Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοκαύσιμα
Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοκαύσιμα

Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοκαύσιμα

ΜΕΘΟΔΟΣ

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στη προηγούμενη ενότητα, έχουν ποικίλους τρόπους χρήσεις. Ένας από αυτούς είναι η καύση τους με ειδικούς κινητήρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανακυκλώσιμη μέθοδος παραγωγής ενέργειας, αφού ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται τα λάδια, που μέσω της ενζυματικής διαδικασίας μετατρέπονται σε βιορευστά.

Χάρης στις μηχανές εσωτερικής καύσης που έχει αναπτύξη η βελγικής έδρας εταιρεία Anglo Belgian, μπορούμε να καύσουμε τα βιορευστά με μηδενικούς ρύπους, αφού τα κατάλοιπα είναι οργανικά και όχι χημικά ή ορυκτά όπως συμβαίνει με άλλες μεθόδους (χημικές), με σκοπό τη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η εταιρεία μας, σε απόλυτη συνεργασία με την εταιρεία Anglo Belgian η οποία κατασκευάζει μηχανές εσωτερικής καύσης από το 1912, δημιουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μέσω καύσης όλων των τύπων λαδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών, τα οποία ειδάλως θα μόλυναν σε τεράστιο βαθμό το φυσικό περιβάλλον κατά την απόλεσή τους.

Πέρα από τη κατασκευή της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας μέσω της κάυσης των λαδιών, παρέχουμε πλήρη και συνεχή τροφοδοσία λαδιών, διασφαλίσοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της μονάδας.

Engine configuration
Power range
Power range
Nominal engine speed

Engine cycle

Sense of rotation
Fuel injection
Charge-air
Turbo
Fuel flexibility
6-cylinder inline engine
Up to 1,326 kWm (continuous rating)

Up to 1,802 HP (continuous rating)

Max. 1,000 rpm
Four-stroke
Anti-Clock or Clock
Direct fuel injection
Water-cooled
Turbocharged
Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *