Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

ΠΙΣΙΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 200

ΠΙΣΙΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές πληροφορίες

1A. Περιγραφή 4
1B. Προδιαγραφές 4
1C. Εγγύηση 4

ΤΟΜΕΑΣ 2

 Εγκατάσταση

2A. Θέση 5
2B. Συνέλευση 5
2C. Ηλεκτρικές συνδέσεις 5
2D. Υδραυλική σύνδεση 5

ΤΟΜΕΑΣ 3

Λειτουργία

3A. Γενικός 7
3B. Έναρξη της θεραπείας 7
3C. Κανονική λειτουργία 7
3D. Διακοπή συστήματος 8
3E. Σύνθεση χημεία του νερού 8

ΤΟΜΕΑΣ 4

Συντήρηση και υποστήριξη

4A. Ηλεκτρομηχανικό σύστημα 9
4B. Προληπτική συντήρηση 9
4C. Προβλήματα επίλυσης 10

ΤΟΜΕΑΣ 5

ΕΓΓΥΗΣΗ 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Α(Ασφάλεια) 13

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε τη γεννήτρια όζοντος.

2. Όλες οι σταθερές ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

3. Όσον αφορά τα καλώδια και τους συνδέσμους γεννήτριας τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένα καλώδια.
Εάν οι συνδέσεις του «ΥΓΓΕΝΕ πραγματοποιούνται στο σύστημα ελέγχου της πισίνας, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ελέγχου προστατεύεται από ένα αυτόματο διαφορικό διακόπτη.
Αν αντίθετα συνδεθεί με το σύστημα ελέγχου της πισίνας η ανεξάρτητη παροχή ρεύματος HYGIENE, πρέπει να εγκατασταθεί ο διαφορικός διακόπτης ανάμεσα στη γεννήτρια
και την τροφοδοσία ρεύματος.

4. Τοποθετήστε το σκελετό HYGENE POOL σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m από το τοίχωμα της πισίνας χρησιμοποιώντας ένα μη μεταλλικό σωλήνα και τουλάχιστον 30 cm
από το υψηλότερο επίπεδο που έφτασε στο νερό για να αποφύγετε την επαφή με τα εξαρτήματα. Εκτελέστε την εγκατάσταση ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες.

5. Συνδέστε το έδαφος σύνδεσης μόνο με μια πρίζα με το καλώδιο γείωσης.

6. Μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος.

7. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αντικαταστήστε αμέσως το κατεστραμμένο καλώδιο εάν είναι απαραίτητο.

8. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που δίνονται στις ηλεκτρικές πινακίδες.

9. Η ΠΙΣΙΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο εκτός ή σε καλά αεριζόμενο χώρο, εάν τοποθετηθεί σε περιορισμένο χώρο.

10. Τοποθετήστε το σκελετό HYGENE POOL σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην κάνετε καμία συντήρηση με τη μονάδα υγρή.

11. Προσοχή: σύντομες περίοδοι εισπνοής με υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος και μεγάλες περιόδους με εισπνοή μειωμένες συγκεντρώσεις όζοντος μπορεί να προκαλέσουν
επικίνδυνες βλάβες στη φυσιολογική υγεία. Μην εισπνέετε το αέριο του όζοντος που παράγεται από αυτόν τον εξοπλισμό.

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΠΥΡΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ λειτουργεί με τη διαδικασία που ονομάζεται «εκκένωση κορώνας» που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οφέλη στο νερό
με έγχυση όζοντος χωρίς να δημιουργεί κινδύνους για το περιβάλλον.
Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που εγκαθίστανται και εξασφαλίζουν αποτελεσματική παραγωγή όζοντος και αξιόπιστες επιδόσεις.
Η κατάλληλη χρήση του DEY HYGIENE POOL εξαλείφει τις παρενέργειες των παραδοσιακών χημικών μεθόδων.
Η ΠΙΣΙΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ είναι ασφαλής και αβλαβής έναντι του δικού σας εξοπλισμού εάν είναι σωστά εγκατεστημένη.

1B. Ειδικός

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

HYGENE POOL 200
Παραγωγή Ο3 2 g/h
Προμήθεια 230 V – 50 Hz

2,5 A

Απαραίτητες περιβαλλοντικές συνθήκες:

Τοποθέτηση σε τοίχο πρέπει να γίνεται με καθαρό και προστατευμένο τρόπο. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι +5 / + 40 ° C.
Ο εξαερισμός πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ανακυκλοφορία / ώρα.
Λειτουργίες εκτός των συνιστομένων συνθηκών θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, η οποία δεν μπορεί να καλύψει την εγγύηση.

