Βιολογικοί Πληροφορίες
Βιολογικοί Πληροφορίες

Βιολογικοί Πληροφορίες

Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά συστήματα του πλανήτη, που επιτρέπει την αέναη και διαρκή αναγέννησή του, είναι ο κύκλος του νερού. Ο ανθρώπινος βίος, που αποτελεί τμήμα του, όπως και η ποιότητα του εξαρτάται από αυτόν.

Η έλλειψη νομοθετικού περιεχομένου στο παρελθόν, οι τεχνολογικές παρεμβάσεις, η άναρχη και χωρίς κανόνες δόμηση είναι κάποιες από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν διαταράξει το σημαντικό αυτό φυσικό σύστημα, με οδυνηρά αποτελέσματα.
Τα υγρά απόβλητα από κατοικίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και ξενοδοχεία με τη μορφή λυμάτων καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία είτε σε βόθρους, που μέσα τους αναπτύσσονται παθογόνοι οργανισμοί που μεταδίδουν ασθένειες, είτε σε υδάτινους προορισμούς, δημιουργώντας μια τεράστια οικολογική καταστροφή.

Ποτάμια, λίμνες, επιφανειακά υπόγεια ύδατα προσβάλονται, μολύνοντας ταυτόχρονα την χλωρίδα και την πανίδα προκαλώντας τεράστια αισθητική υποβάθμιση αλλά πολύ περισσότερο στέρηση της δυνατότητας καλλιέργειας της γης από τον άνθρωπο. Όπως προσβάλεται και ο θαλάσσιος υδάτινος κόσμος με τους ζωντανούς οργανισμούς που βιώνουν μέσα του με απρόβλεπτες συνέπειες. Έχουμε την ευθύνη να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη καταστροφή. Έχουμε την υποχρέωση να περιβάλουμε με μια ασπίδα προστασίας το οικοσύστημα μας. Να αποκτήσουμε μια οικολογική προσέγγιση που η λειτουργία της θα μας επιτρέπει ταυτόχρονα την εκ νέου αξιοποίηση του νερού που ξοδεύουμε.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε όλη την Ευρώπη σήμερα όπως και στην Ελλάδα οι μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων μέσα από βιολογικά συστήματα καθαρισμών, συστήματα που βασίζονται στην ηλεκτρο-μηχανολογική επεξεργασία των λυμάτων, είναι τρεις. Η πρώτη αφορά συστήματα τα οποία μέσω φίλτρων η μετατόπιση του όγκου των λυμάτων γίνεται με εισαγωγή και εξαγωγή. Τα προβλήματα που ανακύπτουν στη μέθοδο αυτή είναι :

 • ο συνεχής έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων
 • η μη σταθερή ποιότητα απόδοσης του βιολογικού λόγω του μεταβλητού όγκου των λυμάτων
 • η απώλεια βακτηριδίων με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου όγκου λυματολάσπης
 • η σταθερή δυσάρεστη οσμή στον χώρο

Η δεύτερη μέθοδος αφορά συστήματα τα οποία βασίζονται στην οξυγόνωση και στη δημιουργία βακτηριδίων με χρήση χημικών που προστίθενται στο σύστημα (ανά τακτά διαστήματα), ενώ η μετατόπιση του όγκου των λυμάτων γίνεται με βυθιζόμενες αντλίες. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη μέθοδο αυτή είναι:

 • η λανθασμένη αναλογία στη δόση βακτηριδίων που προσθέτουμε δημιουργώντας πρόβλημα είτε στην επεξερασία, είτε στην συμβατότητα των βακτηριδίων που προσθέτουμε με αυτά που δημιουργούνται στον βιολογικό
 • η υποχρεωτική χρήση χημικών που και εκεί απαιτείται συνεχής παρακολούθηση
 • το τεράστιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας των μηχανημάτων, μιας και αυτά υποχρεωτικά βρίσκοπνται εντός των λυμάτων
 • η σταθερή δυσοσμία στον χώρο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Η τρίτη μέθοδος είναι και η λύση που προτείνει η WALL ECO και οφείλεται στην καινοτόμα τεχνολογία, καταχωρημένη σε παγκόσμιο επίπεδο και με πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων Ευρωπαικών ινστιτούτων, της επιστημονικής ομάδας της UTP. Αφορά συστήματα τα οποία δεν χρειάζονται προσθήκη βακτηριδίων ή χημικών ουσιών εξαιτίας της οξυγόνωσης που δημιουργεί το σύστημα και παράγει βακτήρια από το ίδιο το σώμα που δέχεται. Παρέχει σύστημα προστασίας βακτηριδίων ώστε να μην υπάρχει απώλεια αυτών. Η δε μετατόπιση του όγκου των λυμάτων γίνεται μέσω υποπίεσης αέρα, ο οποίος διοχετεύται από αντλία που βρίσκεται έξω από τον βιολογικό. Ο βιολογικός λειτουργεί μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μόνο όταν δέχεται λύματα και πάντα σύμφωνα με τον όγκο που δέχεται.


ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διέλευση των λυμάτων πριν από την εισαγωγή από μηχανισμό αφαίρεσης ανόργανων υλικών (πέτρα, άμμο, πλαστικό, χαρτί), πλύσιμο αυτών και απόθεση τους ως απορρίμματα. Εισαγωγή των λυμάτων στο θάλαμο εισαγωγής και δημιουργίας βακτηριδίων και στη συνέχεια στον θάλαμο αερισμού των λυμάτων όπου ξεκινά η δεύτερη φάση και η οξυγόνωση των λυμάτων.

Μετακίνηση των λυμάτων από τον πρώτο στο δεύτερο θάλαμο μέσω υποπίεσης αέρα με μηχανισμό εκτός βιολογικού. Μεταφορά ενέργειας του αέρα που γίνεται μέσω σωληνώσεων υψηλής αντοχής (PVC).

Με την πλήρη οξυγόνωση στο δεύτερο θάλαμο και μετά την πλήρη καθίζηση των λυμάτων, ξεκινά ο κύκλος διάθεσης. Επιστροφή του υλικού που έχει καθίσει στη πρώτη δεξαμενή και στη συνέχεια επιστροφή του σχεδόν καθαρού νερού στη τρίτη δεξαμενή. Μια εφαρμογή που επιτρέπει την αύξηση βακτηρίων χωρίς απώλειες και με δραστήρια μείωση της λυματολάσπης.
Με την μετατόπιση του όγκου του νερού στη τρίτη δεξαμενή, ξεκινά ο κύκλος της οζονοποίησηςκαι η διέλευση του εξερχόμενου όγκου μέσα απο λυχνίες uv-system επιτυγχάνοντας την πλήρη θανάτωση των παθογόνων οργανισμών πριν την έξοδο του νερού από τον βιολογικό.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Δεν υπάρχουν μηχανήματα ή μοτέρ εντός των δεξαμενών. Το μηχανολογικό τμήμα βρίσκεται εκτός βιολογικού και αποτελείται από τουρμπίνες αέρος, ηλεκτροβάνες και ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου. Μέσα στις δεξαμενές υπάρχουν μόνο σωλήνες PVC. Όλα τα μέρη τοποθετούνται σε ζεύγη, για τη ασφαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.
 • Δεν χρησιμοποιούμε χημικά, χλώριο ή φίλτρα. Η μετακίνηση των υγρών λυμάτων, γίνεται μέσω συστήματος υποπίεσης αέρος.
 • Τριτοβάθμια επεξεργασία με πλήρη απολύμανση του εξερχόμενου υδάτινου όγκου μέσω κλειστού κυκλώματος uv-system και οζονοποίησης. Τα αποτελέσματα είναι άριστα, είτε σε χρησιμοποίηση ποτίσματος με ψεκασμό, είτε με διάχυση σε κανάλια, ρυάκια, ποτάμια και θάλασσα.
 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας ανά περίοδο. Λειτουργεί με μία ή δύο τουρμπίνες, ανάλογα με τις ανάγκες (εποχιακά) της ξενοδοχειακής μονάδας.
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης μιας και δεν υπάρχουν μηχανήματα εντός των δεξαμενών.
 • Δωρεάν πιστοποιήσεις μετά την ολοκλήρωση της μελέτης που αφορούν την υγειονομική και πολεοδομική υπηρεσία.
 • Σχεδιασμός υποδομής που προσαρμόζεται στον ήδη υπάρχοντα χώρο.
 • Σε περίπτωση μόνιμου συντηρητή σε ξενοδοχειακές μονάδες η WALL ECO διατίθεται να εκπαιδεύσει τον συντηρητή για την ομαλή και συνεχή λειτουργία του βιολογικού.
 • Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιολογικών η δυνατότητα ανακαίνισης της εγκατάστασης με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και εφόσον δοθούν στην WALL ECO κατόψεις του ήδη υπάρχοντα βιολογικού.
 • Παροχή όλων των πιστοποιήσεων κατασκεύης, απόδοσης και καθαρότητας του εξερχόμενου νερού από τον βιολογικό, γεγονός που τον καθιστά ως τον μοναδικό που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ και το αναπτυξιακό σχέδιο εώς και 70%.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ COMPACT-CONTAINER

Τα συστήματα compact-container αστικών λυμάτων-βοθρολυμάτων, δίνουν την δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς προεργασία υποδομής, χωρίς βάσεις μπετόν και με εύκολη και ασφαλή μεταφορά. Η WALL ECO σε άριστη συνεργασία με τη UTP είναι η μοναδική εταιρία στην Ευρώπη που μπορεί να δώσει λύσεις σε περιοχές NATURE, με συστήματα δυναμικότητας εώς και 150m3 max/day ή εώς και 1000 ατόμων. Απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με τριφασικό και σημείο διάθεσης του καθαρού εξερχόμενου νερού. Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας γίνεται από τεχνικό προσωπικό της UTP.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 • Πέντε έτη για τις δεξαμενές και για τα συστήματα εντός των δεξαμενών.
 • Δύο έτη εγγύηση για τον μηχανολογικό εξοπλισμό εκτός των δεξαμενών.
 • Συνεχή παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *