Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

Οζονοποίηση

1.ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ EVER GREEN ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

• Κλινική NCL(Neurologic Center Latinium)Roma.
– Χρήση Hygene Box για τα χειρουργεία.

• Στρατιωτικό νοσοκομείο Celio(Roma)τμήμα εργαστηριακών αναλύσεων.
– Εγκατάσταση κλιματισμού με το κλειδί στο χέρι ολοκληρωμένο με αυτόματο σύστημα απολύμανσης.

• Νοσοκομείο Fatebene Fratelli(Roma).
– Εγκατάσταση κλιματισμού με το κλειδί στο χέρι ολοκληρωμένο με αυτόματο σύστημα απολύμανσης.

• Νοσοκομείο San Raffaele του Milano.
– Χρήση Hygene Box για τα χειρουργεία.

• Νοσοκομείο του Trento.
-Εγκατάσταση στην ΚΚΜ συστήματος απολύμανσης με όζον για τους αεραγωγούς και τους χώρους.

• Νοσοκομείο της Civitavecchia.
– Χρήση Hygene Box για τα χειρουργεία.

• Ιδιωτική κλινική Villa Serena(Bologna).
– Χρήση Hygene Box για τα χειρουργεία.

• Νοσοκομείο της Firenze.
– ΚΚΜ ολοκληρωμένες με σύστημα αυτοαπολύμανσης με Όζον για τα χειρουργεία.

• Πανεπιστήμιο του Bari.
– ΚΚΜ ολοκληρωμένες με σύστημα αυτοαπολύμανσης με Όζον για τα εργαστήρια.

• Νοσοκομείο San Camillo(Roma).
– Εγκατάσταση κλιματισμού με το κλειδί στο χέρι ολοκληρωμένο με αυτόματο σύστημα απολύμανσης.

• Νοσοκομείο San Camillo(Roma).
– ΚΚΜ ολοκληρωμένες με σύστημα αυτοαπολύμανσης με Όζον για τα χειρουργεία.

• Νοσοκομείο της Trieste.
– ΚΚΜ ολοκληρωμένες με σύστημα αυτοαπολύμανσης με Όζον για τα χειρουργεία.

• Πανεπιστήμιο Sapienza(Roma).
– ΚΚΜ ολοκληρωμένες με σύστημα αυτοαπολύμανσης με Όζον για τα εργαστήρια.

•Ιδιωτική κλινική Brescia.
-Χρήση Hygene Box για τα χειρουργεία.

•Μελέτη για το νοσοκομείο του Thiene (Vicenza).
-92 ΚΚΜ ολοκληρωμένες με σύστημα αυτοαπολύμανσης με Όζον για διάφορους χώρους.

2.ΕΡΓΑ ΤΗΣ EVERGREEN TECNO PLANTS ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

– Εργοστάσιο συσκευασίας αυγών στην Cremona.
• Επεξεργασία αέρα χώρων αφίξεως(6000 m3)και συσκευασίας αυγών(9000 m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο συσκευασίας αυγών στην Cremona.
• Tούνελ εξολόθρευσης των βακτηρίων στα αυγά με όζον.

– Εργοστάσιο συσκευασίας αυγών στο Forli.
• Επεξεργασία αέρα χώρων αφίξεως (2000 m3) και συσκευασίας αυγών(4000 m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο συσκευασίας αυγών στο Forli.
• Τούνελ εξολόθρευσης των βακτηρίων στα αυγά με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας και κελιά συντήρησης κρεάτων στο Μilano.
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης(4000m3),συσκευασία κρέατος(6000 m3 ) και κελιά συντήρησης(4 των 1000 m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στο Orbassano(TORINO).
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης(3000m3),συσκευασία(7000m3) και αποστολής(10000m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας κρέατος στη Vicenza.
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης(3000 m3),συσκευασία κρέατος (3000 m3) με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας και εποχική αποθήκευση τυριών στο Udine.
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης(1500 m3),συσκευασία τυριών(2000 m3) και εποχική αποθήκευση(2 των 1000m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον
(πλύσιμο συσκευών με Ο3).

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στο Palermo.
• Επεξεργασία νερού της γεώτρησης για πλύσιμο βιολογικών φρούτων με όζον(1000 m3/h).

– Εργοστάσιο μεταποίησης, συσκευασίας, αποστολής φρούτων και λαχανικών στο Arcireale.
• Επεξεργασία νερού της γεώτρησης για πλύσιμο εσπεριδοειδών με όζον(2000 m3/h).

– Εργοστάσιο μεταποίησης, συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στην Ferrara.
• Χρήση Hygene Box για περιοδική απολύμανση των κελιών συντήρησης φρούτων και λαχανικών με όζον(30 κελιά των 1500m3/h).

– Εργοστάσιο μεταποίησης, συσκευασίας,αποστολής φιστικιών στο Palermo.
• Τούνελ εξολόθρευσης των βακτηρίων στα φιστίκια.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής πουλερικών στο Treviso.
• Τούνελ εξολόθρευσης των βακτηρίων στα πουλερικά και με αέρα και με νερό εμπλουτισμένο με όζον(καρουσέλ).

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στο Forli.
• Επιμήκυνση των κελιών συντήρησης των φρούτων και των λαχανικών με αέρα εμπλουτισμένο με όζον σε σταθερή συγκέντρωση.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στην Cesena.
• Επιμήκυνση των κελιών συντήρησης των φρούτων και των λαχανικών με αέρα εμπλουτισμένο με όζον σε σταθερή συγκέντρωση.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στο Forli.
• Επιμήκυνση των κελιών συντήρησης των φρούτων και των λαχανικών με αέρα εμπλουτισμένο με όζον σε σταθερή συγκέντρωση.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποστολής φρούτων και λαχανικών στο Palermo.
• Επιμήκυνση των κελιών συντήρησης των φρούτων και των λαχανικών με αέρα εμπλουτισμένο με όζον σε σταθερή συγκέντρωση.

– Εργοστάσιο μεταποίησης, συσκευασίας κρέατος στην Macerata.
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης(2000 m3),συσκευασία κρέατος(2500 m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης, συσκευασίας κρέατος στην Macerata.
• Επεξεργασία νερού καθαρισμού σε διαδικασία με όζον για την καλύτερη λειτουργία του καθαριστή του νερού.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποθήκευσης για λουκάνικα στη Roma.
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης (1000 m3),συσκευασία κρέατος(500 m3)και αποθήκευση σαλαμιών(2 κελιά των 500 m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης,συσκευασίας,αποθήκευσης για λουκάνικα στην Piacenza.
• Επεξεργασία αέρα των χώρων μεταποίησης (300 m3),συσκευασία κρέατος(200 m3)και αποθήκευση σαλαμιών(2 κελιά των 100 m3)με εξολόθρευση των βακτηρίων με όζον.

– Εργοστάσιο μεταποίησης, συσκευασίας μεταλλικών νερών για χρήση από τον άνθρωπο.
• Σύστημα μικροβιολογικής καλυτέρευσης του νερού και απολύμανση των γυάλινων μπουκαλιών με όζον(4000 lt/h).

περισσότερα...