1C. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση παρατείνεται σε ένα έτος για τα μέρη Hygene POOL. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους περιορισμούς εγγύησης και τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας εγγύησης.

ΤΟΜΕΑΣ 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Το σύστημα αποτελείται από το Hygene POOL: πίνακας ελέγχου και μονάδες ελέγχου σε corona για την παραγωγή όζοντος, ωρομετρητή για την παρακολούθηση των ωρών λειτουργίας,
το σταθερό εργαλείο διάγνωσης για το υπόλοιπο χλώριο στο νερό, το ρολόι για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα on and off, για βαθμονόμηση της εκφόρτισης της ροής αέρα
σε ανιχνευτή ανίχνευσης χλωρίου και νερού ρυθμιζόμενου σωλήνα venturi με βαλβίδα.
Το σκάφος Hygene POOL έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε τοίχο.Τοποθετήστε τη γεννήτρια σε μια καθαρή περιοχή και προστατευμένη, τόσο μέσα όσο και έξω.
Τοποθετήστε την εικόνα μακριά από τους ψεκαστήρες ή το πιτσίλισμα. Επιτρέψτε επαρκή πρόσβαση για συντήρηση και για συνδέσεις σωλήνων και ηλεκτρικών καλωδίων.

Ο ψεκαστήρας πρέπει να τοποθετηθεί μετά από κάθε συσκευή, διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσετε πιθανές δυσλειτουργίες.

2B. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

Η τοποθέτηση σε τοίχο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω βιδών μέσω των επιθέσεων στήριξης στο σκελετό που έχει δημιουργηθεί με την βάση πυρόσβεσης Hygene POOL.

2C. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα διαγράμματα που επισυνάπτονται στο παρόν εγχειρίδιο, σύμφωνα με τους αριθμούς και τα χρώματα.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να εκτελείται από έμπειρο προσωπικό με ηλεκτρική γνώση για να αποφευχθεί η δυσάρεστη βλάβη ολόκληρου του συστήματος.

2D. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Το όζον εισάγεται στη γραμμή κίνησης της πισίνας χρησιμοποιώντας ένα Βεντούρη.Η επίδραση της αναρρόφησης που αναπτύσσεται από το κενό Βεντούρη
επιτρέπει τη λειτουργία της γεννήτριας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D-1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τοποθετήστε τον εγχυτήρα στη γραμμή πίεσης στην πισίνα μετά από όλα τα κύρια εξαρτήματα (αντλία, φίλτρα, θερμαντήρες).

2D-2. ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

1. Στην έξοδο του μπεκ ψεκασμού είναι ένα ¼ «. Συνδέστε τον σωλήνα πλευρικής ¼» που τροφοδοτείται με τον εγχυτήρα.
2. Διαδώστε τον σωλήνα τροφοδοσίας του όζοντος έτσι ώστε να εμφανιστεί η εικόνα Hygene POOL.
3. Κόψτε τον υπερβολικό εύκαμπτο σωλήνα για να αποφύγετε την κατσαρώση του σωλήνα τροφοδοσίας που παραμένει όσο το δυνατόν πιο γραμμική.
4. Εκτός από την εικόνα υπάρχει μια σύνδεση. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής όζοντος στην πόρτα με την ένδειξη «Ozone OUT».

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε λάθος θύρα του όζοντος, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη γεννήτρια όζοντος.

2D-3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΛΟΡΙΟΥ

Συνδέστε ηλεκτρικά τον ειδικό αισθητήρα, τμήμα του ημιπεριγραφέντος στην παράγραφο 2.Α, που αντανακλά τα διαγράμματα καλωδίωσης ενώ η υδραυλική σύνδεση είναι απαραίτητη
για να αναφερθείτε στο ακόλουθο σχήμα που σέβεται τους όρους στο / AUT για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της μονάδας μαζί Venturi.

ΤΜΗΜΑ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3A. ΓΕΝΙΚΑ

Για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα με το σύστημα όζοντος, η πισίνα πρέπει να καθαριστεί πριν από την έναρξη της θεραπείας.

1. Ξεπλύνετε ή καθαρίστε τα φίλτρα κάθε μέρα πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με τη γεννήτρια όζοντος.
2. Ελέγξτε το pH του νερού της πισίνας και κάντε μια διόρθωση για να το φέρετε σε τιμές 7.4-7.6. Ρυθμίστε την ολική αλκαλικότητα μεταξύ 80 και 120 ppm.
3. Κάνετε συνεχή διήθηση για 24 ώρες πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με όζον.

3B. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση κάθε σύνδεσης γεννήτριας και τον καθαρισμό της πισίνας, μπορείτε τώρα να αρχίσετε με τη θεραπεία.

1. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
2. Ελέγξτε για σωστή τάση.
3. Ρυθμίστε τη σφαιρική βαλβίδα του ανοίγματος του εγχυτήρα σε 45 °.
4. Ενεργοποιήστε το σύστημα κυκλοφορίας νερού στην πισίνα.
5. Ελέγξτε για διαρροές.
6. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης, μέσω του κεντρικού διακόπτη.
7. Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα δεξιά.

3C. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν ξεκινήσει το σύστημα κυκλοφορίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ισχύος ανάβει και το όργανο είναι αναμμένο. Ο μετρητής ροής σφαιρών, στο σκελετό Hygene POOL,
πρέπει να είναι κεντρικά τοποθετημένος στα 350 nL των λέξεων / Η. Εάν η σφαίρα παραμείνει χαμηλή, κλείστε τη βαλβίδα στην ομάδα των εγχυτήρων περιστρέφοντας τη λαβή
δεξιόστροφα. Αν η μπίλια παραμένει ψηλή, ανοίξτε το μπεκ ψεκασμού γυρίζοντας τη λαβή αριστερόστροφα. Ο μετρητής ροής σφαιρών, ο οποίος συνδέεται υδραυλικά με τον σωλήνα
Venturi, πρέπει να φέρει ετικέτα στο 20/25 LT / H. Για να βαθμονομήσετε την ένδειξη στο κύκλωμα θα πρέπει να παρέμβετε στο μετρητή ροής, κάνοντας το να περιστρέφεται
προς την κατεύθυνση που συμφωνήθηκε.If there are complications, see section 4D for the resolution of problems or contact Evergreen Tecno Plants Ltd.

3D. STOP SYSTEM

Πρέπει να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες για να σβήσετε ή να θέσετε εκτός λειτουργίας τη γεννήτρια όζοντος.
1. Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
2. Γυρίστε στο «0» τον διακόπτη κάτω από τη γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Εάν το σύστημα σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη γραμμή που προέρχεται από το σύστημα όζοντος κλείνοντας τις κατάλληλες βαλβίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πιέζετε τη λειτουργία dell’HYGENE POOL με το σταμάτημα της κυκλοφορητικής αντλίας.

3E. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η κανονική προσθήκη χλωρίου ή βρωμίου πρέπει να πραγματοποιείται κανονικά. Το όζον μπορεί να εξαλείψει τους περισσότερους ρύπους. Έτσι, χρειάζεται μόνο μια ελάχιστη ποσότητα
χημικών ουσιών, αρκεί να διατηρηθεί ένα ελάχιστο υπολειπόμενο επίπεδο από 0,4-1 ppm έως 1,0-2,0 ppm χλωρίου ή βρωμίου.
Το όζον έχει ουδέτερο ρΗ ελαχιστοποιεί επομένως την μεταβολή του ρΗ.

ΤΜΗΜΑ 4

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4A. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Υγιεινή

Στο πλαίσιο της Hygene POOL βρίσκεται ένα μετρητή ωρών για τη διάγνωση των κανονικών ωρών λειτουργίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4Β.

4B. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4B-1. Για την εγκατάσταση σε λειτουργία, το πράσινο φως στην πρόσοψη δείχνει την παραγωγή όζοντος και δείχνει ότι η παραγωγή πραγματοποιείται σε τακτική βάση.

4B-2. Η μονάδα γεννήτριας όζοντος πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 10.000 ώρες * λειτουργίας.Ακόμα και αν ανάβει η πράσινη λυχνία LED, η μονάδα μπορεί να παράγει ανεπαρκής
ή μηδενική παραγωγή όζοντος, αφού περάσει η παραπάνω προθεσμία.* 10.000 ώρες λειτουργίας ισοδυναμούν με περίπου 3-4 χρόνια εάν το σύστημα κυκλοφορίας της πισίνας
λειτουργεί για 8 ώρες / ημέρα, 365 ημέρες / έτος ή περίπου 1 έτος εάν η πισίνα λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες / έτη.
Σε κάθε περίπτωση, εντός της γεννήτριας πλαισίου βρίσκεται ένας μετρητής ωρών που δείχνει το ακριβές ποσό ωρών λειτουργίας.

4B-3. Ελέγχετε περιοδικά τον μετρητή ροής για να διαπιστώσετε εάν η ροή είναι επαρκής και ελέγξτε τον σωλήνα τροφοδοσίας εάν τελικά φθαρεί το όζον.
Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το σωλήνα τροφοδοσίας του όζοντος.

4B-5. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα στη γραμμή κάθε 15.000 ώρες ή το όζον όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

4B-6. Κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το νερό βρασμού στην πισίνα.

4C. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, χρειάζεστε μια αξιοπρεπή γνώση των ηλεκτρικών εφαρμογών.Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε τον εξοπλισμό σέρβις.
Η ακατάλληλη βοήθεια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη γεννήτρια. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Evergreen Tecno Plants Ltd.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η λυχνία τροφοδοσίας είναι σβηστή όταν ενεργοποιείται η γεννήτρια.

1. Δεν υπάρχει ενέργεια στη γεννήτρια από το δίκτυο.
a. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διακοπές στο κύκλωμα τροφοδοσίας.
b. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
2. Ο διακόπτης έχει διακοπεί
a. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και επαναφέρετε το GFCI. Εάν ο διακόπτης θα συνεχίσει να λαμβάνει κλήσεις για υπηρεσία.

Ο μετρητή ροής δεν δείχνει τη σωστή ροή

1. Ο εγχυτήρας δεν λειτουργεί με επαρκή πίεση αναρρόφησης
a. Ελέγξτε την αντλία και βεβαιωθείτε ότι το νερό ρέει μέσα από το μπεκ ψεκασμού.
b. Ελέγξτε τη βαλβίδα παράκαμψης και ρυθμίστε όσο χρειάζεται για να αποκτήσετε τη σωστή διαφορά πίεσης για να επαναφέρετε την πίεση αναρρόφησης.
2. Οι σωλήνες έχουν υποστεί ζημιά
a. Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή συστροφή των σωλήνων.
b. Ελέγξτε για ρωγμές ή περικοπές.
c. Ελέγξτε τις συνδέσεις.

ΤΜΗΜΑ 5

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ

Η εγγύηση περιορίζεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό που παρέχεται από τα φυτά Evergreen Tecno. Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο εάν ο εξοπλισμός αγοράζεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα μη αναγνωρισμένα.

Η εγγύηση Evergreen Tecno Φυτά ανταποκρίνεται σε όλα τα τμήματα που βρέθηκαν ελαττωματικά εντός ενός έτους από τη γεννήτρια και θα τα αντικαταστήσει ή θα τα επισκευάσει μέσω των εγκαταστάσεων της Evergreen Tecno ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Για τα εξαρτήματα που καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους, οι μονάδες Evergreen Tecno ανταποκρίνονται μόνο εάν έχετε πραγματοποιήσει συντήρηση όπως καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.Και «στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο να κάνει το κουπόνι να αντικαθιστά μετά από 15.000 ώρες λειτουργίας, το κιτ γεννήτριας όζοντος.
Η εγγύηση δεν καλύπτει το κιτ, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Η εγγύηση δεν θα είναι υπεύθυνη για όλα τα εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τα εργοστάσια Evergreen Tecno που είναι εξωτερικά της γεννήτριας όζοντος όπως η αντλία κυκλοφορίας, οι δεξαμενές ή άλλα εξαρτήματα. Evergreen Tecno Φυτά Techno Φυτά Evergreen απαντά μόνο στα προϊόντα που πωλούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που επιτρέπονται από την Evergreen Plants Tecno ltd. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων θα ακυρώσει την εγγύηση.
Όλα τα εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί πρέπει να αποστέλλονται στην Evergreen Tecno Plants Ltd. λόγω της εγγύησης να ανταποκριθεί.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

a. Επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω ελαττωματικής εγκατάστασης, ακατάλληλης συντήρησης, ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας, κακομεταχείρισης, κατάχρησης, αμέλειας, ενδείξεων, πυρκαγιάς, ύδατος,
υλικών και επισκευών με μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα
b. Κάθε στοιχείο εγκατεστημένο χωρίς να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς και τις εμπορικές συμφωνίες.
c. Ζημιές λόγω επιστροφής νερού στη γεννήτρια όζοντος.
d. Δεν υπάρχει σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή σιωπηρής εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οι εγγυήσεις αυτές αποποιούνται. Evergreen Tecno Φυτά Ltd
Δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για κακή χρήση των προϊόντων της, απώλεια κερδών, άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από ζημίες ή / και ατυχήματα.

Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Άλλα δικαιώματα ενδέχεται να διαφέρουν από κράτος σε κράτος.

Μπορούν να διευθετηθούν εκτεταμένες εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με την Evergreen Tecno Plants ltd για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εγγύησης:

Evergreen Tecno Plants ltd
Via della Meccanica, 1 / P – 36100 VICENZA – Italy
Tel 0444/965094 Fax 0444/965228
mail to: info@evergreentecnoplants.com

Παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του σχεδίου
2. Contact person who developed the installation;
3. Σειριακός αριθμός και ημερομηνία αγοράς.
4. Ημερομηνία της βλάβης;
5. Περιγραφή του σφάλματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Το όζον μπορεί να ανιχνευθεί στον αέρα με πικρή οσμή τυπική ήδη σε συγκεντρώσεις 0,02 ppm. Αν και το καθένα έχει τη δική του μεταβλητή οσφρητικής αντίληψης, μην βασίζεστε στη μυρωδιά για να αξιολογήσετε μια πιθανή αντιληπτή υψηλή συγκέντρωση όζοντος.

Το επίπεδο έκθεσης ή ο χρόνος έκθεσης που επιτρέπεται για 8 ώρες είναι 0,1 ppm για 5 ημέρες την εβδομάδα (OSHA). Το επίπεδο έκθεσης σε 0,3 ppm μειώνεται στα 15 λεπτά.
Η συγκέντρωση 10 ppm όζοντος στον αέρα αναγνωρίζεται ως επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή (DLH). EFFECTS ON PEOPLE

Το όζον δρα ως ερεθιστικό, καλύπτοντας κυρίως τα μάτια, κατόπιν την αναπνευστική οδό και τους πνεύμονες. Μπορεί να εμφανιστεί πνευμονικό οίδημα μετά από λίγες ώρες έκθεσης.
Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος στα 50 ppm για 30 λεπτά μπορεί να είναι θανατηφόρα. Πολλοί άνθρωποι που εκτίθενται σε όζον στον αέρα αναπτύσσουν γρήγορα επαγόμενη πονοκέφαλο εξαφανίζεται μετά από μερικά ακόμα λεπτά στον καθαρό αέρα.

Οι μειώσεις στη λειτουργία των πνευμόνων λόγω του σχηματισμού ουλών στον ιστό μπορεί να οφείλονται σε μακροχρόνιες εκθέσεις σε περιβάλλοντα με 0,02 ppm ή σε μία μόνο έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος. Αν και οι ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι το όζον προμηθεύει αλλεργίες ή καρκίνο του πνεύμονα ή προγεννητική βλάβη, είναι σαφές ότι η οξειδωτική δύναμη του όζοντος μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση του σώματος στο σύνολό του.

Οι κάτοχοι συσκευών που παράγουν όζον πρέπει να ενημερώνουν τα άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν στο όζον και τα άτομα που έχουν ιστορικό αναπνευστικής νόσου προκειμένου να λάβουν προφυλάξεις για την αποφυγή της έκθεσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ

Πρώτη δραστηριότητα

1. Εάν η έκθεση στο όζον προκαλεί πονοκέφαλο, πονοκέφαλο ή δύσπνοια, αφαιρέστε αμέσως τον ασθενή και φέρετε στην περιοχή με καθαρό αέρα που δεν έχει μολυνθεί.

Δεύτερη δραστηριότητα

1. Οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος μπορούν να οξυγονωθούν με την παρατήρηση εκπαιδευμένου προσωπικού.
2. Εάν η έκθεση είναι επαχθής, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

INHALATION

Πρώτη δραστηριότητα

1. Αξιολογήστε την αναπνοή του ασθενούς.
2. Οι ασθενείς σε κατάσταση ασυνείδητου πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι εκκρίσεις από τους αεραγωγούς να μπορούν να απελευθερωθούν χωρίς βλάβη στον ασθενή.
3. Ελέγξτε τον παλμό σας.

Δεύτερη δραστηριότητα

1. Εάν η αναπνοή έχει σταματήσει, δώστε τεχνητή αναπνοή ενεργοποιημένη μέχρι να ξαναρχίσει η αναπνοή, φυσικά.
2. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
3. Εάν ο παλμός απουσιάζει, αρχίστε τις θωρακικές συμπίεσεις.

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Πρώτη δραστηριότητα

1. Ενεργοποίηση του αμέσως αμέσως ψεκασμού των ματιών με καθαρό νερό, κατά προτίμηση με λίγα μέταλλα για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Δεύτερη δραστηριότητα

1. Ο ψεκασμός των οφθαλμών πρέπει να συνεχίζεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκσκαφής μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι εργαζόμενοι που υποβάλλονται σε καρδιοπνευμονικά προβλήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν μια επιχείρηση σε μια περιοχή όπου μπορώ να εκτεθούν στο όζον.
Σημαντικές αλλοιώσεις στην καρδιοπνευμονική λειτουργία μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα που εκτίθενται σε χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος.