογικό.
Έτσι,είμαστε σίγουροι ότι,ο υδάτινος όγκος που εξέρχεται από τον βιολογικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση,πότισμα ακόμα και με ψεκασμό,για διάθεση νερού σε καζανάκια WC,διάχυση σε κανάλια-ρυάκια θάλασσα,πυρόσβεση,με απόλυτη ασφάλεια.

5.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα προτερήματα μας σε σχέση με τους τρίτους είναι πολλά.

1)Δεν υπάρχουν μηχανήματα ή μοτέρ,εντός των δεξαμενών.Το μηχανολογικό τμήμα βρίσκεται εκτός βιολογικού και αποτελείται από τουρμπίνες αέρος,ηλεκτροβάνες και ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου.Μέσα στις δεξαμενές υπάρχουν μόνο σωλήνες PVC.Όλα τα μέρη,τοποθετούνται σε ζεύγη,για τη ασφαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.
2)Δεν χρησιμοποιούμε χημικά,χλώριο ή φίλτρα.Η μετακίνηση υγρών λυμάτων,γίνεται μέσω συστήματος υπό πίεσης αέρος.
3)Είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας,με πλήρη απολύμανση,του εξερχόμενου υδάτινου όγκου,μέσω κλειστού κυκλώματος uv-system και οζονοποίησης.
Τα αποτελέσματα είναι άριστα,είτε σε χρησιμοποίηση ποτίσματος με ψεκασμό,είτε με διάχυση σε κανάλια,ρυάκια,ποτάμια και θάλασσα.
4)Χαμηλό κόστος λειτουργίας,ανα περίοδο.Δουλεύει με μια η με δύο τουρμπίνες,ανάλογα με τις απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας,εποχιακά,παραθεριστικά.
5) Χαμηλό κόστος συντήρησης και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα εντός των δεξαμενών,παρά μόνο σωλήνες PVC.
6)Μαζί με την μελέτη,δίνεται και ο πλήρης σχεδιασμός υποδομής εντελώς δωρεάν.Με αυτόν τον τρόπο δίνεται το πλεονέκτημα στον επιχειρηματία να κινηθεί και να ολοκληρώσει το έργο,με τοπικά συνεργεία και ενδεχομένως με χαμηλότερο κόστος.
7)Μετά την ολοκλήρωση κάθε μελέτης,δίδονται στον πελάτη δωρεάν όλες οι πιστοποιήσεις,που αφορούν υγειονομική υπηρεσία και πολεοδομία.
8)Εξαιτίας της πρωτοποριακής τεχνολογίας μας,ο σχεδιασμός υποδομής προσαρμόζεται,στον ήδη υπάρχοντα χώρο.
9)Μετά από την ολοκλήρωση του έργου δίνονται όλες οι εγγυήσεις του συστήματος.
10)Σε περίπτωση μόνιμου συντηρητή σε ξενοδοχείο,η Wall Eco,είναι διατιθέμενη,να εκπαιδεύσει τον συντηρητή,για την ασφαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.
11)Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιολογικών,υπάρχει η δυνατότητα ανακαίνισης εγκατάστασης,σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και εφόσον δοθούν στην Wall Eco,κατόψεις του ήδη υπάρχοντα βιολογικού.

14) ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Λόγω της πρωτοποριακής τεχνολογίας και όλων των πιστοποιήσεων κατασκευής,απόδοσης και καθαρότητας εξερχόμενου νερού,ο βιολογικός μας,είναι ο μοναδικός που επιδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α και το Αναπτυξιακό σχέδιο στο 70%.

6.ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ COMPACTCONTAINER

Τα συστήματα COMPACT-SBR FULL BIOLOGIC αστικών λυμάτων-βοθρολυμάτων,είναι δυνατόν να τοποθετηθούν χωρίς προεργασία υποδομής χωρίς βάσεις μπετόν,με δυνατότητα να μεταφερθούν πολύ εύκολα.
Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη,που μπορεί να δώσει λύση,σε περιοχές NATURE,με πιστοποιημένα συστήματα compact.Δυναμικότητας έως και 150m3 max/day ή έως και 1000 ατόμων.
Το μόνο που χρειάζεται για την λειτουργία τους είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας(τριφασικό) και σημείο διάθεσης του καθαρού εξερχομένου νερού.Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας γίνεται από τεχνικό προσωπικό της UTP.Τα συστήματα συνοδεύονται από πιστοποιητικά κατασκευής και απόδοσης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Πέντε έτη για τις δεξαμενές και τα συστήματα που περιέχονται μέσα στις δεξαμενές.
Δυο έτη εγγύηση για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται εκτός των δεξαμενών.
Συνεχή παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

7.ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΙΚΤΟΥ

Οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου είναι μοναδικές.Η Wall Eco,προτείνει την δημιουργία μελέτης,χωρίς κόστος για τον ενδιαφερόμενο και για κάθε περίπτωση χωριστά.
Η Wall Eco, αρκεί να γνωρίζει κάποια στοιχεία όπως :

Η χρήση του χώρου,ο αριθμός ατόμων ή επισκεπτών ή άλλες ιδιαιτερότητες ή δραστηριότητες.