Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

“H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”
Τομέας της Υγείας
ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΕΡΑΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Evergreen Tecno Plants μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα για την εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ, σε θέματα υγιεινής.
Ολοκληρωμένα συστήματα για τον έλεγχο και τον περιορισμό του πληθυσμού των βακτηρίων, ιδανικά για να λειτουργούν στον τομέα της υγείας, εξασφαλίζοντας μικροβιολογική ασφάλεια.
Μηχανήματα και συστήματα εξοπλισμένα με τηλεχειρισμό και βοήθεια τόσο για χρήση όσο και για συντήρηση.
Οι λύσεις μας βασίζονται στις χημικές και φυσικές ιδιότητες του όζοντος και μπορούν να ενσωματωθούν με υπάρχοντα συστήματα ή να αντικαταστήσουν μη συμμορφούμενα ή παρωχημένα συστήματα και τεχνολογίες.
Το σύστημά μας είναι ιδιαίτερα κατάλληλο στον τομέα της υγείας για τον καθαρισμό του νερού, του αέρα και της επιφάνειας, με στόχο τη βελτίωση της μικροβιολογικής ασφάλειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14000).

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριες Εφαρμογές

Νερό:

– Εισερχόμενη επεξεργασία νερού.
– Θεραπεία κυκλώματος νερού νοσοκομείου.
– Συστήματα φυσικής αποκατάστασης.

Αέρας:

– Σύστημα επεξεργασίας αέρα με εξοικονόμηση ενέργειας.
– Σύστημα επεξεργασίας αέρα υψηλής απόδοσης για μικροβιολογική ασφάλεια δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.
– Συστήματα / Μηχανές για τη μείωση του βακτηριδιακού πληθυσμού σε αίθουσες ασθενών, ATU (μονάδες επεξεργασίας αέρα), αγωγοί αέρα, επιφάνειες, δωμάτια, κουζίνες, τραπεζαρίες, λευκά δωμάτια, χειρουργικές αίθουσες κ.λπ.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

 

– Μείωση των παθογόνων παραγόντων που μεταφέρονται με νερό.
– Βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω της οξείδωσης διαλυμένων ορυκτών (σίδηρος, μαγγάνιο, κλπ.).
– Μειώνει / εξαλείφει τη χρήση χημικών ενώσεων.

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

– Τα συστήματα βασίζονται σε φυσικό αέριο, επομένως δεν υπάρχει ρύπανση για το κύκλωμα νερού.
– Οι ασθενείς δεν διαταράσσονται και η ιδιωτική τους ζωή είναι εγγυημένη (Τα συστήματα είναι αυτόματη και μη παραβατικά).
– Σημαντική εξοικονόμηση κόστους και γρήγορη διαγραφή.
– Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε υπάρχοντα όσο και σε νέα συστήματα.

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

– Βακτηριακή απολύμανση και απενεργοποίηση ιού.
– Αφαίρεση χρώματος (Οξείδωση) και απομάκρυνση των οσμών και των αρωμάτων.
– Απομάκρυνση των φυκιών (Oxide) και προεπεξεργασία βιολογικών διεργασιών.
– Οξειδώνει οργανικές ενώσεις (απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα, φαινόλες).
– Οξείδωση ανόργανων ενώσεων (Νιτρικά και Θειικά).
– Διαλύει οργανικές ενώσεις Μικρο-κροκίδωση.
– Περιορίζει τη χρήση χλωρίου κατά 80% βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού και του αέρα.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

– Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με αφαίρεση μικρο-σκόνης (ηλεκτροστατική καθίζηση).
– Εγκατάσταση ATU με ελεύθερη ψύξη (εξοικονόμηση ενέργειας).
– Εγκατάσταση μονάδας ATU με σύστημα ανάκτησης θερμότητας με εγκάρσια ροή.
– Εγκατάσταση μονάδας ATU με επεξεργασία αέρα με όζον για μικροβιολογική ασφάλεια.
– Μείωση του επιφανειακού βακτηριδιακού πληθυσμού (επιφάνειες / μηχανές).
– Απομάκρυνση οσμών και σημαντική μείωση του κόστους αποχέτευσης (ώρες εργασίας και χημικού καθαρισμού).

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

– Μείωση των επιβλαβών ουσιών (ISO 14000, συμμόρφωση με το EMAS).
– Βελτίωση και απλούστευση των συστημάτων HACCP.
– Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους φορείς εκμετάλλευσης (χημικά προϊόντα που χρειάζονται μείωση).
– Εξοικονόμηση κόστους απολύμανσης, τόσο σε προϊόντα όσο και σε εργατοώρες.
– Αποταμιεύσεις στην παραγωγή ζεστού νερού / ατμού (το όζον χρησιμοποιεί κρύο νερό).
– Μείωση της κατανάλωσης νερού.
– Πλήρης εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με όζον.
– Εξάλειψη ή / και απενεργοποίηση βακτηρίων, μούχλας, ιών, σπόρων, επίσης από επιφάνειες και χώρους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν.
– Επεξεργασία νερού από πύργους εξατμίσεων και συμπυκνωτή.