Βιοντίζελ Έργα
Βιοντίζελ Έργα

Βιοντίζελ Έργα

ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η εταιρεία έχει αρκετά εργοστάσια βασισμένα στην δική της ενζυματική καταλυόμενη διαδικασία για την παραγωγή βιοντίζελ,τα οποία είναι:

  1. Ισραήλ –Biodiesel Free Ltd, λειτουργεί ένα καινούργιο εργοστάσιο αποδεικνύοντας την προηγμένη ενζυματική διαδικασία,ενώ παράγει 15.000 λίτρα βιοντίζελ ανά ημέρα χρησιμοποιώντας καφέ γράσο και αποθέματα σαπουνιού.
  2. USA-Texas Biotech company,η εταιρεία έχει ξεκινήσει την πρώτη μονάδα εγκατάστασης του είδους της,χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Transbiodiesel που αναπτύχθηκε σαν αιχμή του δόρατος,για να παράγει 700 liter/ώρα υψηλής ποιότητας βιοντίζελ από χαμηλής ποιότητας χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών.
  3. Σιγκαπούρη,ένα πιλοτικό πλάνο είναι σε λειτουργία,με την συνεργασία μιας Ινδονησιακής εταιρείας και της Trans,με αρχικό ετήσιο στόχο παραγωγής 10.000 λίτρα βιοντίζελ.
  4. Κορέα,ένα μεγάλο εργοστάσιο είναι σε λειτουργία με την συνεργασία μιας Κορεατικής εταιρείας και της Trans με αρχικό ετήσιο στόχο την παραγωγή 20.000 τόνων/χρόνο,βιοντίζελ.
  5. Ολλανδία-TCE Gofour,είναι η πρώτη σε compact με στόχο καθημερινής παραγωγής,ο οποίος επιτεύχθηκε και είναι 15.000 λίτρα/ημέρα.
  6. Ιαπωνία–Koyo Transport Co,Ltd of Hiroshima.H Ιαπωνία έχει βάλει σε λειτουργία ένα πιλοτικό εργοστάσιο,το οποίο παράγει 15.000 λίτρα/ημέρα,βιοντίζελ.
  7. Κίνα–ένα πιλοτικό εργοστάσιο είναι σε λειτουργία με συνεργασία της Trans και μιας Κινέζικης εταιρείας,χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σαν αιχμή του δόρατος,παράγοντας 100 λίτρα/ώρα,υψηλής ποιότητας βιοντίζελ από χαμηλής ποιότητας χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια.
  8. Ταϊλάνδη–Maida One έχει μπει σε λειτουργία και είναι το πρώτο εργοστάσιο,το οποίο έχει μετασκευαστεί από χημική διαδικασία σε ενζυματική διαδικασία και αποδεικνύοντας την προηγμένη τεχνολογία.Ανέβασαν κατά πολύ την σκάλα και παράγουν 20.000 τόνους/χρόνο.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗΣ

Η σύγκριση του κόστους για τα παραδοσιακά και ενζυματικά εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ   (US$M)ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΗ   (US$M)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ5.72.85
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΤΗΡΙΩΝ1.91.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ1.10.5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΙ-ΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ4.31.5
ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ0.30.3
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ0.30.3
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ  (10%)1.40.8
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ157.45
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 7.55 (approx. 50%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *