Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – CATERING

«Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Εστιατόριο
«CATERING ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ»

Η Evergreen Tecno Plants μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα για την εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ, σχετικά με θέματα υγιεινής στον τομέα των εστιατορίων, με ειδική συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές HACCP.
Η εταιρεία μας μπορεί να λύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην τροφική αλυσίδα.Εξάλειψη επιβλαβών παθογόνων παραγόντων από τα εστιατόρια (μούχλα, βακτήρια, παράσιτα, μύκητες και ιούς).

 

 

 

 

 

Οι λύσεις μας βασίζονται στις χημικές και φυσικές ιδιότητες του όζοντος και μπορούν να ενσωματωθούν με υπάρχοντα συστήματα ή να αντικαταστήσουν μη συμμορφούμενα ή παρωχημένα συστήματα και τεχνολογίες.
Στην τροφοδοσία τα συστήματά μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και κατάλληλα για τη μείωση του πληθυσμού των βακτηριδίων στην επιφάνεια των προϊόντων, στις επιφάνειες εργασίας, στους θαλάμους ψύξης, στα μέσα μεταφοράς, στα συστήματα CIP, στις μαγειρικές περιοχές, στην παραγωγή πάγου, σε αποστειρωμένες αγωγές αέρα για χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας.
Επομένως, οι σταθερές συγκεντρώσεις όζοντος στις αίθουσες συντήρησης, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανεπιθύμητων περονόσπορων, αυξάνοντας τη διάρκεια και τη φρεσκάδα των προϊόντων.
Το όζον είναι επίσης πολύ χρήσιμο για την επεξεργασία των υδάτων (ειδικά για το ύδωρ) και τα λύματα (αυξάνοντας την απόδοση του καθαριστή).
Τον Ιούλιο του 1997 το όζον αναλύθηκε από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων υποστηριζόμενη από το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ισχύος και στη συνέχεια το FDA (Food and Drug Administration) το έκρινε «Γενικά Αναγνωρισμένο ως Ασφαλές» (GRAS), κυριολεκτικά «ελεγχόμενο και ασφαλές» ως απολυμαντικό για τροφή. Αυτή η επίσημη έγκριση πρέπει να προορίζεται ως πολύ σημαντική σε όλο τον κόσμο, δεδομένης της βαθιάς ανάλυσης που διεξάγει η FDA για την προστασία της υγείας των πολιτών της.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

– Μείωση των παθογόνων παραγόντων που μεταφέρονται με νερό.
– Βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω της οξείδωσης διαλυμένων ορυκτών (σίδηρος, μαγγάνιο, κ.λ.π.) .
– Μειώνει / Εξαλείφει την χρήση χημικών ενώσεων.
– Βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.
– Δεν υπάρχει υπόλειμμα από όζον σε τρόφιμα, ούτε καν σε ίχνη.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 

– Έλεγχος θερμοκρασίας.
– Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με αφαίρεση μικρο-σκόνης (ηλεκτροστατική καθίζηση).
– Ανάπτυξη καθαρού χώρου με καινοτόμα συστήματα.
– Μείωση του επιφανειακού βακτηριδιακού πληθυσμού (επιφάνειες / μηχανές).
– Απομάκρυνση οσμών.
– Σημαντική μείωση κόστους αποχέτευσης και απολύμανσης.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

– Ασφάλεια τροφίμων και μικροβιολογική βελτίωση.
– Εξάλειψη / Μείωση των επιφανειακών μολύνσεων των τροφίμων στα ωριμασμένα προϊόντα.
– Παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων.
– Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τόσο στην αίσθηση όσο και στην οσμή.

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

– Ασφάλεια τροφίμων και μικροβιολογική βελτίωση.
– Παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων.
– Υγιεινή των μεταφορικών ταινιών / τραπεζιών εργασίας / κιβωτίων / κάδων.
– Δεν υπάρχει υπολειμματικό όζον σε προϊόντα, ούτε και σε ίχνη.
– Μείωση κόστους στην διάθεση λυμάτων.
– Επεξεργασία νερού από αναθυμιάσεις και συμπυκνωτή.

 

 

 

 

 

 

ΔΩΜΑΤΙΑ / CIP ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ

– Μείωση των επιβλαβών (ISO 14000; συμμόρφωση με το EMAS).
– Βελτίωση και απλούστευση των συστημάτων HACCP.
– Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους φορείς εκμετάλλευσης (χημικά προϊόντα που χρειάζονται μείωση).
– Εξοικονόμηση κόστους απολύμανσης, τόσο σε προϊόντα όσο και σε εργατοώρες.
– Αποταμιεύσεις στην παραγωγή ζεστού νερού / ατμού (το όζον χρησιμοποιεί κρύο νερό).
– Μείωση της κατανάλωσης νερού.
– Πλήρης εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με όζον.
– Εξάλειψη ή / και απενεργοποίηση βακτηρίων, καλουπιών, ιών, σπόρων, επίσης από χώρους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν.