Klaropro 50 άτομα εώς 3000 άτομα.
Klaropro 50 άτομα εώς 3000 άτομα.

Klaropro 50 άτομα εώς 3000 άτομα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 50 – 3.000 ΑΤΟΜΩΝ

Η τεχνολογία μας βασίζεται στην επαναστατική μέθοδο,η οποία μέσω της οξυγόνωσης και του ειδικού εξοπλισμού,που περιέχει το σύστημα,παράγει βακτηρίδια από το ίδιο το σώμα,που δέχεται.Παράλληλα με σύστημα προστασίας βακτηριδίων που διαθέτει,δεν έχουμε απώλεια αυτών.
Στην συγκεκριμένη μέθοδο η μετακίνηση του όγκου των λυμάτων γίνεται μέσω υπό πίεσης αέρα,ο οποίος διοχετεύεται από αντλία που βρίσκεται έξω από τον βιολογικό και σαν αποτέλεσμα έχει το χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Μέσω δε,ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή,ο βιολογικός λειτουργεί μόνο όταν δέχεται λύματα και ανάλογα με τον όγκο που δέχεται.Αυτό μας εξοικονομεί ενέργεια.
Μέσα στον βιολογικό βρίσκονται,μόνο σωληνώσεις από PVC και αισθητήρες που αυτά μας δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωής και περισσότερη ασφάλεια ότι δεν μεταφέρουμε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον βιολογικό.Το κόστος μια τέτοιας εγκατάστασης είναι αποσβέσιμο από την μη χρήση βυτίου και από την αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου υδάτινου όγκου.

Η Walleco ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UTP-Germany σε Ελλάδα και Κύπρο και σε συνεργασία με την επιστημονική και τεχνική της ομάδα,μπορεί να δώσει λύσεις στο υπαρκτό πρόβλημα του κάθε επιχειρηματία, ξενοδόχου,οικισμού,δήμου ή ιδιώτη.
Η πιστοποιημένη απόδοση των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων,βασίζεται σε ένα μοναδικό τρόπο λειτουργίας που είναι ο εξής:
Διέλευση των λυμάτων πριν από την εισαγωγή,από μηχανισμό αφαίρεσης των ανόργανων υλικών (πέτρα, άμμο, πλαστικό,χαρτί,κ.λπ.).Το πλύσιμο αυτών των υλικών και η απόθεση τους ως απορρίμματα.

Στην συνέχεια τα λύματα εισέρχονται στον θάλαμο εισαγωγής και δημιουργίας βακτηρίων.Ακολουθεί ο θάλαμος ή οι θάλαμοι αερισμού των λυμάτων(οξυγόνωση).
Η μετακίνηση των λυμάτων από τον πρώτο στον δεύτερο θάλαμο,γίνεται μέσω υπό πίεσης αέρα με μηχανισμό που βρίσκεται εκτός του βιολογικού.
Η μεταφορά ενέργειας του αέρα,γίνεται μέσω σωληνώσεων υψηλής αντοχής(PVC).

Μηχάνημα επεξεργασίας και απομάκρυνσης στερεών υλικών (άμμο, πλαστικό, ξύλο κ.λ.π) πριν την είσοδο των λυμάτων στις δεξαμενές του βιολογικού.
Συνιστάται σε έργα (ξενοδοχεία) άνω των 200 ατόμων.Εξοπλισμένο με αυτόματη καμπίνα control.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

Μετά την πλήρη οξυγόνωση στον δεύτερο θάλαμο και μετά από πλήρη καθίζηση των λυμάτων, ξεκινά ο κύκλος διάθεσης.

Πρώτο μέρος του κύκλου: Επιστροφή του υλικού που έχει καθιζάνει στη πρώτη δεξαμενή.

Δεύτερο μέρος του κύκλου: Η μεταφορά του σχεδόν καθαρού νερού στην τρίτη δεξαμενή.

Η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας,επιτρέπει την αύξηση των βακτηρίων στην πρώτη δεξαμενή,χωρίς απώλειες και την μείωση δραστικά της λυματολάσπης.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αφού ο όγκος του νερού,μετά την δευτεροβάθμια επεξεργασία μετατοπιστεί στην τρίτη δεξαμενή,τότε ξεκινά ο κύκλος της οζονοποίησης και η διέλευση του εξερχόμενου όγκου μέσα από λυχνίες uv-system.
Με αυτόν τον τρόπο,επιτυγχάνουμε την πλήρη θανάτωση όλων των παθογόνων οργανισμών,που μπορούν να υπάρξουν μέσα στον υδάτινο όγκο που εξέρχεται από τον βιολογικό.
Έτσι,είμαστε σίγουροι ότι,ο υδάτινος όγκος που εξέρχεται από τον βιολογικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση,πότισμα ακόμα και με ψεκασμό,για διάθεση νερού σε καζανάκια WC,διάχυση σε κανάλια – ρυάκια – θάλασσα με απόλυτη ασφάλεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα προτερήματα μας σε σχέση με τους τρίτους είναι πολλά:

 1. Δεν υπάρχουν μηχανήματα ή μοτέρ,εντός των δεξαμενών.Το μηχανολογικό τμήμα βρίσκεται εκτός βιολογικού και αποτελείται από τουρμπίνες αέρος,ηλεκτροβάνες και ηλεκτρονικούς πίνακες έλεγχου.Μέσα στις δεξαμενές υπάρχουν μόνο σωλήνες PVC. Όλα τα μέρη,τοποθετούνται σε ζεύγη,για τη ασφαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.
 2. Δεν χρησιμοποιούμε χημικά,χλώριο ή φίλτρα.
  Η μετακίνηση υγρών λυμάτων,γίνεται μέσω συστήματος υπό πίεσης αέρος.
 3. Είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας,με πλήρη απολύμανση,του εξερχόμενου υδάτινου όγκου,μέσω κλειστού κυκλώματος uv-system και οζονοποίησης.Τα αποτελέσματα είναι άριστα,είτε σε χρησιμοποίηση ποτίσματος με ψεκασμό,είτε με διάχυση σε κανάλια,ποτάμια και θάλασσα.
 4. Χαμηλό κόστος λειτουργίας,ανά περίοδο.Δουλεύει με μια η με δυο τουρμπίνες,ανάλογα με τις απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας,εποχιακά,παραθεριστικά.
 5. Χαμηλό κόστος συντήρησης και ο λόγος είναι,ότι δεν υπάρχουν εντός των δεξαμενών,παρά μόνο σωλήνες PVC.
 6. Μαζί με την μελέτη,δίνεται και ο πλήρης σχεδιασμός υποδομής εντελώς δωρεάν.
  Με αυτόν τον τρόπο δίνεται το πλεονέκτημα στον επιχειρηματία να κινηθεί και να ολοκληρώσει το έργο,με τοπικά συνεργεία και ενδεχομένως με χαμηλότερο κόστος.
 7. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μελέτης,δίδονται στον πελάτη δωρεάν όλες οι πιστοποιήσεις,που αφορούν υγειονομική υπηρεσία και πολεοδομία.
 8. Εξαιτίας της πρωτοποριακής τεχνολογίας μας,ο σχεδιασμός υποδομής προσαρμόζεται,στον ήδη υπάρχοντα χώρο.
 9. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου δίνονται όλες οι εγγυήσεις του συστήματος.
 10. Σε περίπτωση μόνιμου συντηρητή σε ξενοδοχείο,η Walleco,είναι διατιθέμενη,να εκπαιδεύσει τον συντηρητή,για την ασφαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.
 11. Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιολογικών,υπάρχει η δυνατότητα ανακαίνισης εγκατάστασης,σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και εφόσον δοθούν στην Walleco,κατόψεις του ήδη υπάρχοντα βιολογικού.
 12. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του μηχανολογικού εξοπλισμού υπογείως.Μπορούμε να υποδείξουμε τρόπους εφαρμογής της,για να μην είναι ο βιολογικός ορατός από πουθενά.
  Με αυτό τον τρόπο,υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του χώρου,από άλλες χρήσεις(γήπεδο τένις,μπάσκετ ή κήπο).
 13. Σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων,είτε είναι σε κατασκευή,είτε σε ανακαίνιση,ο μηχανολογικός εξοπλισμός τοποθετείται και μπαίνει σε θέση λειτουργίας από έμπειρους Γερμανούς τεχνικούς,βάση συμφωνίας της WALLECO με την UTP-UMWELTTECHNIK.
 14. Δίνουμε άμεση λύση σε οποιδήποτε πρόβλημα βιομηχανικής μονάδας,τυροκομείο,πληντύριο αυτοκινήτων,ελαιοτριβείο,επεξεργασία τροφίμων και ιδιαίτερα σε πεντάστερα ξενοδοχεία όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες.
 15. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα μας,είναι ότι λόγω της οικολογικής και πρωτοποριακής μας τεχνολογίας,ο βιολογικός μας πετυχαίνει το υψηλότερο ποσοστό σε επιδοτούμενο πρόγραμμα,το οποίο το αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΙΚΤΟΥ

Οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου είναι μοναδικές.
Η Walleco,προτείνει την δημιουργία μελέτης, χωρίς κόστος για τον ενδιαφερόμενο και για κάθε περίπτωση χωριστά,αρκεί να γνωρίζει κάποια στοιχεία όπως:
Tην χρήση του χώρου,τον αριθμό των ατόμων ή των επισκεπτών ή άλλες ιδιαιτερότητες του χώρου ή δραστηριότητες που έχει ο ενδιαφερόμενος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *