Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

Μελέτη Πανεπιστημίου Πάδοβας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΔΟΒΑ
Τμήμα Ανατομίας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου

Μελέτη σχετικά με τη μείωση του βακτηριακού φορτίου σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου που λαμβάνεται μέσω συστήματος απολύμανσης του όζοντος.

Alessandro De Toni a,c, Elisabetta Pasqualottoa, Stefano Girardi b, Marco Quartab,c, Prof. CarloReggianib, Prof. Alessandro Paccagnella a

στο Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας – Via Gradenigo 6 / Β, 35131, Πάντοβα, Ιταλία
b Τμήμα Ανατομίας και Φυσιολογίας Ανθρώπου
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας – Via Marzolo 3, 35131, Πάδοβα, Ιταλία
c Έννοιες Wetware s.r.l. SpinOff του πανεπιστημίου της Πάδοβας
Via della Crocerossa 112, 35129, Πάδοβα, Ιταλία

Στόχος της δραστηριότητας:

Όλα τα περιβάλλοντα που μας περιβάλλουν είναι προδιάθετα για την εμφάνιση ιών και βακτηρίων, και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από άλλα, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν κατάλληλες διαδικασίες αποχέτευσης για την πρόληψη της εμφάνισης ασθενειών.Η παρούσα εργασία διεξάγεται με σκοπό την ποσοτικοποίηση της ικανότητας εξάλειψης του βακτηριακού φορτίου ενός νέου συστήματος εξυγίανσης βασισμένου στη χρήση όζοντος, αξιολογώντας την ικανότητα απολύμανσης του οργάνου που εφαρμόζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Εισαγωγή

 

«Αποχέτευση»: Η συνεχής ή ταυτόχρονη εφαρμογή καθαρισμού και απολύμανσης οποιασδήποτε επιφάνειας.
Η διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τέσσερις φάσεις:

1) Καθαρισμός
2) έκπλυση
3) απολύμανση
4) έκπλυση

 

Μια επιφάνεια, από την άλλη πλευρά, μπορεί να θεωρηθεί απολυμασμένη όταν:

1) δεν υπάρχει οπτική παρουσία βρωμιάς,
2) δεν είναι λιπαρό στην αφή και είναι απολιπαντικό,επομένως το χυμένο νερό λειτουργεί ομοιόμορφα, δεν εκπέμπει δυσάρεστες οσμές,
4) δεν υπάρχει παρουσία παθογόνων μικροβίων και
5) υπάρχει μειωμένη παρουσία άλλων μικροβίων.

Λεπτομερέστερα, η βρωμιά μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες: οργανικά (υπολείμματα κρέατος, ψαριών, σακχάρων, βακτηρίων, μαγιάς και μούχλας) και ανόργανων (υπολείμματα ασβεστόλιθου και άλλα υλικά). Η εξάλειψή του εξαρτάται από τη σωστή επιλογή του απορρυπαντικού, που είναι λειτουργικό με το είδος της βρωμιάς που πρέπει να αφαιρεθεί. Γενικά, ένα καλό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα, υψηλή ικανότητα διαβροχής, διείσδυσης και γαλακτωματοποίησης, ικανότητα να λειτουργεί με νερό διαφορετικής σκληρότητας και ευκολία έκπλυσης. Όσον αφορά την απολύμανση, συνίσταται στη μείωση της υπάρχουσας ποσότητας μικροοργανισμών εξαλείφοντας τα παθογόνα μικρόβια. Το τελικό αποτέλεσμα των κλασικών μεθόδων καθαρισμού εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της δράσης καθαρισμού, την πληρότητα της δράσης ξεβγάλματος, τον τύπο και τη συγκέντρωση του απολυμαντικού και τον χρόνο επαφής. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση είναι πολλά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελεσματικότητα. Ένα καλό απολυμαντικό θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαλείψει τους μικροοργανισμούς αλλά να λερώνει ή να διαβρώνει τις επιφάνειες και θα πρέπει να μπορεί να δράσει ακόμη και με την παρουσία σκληρού νερού και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ενδιάμεση φάση ξεπλύματος είναι πολύ σημαντική επειδή επιτρέπει την εξάλειψη τυχόν υπολειμμάτων βρωμιάς και απορρυπαντικού και την προετοιμασία της επιφάνειας για τη φάση απολύμανσης. Η τελική φάση ξεπλύματος, από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην εξάλειψη υπολειμμάτων απολυμαντικού διαλύματος, προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση επαφή μεταξύ χημικών παραγόντων και τροφίμων. Η νέα τεχνική εξυγίανσης που βασίζεται στη χρήση όζοντος μπορεί να εφαρμοστεί στη φάση απολύμανσης, με το σημαντικό πλεονέκτημα της μη χρήσης χημικών ουσιών, της ταχείας εφαρμογής και της δράσης σε όλες τις επιφάνειες που υπάρχουν στην αποστειρωμένη περιοχή. Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε κλειστό περιβάλλον, ειδικά όπου επιθυμείτε πλήρη εξυγίανση, όπως σε δωμάτια ξενοδοχείων, δεδομένου ότι ο αριθμός διαφορετικών ατόμων μπορεί να έλθει σε επαφή ή το αυτοκίνητο που συχνά δεν καθαρίζεται πλήρως και υπάρχει υψηλός πολλαπλασιασμός βακτηρίων. Η επιλεγμένη αναφορά για την εξέταση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου απολύμανσης με βάση το όζον είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Το όζον (κατάσταση αλλοτροπικού οξυγόνου) είναι ένα ασταθές αέριο που αποτελείται από τρισθενή οξυγόνο (O3) που στη φύση σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα τόσο από ακτινοβολία υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας όσο και από ηλεκτρικές εκκενώσεις που παράγονται κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
Το όζον είναι φυσικό αέριο που δεν αφήνει ίχνος ή χημικό υπόλειμμα, θεωρείται οσφρητικά ως οξεία και διεισδυτική οσμή και είναι οπτικά άχρωμο. Η υψηλή οξειδωτική της ισχύς και η φυσική τάση να επιστρέφει οξυγόνο (χρόνος μετατροπής ανάλογα με τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, την παραγόμενη συγκέντρωση οξυγόνου, τη χρήση στο νερό ή στον αέρα) επιτρέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων αποκατάστασης ικανών να εκμεταλλευτούν τη βακτηριοκτόνο δράση από το αέριο, επανατοποθετώντας το στο τέλος της θεραπείας.

Μεταχειρισμένο υλικό

Η εξυγίανση από το όζον (συντήρηση της συγκέντρωσης και παραγωγή καταλύτη) διεξήχθη με χρήση του mod. «OZOSI ‘ROOM» που κατασκευάστηκε από την εταιρία Evergreen Company Tecno Plants srl (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βιομηχανική εφεύρεση αριθ. 0001370912).
Η χρησιμοποιούμενη συσκευή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να παράγει όζον στην απαιτούμενη συγκέντρωση,εξασφαλίζοντας τη συντήρησή του για δεδομένη περίοδο και, στο τέλος του κύκλου, μετατρέποντας την ποσότητα του υπολειμματικού όζοντος (μετά την επεξεργασία) σε οξυγόνο,αποφεύγοντας έτσι κάθε κίνδυνο για τους χειριστές (οριακά όρια που ορίζονται από το υγειονομικό τμήμα εργασίας, από την ACGIH και από την NIOSH). Το σύστημα που αναλύεται (OZOSI ‘ROOM), καταλύοντας το παραμένον όζον που υπάρχει στο περιβάλλον με οξυγόνο, αποφεύγει την απομάκρυνση προς το εξωτερικό του αερίου Ο3 σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς που θεωρούν ότι το όζον ρυπαίνει το εξωτερικό περιβάλλον, αυτή την περίπτωση των ορίων ανοχής για τον άνθρωπο. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου που υπάρχει στις επιφάνειες που αναλύθηκαν χρησιμοποιήθηκαν πλάκες επαφής για τον ολικό αριθμό βακτηριδίων (CBT) (Άγαρ μέτρησης πλάκας, Lickson, διάμετρος 65 mm) και για την μέτρηση των ζυμομυκήτων και των καλουπιών (Sabouraud δεξτρόζη άγαρ, Lickson , 65 mm). Οι χρησιμοποιούμενες πλάκες συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα, έχουν επιφάνεια δειγματοληψίας ίση με 24 cm2 και περιέχουν το μέσο καλλιέργειας υπό μορφή άγαρ, κυρτό και κατάλληλο για εφαρμογή με επαφή επί της προς ανάλυση επιφάνειας. Αυτό το μέσο μπορεί να είναι επιλεκτικό, λόγω της ανάπτυξης ζυμομυκήτων και καλουπιών, ή μη εκλεκτικά, λόγω του συνολικού αριθμού βακτηριδίων.Τα εκτιθέμενα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι μικρού μεγέθους, 15 m2 c.a.,συμπεριλαμβανομένου ενός μη παράθυρο μπάνιο περίπου 2 m2 περίπου.

Mεθοδολογία

Προσδιορισμός των περιοχών δειγματοληψίας:
Ως αποτέλεσμα της πρώτης επιθεώρησης του επιλεγμένου δωματίου του ξενοδοχείου, καθορίστηκαν οι περιοχές που πρέπει να αναλυθούν και, ανάλογα με τον όγκο, αξιολογήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ο κορεσμός (1ppm) και τη σωστή κατάλυση με όζον. Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες περιοχές τόσο σε θάλαμο που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία με κανονικά απορρυπαντικά όσο και σε ακαθάριστο δωμάτιο. Όσον αφορά το δωμάτιο που έχει ήδη πλυθεί, οι περιοχές που επιλέχθηκαν για δειγματοληψία εμφανίζονται στην καρτέλα. 1.

Προ-απολύμανση Μετα-απολύμανση
Κεφαλάρι του κρεβατιού 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)

1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)

1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Τηλέφωνο 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Διακόπτες 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Πλακάκια Μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Κουρτίνα Μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)

Πίνακας 1 – Περιοχές δειγματοληψίας καθαρού χώρου

Όσον αφορά το δωμάτιο που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία, οι περιοχές που επιλέχθηκαν για δειγματοληψία παρουσιάζονται στην καρτέλα 2.

 

Προ-απολύμανση Μετα-απολύμανση
Κεφαλάρι του κρεβατιού 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)

1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)

1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Τηλέφωνο 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Τοίχος 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Φίλτρα κλιματιστικών 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Διακόπτες 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Τηλεχειριστήριο 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Πλακάκια μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Κουρτίνα μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Ράφι μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
phon 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)

Πίνακας 2: Χώροι δειγματοληψίας του προς καθαρισμό χώρου

Συλλογή δειγμάτων:
Τα δείγματα ελήφθησαν τόσο πριν από τη διαδικασία εξυγίανσης (που υποδεικνύεται ως «προ»), και μετά (υποδεικνύεται ως «θέση»).Η συλλογή δειγμάτων πραγματοποιείται με άμεση επαφή της πλάκας με την επιφάνεια ενδιαφέροντος στην οποία ασκείται μία σταθερή πίεση για χρονικό διάστημα ίσο με 10 δευτερόλεπτα.
Η δειγματοληψία εξετάζει για κάθε απομονωτή τέσσερα σημεία κλεισίματος με συνολική επιφάνεια 96 cm2.Για επιφάνειες που δεν επιτρέπουν την πλήρη επαφή της πλάκας, χρησιμοποιήθηκαν αποστειρωμένα μαξιλαράκια για συλλογή βακτηρίων, που είχαν προηγουμένως υγρανθεί με αλατούχο διάλυμα και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε επαφή με την πλάκα για να επιτραπεί η Βακτηριακή ανάπτυξη. Μετά τη δειγματοληψία, οι πλάκες σφραγίστηκαν με μεμβράνη παρα φιλμ και τοποθετήθηκαν σε επωαστή (Heraeus) για 48 ώρες για να εξασφαλιστούν οι ελεγχόμενες συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις αποικιών σε όλη την πλάκα (24 cm2), εκφράζοντας το αποτέλεσμα σε UFC / 100 cm2.

Αποτελέσματα

Ο Πίνακας 3 δείχνει τις τιμές των UFC / 100 cm2 σε σχέση με τον προηγούμενο χώρο, αντί για τον πίνακα 4 εκείνους που σχετίζονται με τον καθαρισμένο χώρο.Και στις δύο περιπτώσεις η δειγματοληψία διακρίνεται για κάθε επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία πριν και μετά την απολύμανση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Διαπιστωμένες τιμές UFC / 100 cm2, διαιρούμενες με τις διάφορες ζώνες και τις συνολικές μετρήσεις και ζυμομύκητες και καλούπια, που σχετίζονται με τον καθαρισμό του χώρου.

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 3 και 4, η εξυγίανση του χώρου (χώρου) με το όζον αποδεικνύει μείωση των βακτηριακών φορτίων και των ζυμών και των καλουπιών σε όλες τις αναλυόμενες επιφάνειες, κατά μέσο όρο αντίστοιχα γύρω στο 61% για το συνολικό αριθμό και γύρω 56% για τις ζύμες και τα καλούπια.
Σημειώνεται επίσης ότι με την αξιολόγηση των ίδιων επιφανειών στους δύο χώρους, η μείωση έχει πολύ στενές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι η δράση του όζοντος προσφέρει απολυμαντικές αποδόσεις ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο σε ίσες επιφάνειες.
Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν τόσο στην αίθουσα καθαρισμού όσο και στο προηγουμένως καθαρισμένο δωμάτιο, λήφθηκαν υπόψη, με σκοπό να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης του όζοντος σε σύγκριση με τη μόνη απολύμανση που επιτυγχάνεται με εμπορικά διαθέσιμα και αντιβακτηριακά απορρυπαντικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ο Πίνακας 5 συγκρίνει τα ποσοστά μείωσης του συνολικού βακτηριακού φορτίου μέσω του παραδοσιακού καθαρισμού και του συνδυασμού αυτών με την απολύμανση του όζοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επεξεργασία δεδομένων, εν μέρει δεικνυόμενη από τα ιστογράμματα του σχ. 1, δείχνει ότι η δράση του όζοντος μετά από τον παραδοσιακό καθαρισμό με απορρυπαντικά έχει ισχυρή ισχύ στη μείωση του βακτηριακού φορτίου: όπου τα απορρυπαντικά ήδη ενεργούν αποτελεσματικά, η χρήση των οργάνων που μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία σημαίνει ότι η μείωση φτάνουν σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και το 97%.
Σε περιοχές όπου η αστοχία με φυσιολογικό καθαρισμό είναι μηδενική (περιοχές που δεν αντιμετωπίζονται προφανώς),η δράση του όζοντος καθορίζεται και φθάνει ακόμα και το 88%. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την κρισιμότητα των παραδοσιακών μεθόδων καθαρισμού, ιδιαίτερα που συνήθως απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό επιφανειών και όχι σε ολόκληρο το δωμάτιο, και αναδεικνύει τη σημασία μιας συνδυασμένης δράσης μεταξύ απορρυπαντικών και όζοντος, η οποία επιτρέπει την επίτευξη επιπέδων με πολύ χαμηλό βακτηριακό φορτίο.

Συμπεράσματα

Σε αυτό το έργο, ο στόχος ήταν να ποσοτικοποιηθεί η ικανότητα εξυγίανσης ενός οργάνου ικανό, σε μια πρώτη φάση, να κορεστεί ένα συγκεκριμένο περιβάλλον,στην προκειμένη περίπτωση ένα δωμάτιο ξενοδοχείου πλήρης με χώρο ύπνου και μπάνιο και σε μια επόμενη φάση καταλύσεως,για να καταστεί το περιβάλλον χρησιμοποιήσιμο και πάλι.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την καταμέτρηση του συνολικού βακτηριδιακού φορτίου και των ζυμών και των καλουπιών, που μετρήθηκαν πριν και μετά την απολύμανση, τόσο σε προηγούμενο δωμάτιο επεξεργασμένο με παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού όσο και σε βρώμικο δωμάτιο,αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της δράσης το όζον στο βακτηριακό φορτίο και συνεπώς τη χρησιμότητά του στις διεργασίες εξυγίανσης.
Οι θεραπείες που επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου ή απλώς περισσότερο (σε σύγκριση με αυτές που χρησιμοποιούνται για δοκιμές) και σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού, θα επιτρέψουν την επίτευξη υψηλών επιπέδων αποχέτευσης.