Βιοαέριο
Βιοαέριο

Βιοαέριο

Η εταιρεία μας σε απόλυτη συνεργασία με την εταιρεία Gruppo AB Cogeneration, κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ενέργειας, οι οποίες βασίζονται στη καύση βιοαέριου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ο σωστός ορισμός του βιοαέριου: είναι ένα φυσικό καύσιμο, που λαμβάνεται από την «αναερόβια χώνευση», δηλαδή τη διαδικασία βιοχημικής μετατροπής που λαμβάνει χώρα σε βιολογικές ουσίες χωρίς οξυγόνο, σε κατάλληλη θερμοκρασία και με τη συνεχή ανάμιξη των χρησιμοποιούμενων ουσιών. Στην πράξη, η παραγωγή βιοαερίου συνίσταται σε μικροοργανισμούς που διαλύουν σύνθετες οργανικές ουσίες (λιπίδια, προστατικά, γλυκίδια), που περιέχονται σε φυτά, λάσπη και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης. Το βιοαέριο που παράγεται συνήθως αποτελείται από περίπου 50/70% φυσικό αέριο και το υπόλοιπο μέρος διοξείδιο του άνθρακα και άλλα δευτερεύοντα συστατικά. Το βιοαέριο που παράγεται με αερόβια πέψη υποβάλλεται στη συνέχεια σε κατάλληλη επεξεργασία για να τροφοδοτήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης της μονάδας συμπαραγωγής και να παράγει, στο τέλος της διαδικασίας, πλήρως ανανεώσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Όπως σημειώνεται συγκεκριμένα από το CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (ITALIAN BIOGAS CONSORTIUM) σε μια συγκεκριμένη παρουσίαση: «Το γεωργικό βιοαέριο είναι επομένως το αποτέλεσμα μιας αυθόρμητης και φυσικής διαδικασίας, η οποία αποτελεί τη βάση μιας διαδικασίας που είναι μια ευκαιρία για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε αειφόρος τρόπος και με πλήρη ολοκλήρωση της περιοχής. Στη διαδικασία αυτή, τα υποπροϊόντα από κτηνοτροφικές και αγροβιομηχανικές δραστηριότητες γίνονται πόροι και ενθαρρύνεται η γεωργική καινοτομία που εστιάζεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων για σκοπούς παραγωγής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, η σημαντική ανάπτυξη της αναερόβιας πέψης στην Ιταλία συνδέεται με την ικανότητα αυτής της τεχνολογίας να ενσωματωθεί στο υπάρχον γεωργικό ύφασμα ως διαδικασία «ανακύκλωσης» που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη χρήση και τη διατήρηση της γονιμότητας του γεωργικού εδάφους. Το να είσαι καλός στην παραγωγή βιοαερίου σημαίνει προσθήκη βιοαερίου στον κύκλο παραγωγής της γεωργικής ή κτηνοτροφικής εταιρείας, χωρίς αυτό να μειώνει τη συνήθη ικανότητα παραγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών. Στην πραγματικότητα, αυτή η ολοκλήρωση πρέπει να προέρχεται από μεγαλύτερη ικανότητα των γεωργικών εταιρειών να παράγουν τις δικές τους συγκεκριμένες καλλιέργειες, με τρόπο που να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμος και οικονομικά βιώσιμος.

Το βιοαέριο προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Η χρήση των ζωικών αποβλήτων στην αναερόβια χώνευση, για παράδειγμα η χρήση διπλών καλλιεργειών (π.χ. χειμερινή συγκομιδή για τον χωνευτή) καθιστά δυνατή τη μείωση της έκπλυσης αζώτου και θρεπτικών συστατικών επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων σωμάτων. Η δυνατότητα μεγαλύτερων περιστροφών με καλλιέργειες που παράγουν μεθάνιο μειώνει την εξάπλωση των παρασίτων, όπως το σκουλήκι ρίζας καλαμποκιού σε περιοχές μιας καλλιέργειας καλαμποκιού. Η θερμότητα από τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στεγνώσει την τροφή χωρίς την ανάγκη για καύσιμο ντίζελ ή μεθάνιο ».

ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΓΕΘΑ ΈΩΣ 1.500KW

Ένα εργοστάσιο βιοαερίου αποτελείται κυρίως από δύο μέρη: το μέρος της αναερόβιας πέψης, όπου το βιοαέριο παράγεται στην πραγματικότητα (αποτελείται από έναν ή περισσότερους χωνευτές) και το μέρος για τη μετατροπή του βιοαερίου σε ενέργεια, δηλαδή τη μονάδα συμπαραγωγής.

Οι χωνευτές παίζουν βασικό ρόλο στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας παραγωγής βιοαερίου, αλλά είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία και η τεχνολογική λύση που χαρακτηρίζουν τη μονάδα συμπαραγωγής που επηρεάζει την παραγωγή ενέργειας και τη συνολική οικονομική απόδοση της μονάδας. Η AB προσφέρει λύσεις και τεχνολογίες σχεδιασμένες ειδικά για την αύξηση της αξίας του βιοαερίου για ενέργεια, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης σε ένα πλαίσιο απόλυτης αξιοπιστίας. Όλες οι λύσεις βιοαερίου AB επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει το ECOMAX® ένα βιομηχανικό προϊόν υψηλής απόδοσης το οποίο είναι σε θέση να εγγυηθεί τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του βιοαερίου: καμία παραχώρηση οικοδομικών έργων, μεγάλη ευελιξία και ικανότητα μετεγκατάστασης, γρήγορη εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας, απλότητα διασύνδεσης με το υπάρχον βιοαέριο ή με άλλα συστήματα τροφοδοσίας.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας συντήρησης που προσφέρεται στους πελάτες-συνεργάτες. Όλα αυτά ενισχύουν τα πλεονεκτήματα των συστημάτων βιοαερίου.

Οι σειρές προϊόντων της AB που προορίζονται για το βιοαέριο αποτελούν σημείο αναφοράς για κάθε εταιρεία που θέλει να αποκομίσει τα οφέλη της συμπαραγωγής που τροφοδοτείται από αέριο που παράγεται από γεωργικά, αγροβιομηχανικά και ζωοτεχνικά απόβλητα ή από λύματα. Αυτό, χάρη σε μια αρθρωτή σχεδίαση που κυμαίνεται από πολύ μικρά εργοστάσια που αποτελούν το ECOMAX® Linea Rossa, έως τα μικρά που περιλαμβάνονται στη γραμμή ECOMAX® Biogas, έως και 1.500 kW εγκαταστάσεις με τη νέα γραμμή ECOMAX NEXT® Biogas. Με την υγειονομική ταφή ECOMAX®, η AB προτείνει βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις ικανές να μετατρέψουν την ελεγχόμενη αποθήκευση απορριμμάτων σε μια προσοδοφόρα ευκαιρία για παραγωγή ενέργειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *