Βιορευστά
Βιορευστά

Βιορευστά

Η εταιρεία μας, σε απόλυτη συνεργασία με την εταιρεία Anglo Belgian η οποία κατασκευάζει μηχανές εσωτερικής καύσης από το 1912, δημιουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μέσω καύσης όλων των τύπων λαδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών, τα οποία ειδάλως θα μόλυναν σε τεράστιο βαθμό το φυσικό περιβάλλον κατά την απόλεσή τους.

Πέρα από τη κατασκευή της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας μέσω της κάυσης των λαδιών, παρέχουμε πλήρη και συνεχή τροφοδοσία λαδιών, διασφαλίσοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της μονάδας.

Engine configuration
Power range
Power range
Nominal engine speed
Engine cycle
Sense of rotation
Fuel injection
Charge-air
Turbo
Fuel flexibility
6-cylinder inline engine
Up to 1,326 kWm (continuous rating)
Up to 1,802 HP (continuous rating)
Max. 1,000 rpm
Four-stroke
Anti-Clock or Clock
Direct fuel injection
Water-cooled
Turbocharged
Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat
 

Συγκεκριμένα, ο τύπος μηχανής που χρησιμοποιούμε είναι ο 6 DZC-750-179 με τα εξής χαρακτηριστικά:

 

Engine Type

RPM

Engine Power

Nominal power of gensets DZC

6 DZC-750-179

                   750

   1065 kW             1447 HP

50 Hz electric 3 – phase

1012 Pw(Kw)      1265 Pn(kVA)

Η Anglo Belgian είναι πιστοποιημένη με ISO9001:2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *