Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

Πισίνες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FOTO MODELLO MODELLO ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
GENERATORE DI OZONO PER PISCINE
Πλήρες σύστημα προγραμματισμού PLC
7 (300m3)
15 (400m3)
20 (500m3)
30 (600m3)
50 (1200m3
ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
TORRE DI CONTATTO COMPLETO DI Σύστημα βεντούρι, αντλία ανακύκλωσης, κυκλοφορητής βεντούρι, βαλβίδα απαερισμού, σύστημα κατάλυσης 7 (300m3)
15 (400m3)
20 (500m3)
30 (600m3)
50 (1200m3
ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
Q.E. :
Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και ελέγχου
7 (300m3)
15 (400m3)
20 (500m3)
30 (600m3)
50 (1200m3)
ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  FOTO MODELLO MODELLO ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
OZONO
Πλήρες σύστημα γεννήτριας όζοντος, plc,
q.e.ισχύος και ελέγχου
 7 (300m3)
15 (400m3)
20 (500m3)
30 (600m3)
50 (1200m3)
ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
 HYGENE POOL
Πλήρες σύστημα για κατοικίες έως 200 m3
  Pool 200