Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

HYGENE BOX CLEAN

ΚΟΥΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  “BCB 050” ΤΥΠΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βιομηχανική εφεύρεση N.0001370912)

 

Γενικό περιεχόμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ p.
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3
1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 4
1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
2.1 ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 7
2.2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 7
2.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7
2.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7
2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
4.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ
5.1 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
7.1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 14
8.2 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΖΟΝΤΟΣ 14
8.3 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 14
8.4 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15
8.5 ΕΙΣΠΝΟΗ 15
8.6 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 16
8.7 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
9.1 ΗΥΓΕΝΕ ΒΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒCΒ50 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
10.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 18
10.2 ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 18

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 –
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.2
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά του εξαιρετικά καταξιωμένου προϊόντος μας. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά του εξαιρετικά καταξιωμένου προϊόντος μας.
Είναι ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει ολοκληρωμένες οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN (BCB 050) είναι σχεδιασμένη να απολυμαίνει τα κράνη, τα παπούτσια, τα είδη ένδυσης, τα μαξιλάρια, τις κουβέρτες και διάφορα άλλα αντικείμενα.
Η εν λόγω μονάδα προορίζεται για χρήση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
Αποτελείται από ένα ενιαίο δομοστοιχείο με προβαμμένο χαλύβδινη πόρτα με γυαλί για σκοπούς επιθεώρησης.
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εσωτερική εγκατάσταση, εγκατάσταση κοντά στους τοίχους ή παράλληλα με άλλο εξοπλισμό.
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακό πίνακα ελέγχου (βλ. Κάτω δεξιά γωνία), η οποία προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες, καθιστώντας την ακόμα πιο εύκολη στη χρήση, ενώ βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.
Η μονάδα αποτελείται κυρίως από ένα αεροστεγές κιβώτιο με μια πόρτα για την τοποθέτηση του αντικειμένου που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία.
Ο διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος είναι τοποθετημένος στην κάτω πλευρά της μονάδας.
Παρέχεται ένα κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης.
Η πόρτα της μονάδας είναι εξοπλισμένη με ένα μικροδιακόπτη ασφαλείας που εμποδίζει την λειτουργία όταν / αν η πόρτα ανοιχτεί. Επιπλέον, εάν τα δύο εμπρόσθια ανοίγματα δεν κλείσουν σωστά, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
Είναι απολύτως απαγορευμένη η λειτουργία της μονάδας ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή απολύμανση και σε επικίνδυνη έκθεση του χρήστη στο όζον.

 

1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη μονάδα HYGIENE BOX CLEAN BCB 050 σε εσωτερικό χώρο, σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από πηγές νερού για να αποτρέψετε / αποφύγετε βραχυκυκλώματα και ατυχήματα ηλεκτροπληξίας.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της μονάδας σε εξωτερικούς χώρους.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με τη μονάδα ανάμεσα στην είσοδο τροφοδοσίας της μονάδας (βλ. Δεξιά πλευρά στο κάτω μέρος) και στην πρίζα δικτύου.

 

 

Σχήμα 1. Διακόπτης τροφοδοσίας και είσοδος τροφοδοσίας

 

 

 

 

3. Ρυθμίστε το διακόπτη ρεύματος στο «1». Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ρυθμίστε το διακόπτη ρεύματος στο «0».

4. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, η ψηφιακή οθόνη είναι ενεργοποιημένη και η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει (η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία STAND-BY).
Ο προγραμματισμός των χρονοδιαγραμμάτων για την παραγωγή όζοντος («Ο3») και την κατάλυση («CAT») μπορεί τώρα να ξεκινήσει.

 

 

Εικόνα 2. Πίνακας ψηφιακής ένδειξης για προγραμματισμό μονάδων

 

 

 

Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να αρχίσει η λειτουργία προγραμματισμού.Απλά πατήστε «SET». Το σύμβολο «PROG» εμφανίζεται αυτόματα στην ψηφιακή οθόνη, ενώ το σύμβολο «>» της πρώτης παραμέτρου «O3» αρχίζει να αναβοσβήνει.
Σε αυτό το σημείο είναι δυνατή η τροποποίηση του χρόνου λειτουργίας (0:00), πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα «UP» και «DOWN». Αφού εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή, πατήστε «SET» για να αποθηκεύσετε αυτήν την παράμετρο.
Στη συνέχεια, η δεύτερη παράμετρος (CAT) μπορεί να τροποποιηθεί καθώς το σύμβολο «>» αρχίζει να αναβοσβήνει. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και πριν για να εισάγετε και να αποθηκεύσετε την επιθυμητή τιμή της δεύτερης παραμέτρου.
Για την τελική διαμόρφωση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «SET» μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «SET» στην ψηφιακή οθόνη.

(Σημείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, η ψηφιακή οθόνη θα αποθηκεύσει αυτόματα την τρέχουσα διαμόρφωση και το σύμβολο «SET» θα εμφανιστεί στην οθόνη)

5. Πατήστε «START» για να ενεργοποιήσετε τον κύκλο απολύμανσης, ο οποίος ξεκινάει μετά από μια σύντομη καθυστέρηση (περίπου μερικά δευτερόλεπτα).
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «RUN» και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED παραμένει αναμμένη.
6. Όταν η παραγωγή όζοντος έχει τελειώσει και ο κύκλος της κατάλυσης πρόκειται να αρχίσει, η κίτρινη λυχνία LED αναβοσβήνει.
7. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος απολύμανσης, η μονάδα παραμένει σε κατάσταση αναμονής, ενώ ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) εκπέμπεται αυτόματα για μερικά δευτερόλεπτα. Η μονάδα παραμένει αναμμένη και μπορεί να
απενεργοποιηθεί θέτοντας το διακόπτη τροφοδοσίας στο «0».
8. Είναι δυνατόν να τερματίσετε τον κύκλο απολύμανσης οποιαδήποτε στιγμή, είτε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «START» είτε θέτοντας το διακόπτη τροφοδοσίας σε «0».
9. Για να δείτε τις ώρες λειτουργίας, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «SET» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Ο πρώτος μετρητής ωρών (O3 ή UV) εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «UP» και «DOWN» εμφανίζεται ο μετρητής δεύτερης ώρας (UV ή O3).
Για έξοδο από αυτό το μενού πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «SET» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστούν οι ώρες «O3» και «CAT» στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλη η τεκμηρίωση σχετικά με την καλή λειτουργία της μονάδας BCB 050 που πρόκειται να εγκατασταθεί θα βαρύνει μόνο τον έμπορο λιανικής πώλησης.
Η Evergreen Tecno Φυτά δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ανεπάρκειες / ανεπάρκειες επικοινωνίας μεταξύ του λιανοπωλητή και του τελικού χρήστη (ειδικά σε χώρους εγκατάστασης χωρίς εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό).

 

1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ

Το όζον (Ο3) είναι φυσικό αέριο, αποτελούμενο από τρισθενή οξυγόνο.
Στη φύση σχηματίζεται κατά τη διάρκεια καταιγίδων, εξαιτίας ηλεκτρικών εκκενώσεων που παράγονται από κεραυνό. Στην ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να σχηματιστεί λόγω της ακτινοβολίας υπεριωδών ακτίνων.
Στα βουνά το όζον είναι παρόν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα ένα χαρακτηριστικό συναίσθημα ευεξίας και καθαρό αέρα. Πρόκειται για ένα άχρωμο αέριο με αιχμηρή οσμή.
Το μοριακό βάρος του όζοντος είναι ίσο με 48 g / mol. Σε μία πίεση 1 atm, το σημείο τήξης του είναι στους -192,5 ° C και το σημείο βρασμού του σε -111,9 ° C.
Η υψηλή αντιδραστικότητα και η αυθόρμητη αποσύνθεση του σε οξυγόνο, καθιστούν το όζον ένα αέριο με υψηλό δυναμικό για εφαρμογές αγωγής αέρα.
Λόγω της υψηλής οξειδωτικής του ισχύος (2,07 V), δεύτερη μόνο με το φθόριο, το όζον είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση ή απενεργοποίηση βακτηριδίων, καλουπιών, ζυμών, παρασίτων και ιών.
Οι επιθέσεις του όζοντος, μέσω ενός οξειδωτικού μηχανισμού, και οι γλυκοπρωτεΐνες και τα γλυκολιπίδια, μεταβάλλοντας τα ένζυμα RNA και DNA ενδοκυτταρικά.
Η βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης έχει ως αποτέλεσμα κυτταρικό θάνατο.
Λόγω της μη σταθερής φυσικής κατάστασής του, το όζον μπορεί εύκολα να αποσυντεθεί σε οξυγόνο. Είτε μακροπρόθεσμα (ανάλογα με διάφορους παράγοντες) είτε βραχυπρόθεσμα με εξωτερική δύναμη (βλ. Το εγγυημένο μας σύστημα PATENTED που περιλαμβάνει κύκλο κατάλυσης), με αποτέλεσμα το αέριο που ουσιαστικά δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

2.1. ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η μονάδα HYGIENE BOX CLEAN BCB 050 είναι σχεδιασμένη για εσωτερική εγκατάσταση και δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε νερό ή σε περιβάλλον με σχετική υγρασία (φ)> 60%.
Στην περιοχή της θέσης τοποθέτησης δεν πρέπει να τοποθετούνται άλλες συσκευές ή μηχανές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πιτσιλιές νερού (σε περίπτωση δυσλειτουργίας). Συνιστώμενη απόσταση: τουλάχιστον 1,5 μ.
Από τη μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα, χημικά ή άλλα επικίνδυνα προϊόντα.
Επικοινωνήστε με την Evergreen Tecno Plant για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα της θέσης τοποθέτησης με την εν λόγω μονάδα..

2.2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Χειριστείτε τη μονάδα με μεγάλη προσοχή. Μην ανατρέπετε τη συσκευασία.
Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε τυχόν κτυπήματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
Για τη μεταφορά ή ανύψωση της μονάδας μην αφαιρέσετε την προστατευτική συσκευασία. Αποφύγετε τη χρήση μεταφορέων ή περονοφόρων οχημάτων.

2.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί ή να αποθηκευτεί σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +2 και +40 ° C και μέγιστη R.H. (φ) = 60%.

2.4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αφού τοποθετήσετε τη μονάδα, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη μονάδα στο δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοσίας προστατεύεται μέσω αυτόματου διαφορικού διακόπτη.

2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα χρονοδιαγράμματα της μονάδας HYGENE BOX CLEAN BCB 050 εξαρτώνται από την ποσότητα ρούχων / ειδών που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία και από την ειδική τους κατάσταση (π.χ., επίμονες οσμές).

Σημείωση: Τα συνιστώμενα χρονοδιαγράμματα υπόκεινται σε τροποποίηση (π.χ. αύξηση της διάρκειας του κύκλου) εάν τα ρούχα / αντικείμενα προς επεξεργασία είναι παλιά ή / και σε κακή κατάσταση υγιεινής.

Λάβετε υπόψη ότι η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που εξασφαλίζει τη μείωση των βακτηρίων / ιών / καλουπιών / οσμών, αλλά δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χρησιμοποιηθεί αντί του συνηθισμένου καθαρισμού / απολύμανσης του επεξεργασμένου ρούχου / αντικειμένων.
Η διάρκεια κύκλου μπορεί να αυξηθεί / μειωθεί, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των ρούχων / αντικειμένων που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. απολύμανση επαγγελματικών ενδυμάτων για ειδικά πεδία / τομείς) πρέπει να επιβεβαιώνονται τα κατάλληλα ρούχα / επιφάνειες απολύμανσης μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και εργαστηριακών δοκιμών.

 

Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
Τύπος θεραπείας Συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας (παραγωγή όζοντος Ο3). Συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας (κατάλυση)
Κανονικός 5 λεπτά 5 λεπτά
Μεσαίο 10 λεπτά 14 λεπτά
Υψηλός 15 λεπτά 20 λεπτά

 

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

3.1. Τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας

 

Τεχνικές προδιαγραφές
Δομή Painted steel
Παραγωγή όζοντος Corona discharge system
Κατάλυση με όζον UV and Activated Carbon
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V / 240 V – 50 Hz
Ονομαστική ισχύς 30 W
Ονομαστικό ρεύμα 0,12 A
Διαστάσεις 350 x 300 x 500 mm (h max).
Βάρος 15 kg

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

4.1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 είναι μια πατενταρισμένη και τεχνικά προηγμένη συσκευή.
Συνεπώς, η συντήρηση, η τεχνική υποστήριξη, η αντιμετώπιση προβλημάτων ή / και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο εκπαιδευμένο προσωπικό των μονάδων.
Evergreen Tecno ή από πωλητή πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, η συσκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση προϊόντος Evergreen.
Μόνο μετά τη λήψη γραπτής εξουσιοδότησης από την Evergreen Tecno Plant έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε ανεξάρτητα.
Ο τελικός χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με τα εργοστάσια Evergreen Tecno μετά από 6000 ώρες λειτουργίας.

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 –
ΕΓΓΥΗΣΗ

 

5.1. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση περιορίζεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό που παρέχεται από την Evergreen Tecno Plants SRL.
Η εγγύηση καλύπτει όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται ελαττωματικά εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς (εξαιρουμένων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τα οποία η εγγύηση καλύπτει περίοδο ενός έτους).
Όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα που καλύπτονται από την εγγύηση θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν από μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.
Για τα εξαρτήματα που καλύπτονται από την εγγύηση, οι μονάδες Evergreen Tecno θα ανταποκρίνονται σε αξιώσεις μόνο εάν τηρούνται οι προθεσμίες συντήρησης και καθαρισμού, όπως καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα αντικατάστασης που επιτρέπονται από την Evergreen Techno Plants. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων θα ακυρώσει αυτή την εγγύηση.

Όλα τα αντικαταστάσιμα εξαρτήματα πρέπει να αποστέλλονται στην Evergreen Plants Tecno, έτσι ώστε η εγγύηση να παραμείνει έγκυρη.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

– Επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω ελαττωματικής εγκατάστασης, ακατάλληλης συντήρησης, ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας, κακομεταχείρισης, κατάχρησης, αμέλειας, ατυχήματος, πυρκαγιάς, πλημμύρας,επισκευής με μη εξουσιοδοτημένο υλικό και εξαρτήματα.
– Σε περίπτωση εγκατάστασης εξαρτημάτων που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και εμπορικές συμφωνίες.
– Δεν υπάρχει σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή σιωπηρής εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οι εγγυήσεις αυτές αποποιούνται. Η Evergreen Tecno δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για καταχρηστική χρήση των προϊόντων της, απώλεια κερδών, άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από ζημιές ή / και ατυχήματα.
– Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Μπορεί επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από κράτος σε κράτος.Μπορούν να συμφωνηθούν εκτεταμένες εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής υπηρεσιών.

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 –
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

6.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:

– Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050.
– Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος προστατεύεται μέσω αυτόματου διαφορικού διακόπτη.
– Συνδέστε τη μονάδα σε γειωμένο τροφοδοτικό.
– Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σε βρεγμένα δάπεδα ή σε άλλες υγρές επιφάνειες.
– Για να αποφύγετε ατυχήματα από ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή συντήρησης.
– Χρησιμοποιήστε τον κύκλο απολύμανσης του όζοντος μόνο ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ. Η παραγόμενη συγκέντρωση όζοντος μπορεί να υπερβαίνει τα ονομαστικά όρια ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στον άνθρωπο.
– Αποφύγετε την έκθεση στις ακτίνες UV που παράγονται από τους λαμπτήρες φθορισμού και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στα μάτια. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η συσκευή είναι πλήρως σφραγισμένη, έτσι ώστε να μην ακτινοβολούν ακτίνες υπεριώδους ακτινοβολίας στον τόπο εγκατάστασης.
– Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εργαλεία εντός των αεραγωγών κυκλοφορίας αέρα. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με σχάρες προστασίας από διείσδυση, οι οποίες δεν πρέπει να παραβιαστούν.
– Μην αφήνετε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για εσωτερικούς χώρους χωρίς αέριο και συνθήκες υγρασίας <60%.
– Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού στο εσωτερικό της μονάδας. Το ειδικό πλέγμα στήριξης θα πρέπει πάντα να παραμένει προσβάσιμο (μειωμένος αερισμός μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά εξαρτήματα και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία απολύμανσης).
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε ξηρό περιβάλλον.
– Μην αποσυναρμολογείτε τη γεννήτρια όζοντος. Ως αποτέλεσμα μπορεί να παρουσιαστούν μηχανικές βλάβες. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σωστή συντήρηση και τεχνική συντήρηση.
– Μην εισπνέετε απευθείας το παραγόμενο όζον.
– Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή υγρά χέρια.
– Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα παρουσία εύφλεκτων ουσιών, όπως αλκοόλ, βενζίνη, υδρογονάνθρακες κλπ.
– Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο.
– Μην εισάγετε μέσα στη μονάδα ζώα, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή υγρό ρουχισμό.
– Μην κορεάζετε το εσωτερικό της μονάδας με αντικείμενα (για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα).
– Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας.
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. Από τις τηλεοράσεις, το Hi-Fi, τους υπολογιστές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές.
– Μην ανοίγετε την πόρτα της μονάδας πριν από τον τερματισμό ενός κύκλου λειτουργίας.
– Ακολουθήστε πάντα τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας για να αποφύγετε την εισπνοή υπολειμμάτων όζοντος.
– Μην πιέζετε την πόρτα της μονάδας.
– Μην προγραμματίζετε τους κύκλους λειτουργίας χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

 

– ΚΕΑΦΑΛΑΙΟ 7 –
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

7.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

– Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/CE και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες.
– Οδηγία 2004/108/CE για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τις επακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες.
– Οδηγία σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών 2002/95/CE και τις επακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες.
– Οδηγία 2002/96 / ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 –
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

8.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 είναι μια συσκευή απόλυτα ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Σχεδιάστηκε, κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και κατασκευάστηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Διαθέτει όλες τις απαραίτητες και προκαθορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα μηχανήματα.
Επομένως, εάν η μονάδα λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο (π.χ. χρήση και συντήρηση), είναι απόλυτα ασφαλής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.
Το σύστημα καταλύτη, το οποίο κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τα φυτά Evergreen Tecno (Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), εξασφαλίζει τη διάσπαση του εναπομένοντος όζοντος σε περίσσεια οξυγόνου (το μοναδικό χαρακτηριστικό του συστήματος παγκοσμίως).
Συνεπώς, η υπολειπόμενη συγκέντρωση όζοντος παραμένει πάντοτε κάτω από τα όρια ασφαλείας σε εύθετο χρόνο και αξιόπιστα.
Ακριβώς για το λόγο αυτό, η μονάδα είναι μοναδική και ασφαλής.

8.2. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΖΟΝΤΟΣ

Το όζον μπορεί να ανιχνευθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα με τη χαρακτηριστική πικάντικη οσμή, που ήδη παρατηρείται σε συγκεντρώσεις όζοντος 0,02 ppm. Αν και κάθε άτομο έχει τη δική του μεταβλητή οσφρητική αντίληψη, δεν πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη της οσμής για να ανιχνεύσει πιθανή υψηλή συγκέντρωση όζοντος.Το επίπεδο συγκέντρωσης του όζοντος που επιτρέπεται για 8ωρη έκθεση είναι 0,05 ppm (σύμφωνα με την ACGIH-ΗΠΑ).
Σε περίπτωση συγκέντρωσης όζοντος 0,3 ppm, το επιτρεπτό όριο έκθεσης μειώνεται στο μέγιστο 15 λεπτά. Η συγκέντρωση 10 ppm όζοντος στον αέρα είναι επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή του ατόμου (σύμφωνα με το DLH).

8.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Το όζον δρα ως ερεθιστικό, επηρεάζοντας κυρίως τα μάτια, την αναπνευστική οδό και τους πνεύμονες. Λίγες ώρες έκθεσης στο όζον μπορεί να προκαλέσουν πνευμονικό οίδημα.
Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος στα 50 ppm για 30 λεπτά μπορεί να είναι θανατηφόρα.
Πολλοί άνθρωποι που εκτίθενται σε όζον βιώνουν πονοκεφάλους, οι οποίοι πάντα εξαφανίζονται λίγα λεπτά μετά την αναπνοή του φρέσκου αέρα.
Η μειωμένη λειτουργία των πνευμόνων, λόγω βλάβης των ιστών, μπορεί να οφείλεται σε παρατεταμένη (σε 0,02 ppm) ή ακόμη και σε μία μόνο έκθεση (σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος).
Παρόλο που δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι η παρατεταμένη έκθεση στο όζον προκαλεί καρκίνο, αλλεργίες των πνευμόνων ή προγεννητική βλάβη, είναι προφανές ότι η οξειδωτική δύναμη του όζοντος μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση του δέρματος.
Οι τελικοί χρήστες των μονάδων παραγωγής όζοντος πρέπει να ενημερώνουν όλα τα άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν στο όζον, ιδίως εκείνα με ιατρικό ιστορικό αναπνευστικών ασθενειών, προκειμένου να λάβουν κατάλληλες προφυλάξεις.
Το όζον δεν είναι καρκινογόνο, αλλά μπορεί να τοξικοποιήσει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

8.4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πρώτη αντίδραση:
1) Εάν η έκθεση στο όζον προκαλεί πονοκεφάλους ή δυσκολία στην αναπνοή, αφαιρέστε αμέσως τον ασθενή από την περιοχή σε περιβάλλον με νωπό αέρα.

Δεύτερη δράση:
2) Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος μπορούν να οξυγονωθούν από εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν η έκθεση είναι σοβαρή, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

8.5. ΕΙΣΠΝΟΗ

Πρώτη αντίδραση:
1) Αξιολογήστε την ικανότητα αναπνοής του ασθενούς.
2) Οι ασθενείς σε κατάσταση απώλειας συνειδητοποίησης πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αεραγωγοί να απελευθερώνονται από κάθε έκκριση, χωρίς να βλάπτουν τους ασθενείς.
3) Ελέγξτε τον παλμό.

Δεύτερη δράση:
1) Αν η αναπνοή έχει σταματήσει, ενεργοποιήστε την με τεχνητή αναπνοή μέχρι να ξαναρχίσει η αναπνοή.
2) Ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
3) Αν ο παλμός απουσιάζει, ξεκινήστε το CPR.

8.6 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Πρώτη αντίδραση:
1) Αμέσως ψεκάστε τα μάτια με καθαρό νερό, κατά προτίμηση με μερικά μέταλλα, για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Δεύτερη δράση:
1) Συνεχίστε να ψεκάζετε τα μάτια μέχρι να φτάσετε στο νοσοκομείο.

8.7 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι εργαζόμενοι που υποβάλλονται σε καρδιοπνευμονικά προβλήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν μια δραστηριότητα σε μια περιοχή όπου μπορούν να εκτεθούν στο όζον.
Σημαντικές αλλοιώσεις της καρδιοπνευμονικής λειτουργίας μπορεί να συμβούν σε άτομα που εκτίθενται σε χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος.

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 –
“HYGENE BOX CLEAN BCB 050 «ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ’’

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Μονάδα Hygene BCB 050

 

 

 

 

 

 

 

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

10.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοντέλο (τύπος και αριθμός σειράς)__HYGENE BOX BCB 050_____
Ημερομηνία αγοράς:__________________________________
Πελάτης:__________________________________________
Διεύθυνση:_________________________________________
Διεύθυνση εγκατάστασης:_______________________________
Έμπορος λιανικής πώλησης______________________________
(σφραγίδα και υπογραφή):

10.2 ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση εξαρτάται από την ύπαρξη και τη σωστή σύνταξη αυτού του κουπονιού εγγύησης (δεόντως συμπληρωμένο και αποστέλλεται από τον Α / Κ μέσα σε ένα μήνα από την αγορά).
Τα έξοδα αποστολής πληρώνονται πάντα από τον πελάτη.
Για να ενεργοποιήσετε την τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή, αναφέροντας τον αύξοντα αριθμό της μονάδας, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ EVERGREEN TECNO PLANTS SRL
Via Della Meccanica 1/P
36100 – Vicenza
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220–240 V / 50 Hz / 30 W / 0,12 A

 

HYGENE BOX CLEAN BCB 050 UNIT IS A PRODUCT OF:
EVERGREEN TECNO PLANTS SRL “THE NATURAL ALTERNATIVE “
Web Site: www.evergreentecnoplants.com – Mail to:info@evergreentecnoplants.com
Address: Via della Meccanica, 1/P – 36100 Vicenza (VI)
Tel.: +39 0444-965094 – Fax: +39 0444-965228
C.F. / P.IVA /N. Reg. Imprese di Vicenza 02914800137 – REA 427256
This manual consists of 18 pages