Εγκεκριμένα Έργα ΕΣΠΑ
Εγκεκριμένα Έργα ΕΣΠΑ

Εγκεκριμένα Έργα ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ Α:

«Έγκριση αποτελεσμάτων συγκριτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών
Αιτήσεων Χρηματοδότησης στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές
επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2 –
«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους
πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020».

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ, ΚΙΤΡΟΣ 0, ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΙΒΑΔΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 379.480,36€

ΕΡΓΟ Β:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ONOMA ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΣΟΗΟ FARM

ΤΟΠΟΣ: ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ANEΓΕΡΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 25 τόνοι/ημέρα –  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ PREMIUM & FROZEN GIOGURT

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 3.981.863,67€

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *