Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ Α:

«Έγκριση αποτελεσμάτων συγκριτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών
Αιτήσεων Χρηματοδότησης στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές
επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2 –
«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους
πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020».

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ, ΚΙΤΡΟΣ 0, ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΙΒΑΔΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 379.480,36€

ΕΡΓΟ Β:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ONOMA ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΣΟΗΟ FARM

ΤΟΠΟΣ: ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ANEΓΕΡΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 25 τόνοι/ημέρα –  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ PREMIUM & FROZEN GIOGURT

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 3.981.863,67€

περισσότερα...

Συντήρηση Οπωροκηπευτικών

Εφαρμογές όζοντος για περιορισμό των απωλειών κατά τη συντήρηση των οπωροκηπευτικών:
Μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον.

Εισαγωγή

Τα οπωροκηπευτικά αποτελούν έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, καθώς σημαντικές ποσότητες αυτών προορίζονται για εξαγωγή. Όμως σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού πρέπει να διατηρούν υψηλά επίπεδα ποιότητας και να παράγονται με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Τα οπωροκηπευτικά χαρακτηρίζονται για την υψηλή ευπάθειά τους και απαιτούν κατάλληλες μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις.
Οι ποσοτικές απώλειες και η υποβάθμιση της ποιότητας των οπωροκηπευτικών μετά συλλεκτικά οφείλονται κυρίως σε:
α) μηχανικά αίτια (τραυματισμοί κατά τη συγκομιδή, συντήρηση, τυποποίηση, συσκευασία)
β) αφυδάτωση
γ) παρουσία αιθυλενίου στους θαλάμους συντήρησης και
δ) μετασυλλεκτικές ασθένειες.
Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στη χρήση του όζοντος για την αντιμετώπιση των μετασυλλεκτικών ασθενειών και του αιθυλενίου κατά τη συντήρηση των φρούτων και των λαχανικών.

Μετασυλλεκτικές ασθένειες:

Οι μετασυλλεκτικές ασθένειες των νωπών φρούτων και λαχανικών, που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της συντήρησης στα ψυγεία ή και στα ράφια των καταστημάτων αποτελούν τον κύριο παράγοντα πρόκλησης ποσοτικών απωλειών αλλά και ποιοτικής υποβάθμισης και οφείλονται σε μη παρασιτικά και παρασιτικά αίτια (μύκητες, βακτήρια).
Οι μη παρασιτικές μετασυλλεκτικές ασθένειες ή φυσιολογικές ανωμαλίες συνήθως οφείλονται σε ανισορροπία ανόργανων στοιχείων (Ca, K, Mg) και βασικά σε έλλειψη ασβεστίου (Ca), βορίου (B), ψευδαργύρου (Zn), ακατάλληλο στάδιο ωρίμανσης για συγκομιδή (πρώιμη ή πολύ όψιμη συγκομιδή), σε ακατάλληλες συνθήκες συντήρησης (θερμοκρασία, υγρασία) και σε παρατεταμένη διάρκεια συντήρησης (Εικόνα1).
Οι μετασυλλεκτικές παρασιτικές ασθένειες ή μετασυλλεκτικές σήψεις προκαλούνται κυρίως από μυκητολογικής αιτιολογίας παθογόνα, ενώ σπανιότερα από τη δράση φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Ο κίνδυνος των μετασυλλεκτικών σήψεων μολονότι υπαρκτός σε καρπούς βραχείας συντήρησης, όπως το ροδάκινο και το κεράσι, αυξάνει ακόμη περισσότερο σε ευαίσθητα λαχανικά (μαρούλι, κουνουπίδι, μπρόκολο), καθώς και σε προϊόντα που συντηρούνται επί μακρόν (μήλα, αχλάδια ακτινίδια) ή τεμαχίζονται (φρέσκες φρουτοσαλάτες ή σαλάτες λαχανικών, fresh cuts).
Τα γένη των μυκήτων και βακτηρίων που προκαλούν τις σημαντικότερες μετασυλλεκτικές σήψεις των αγροτικών προϊόντων είναι τα: Botrytis, Monilia, Penicillium, Mucor, Alternaria, Colletotrichum, Diplodia, Rhizopus, Fusarium, Aspergillus, Εrwinia (Εικόνα 2).
Οι μετασυλλεκτικές σήψεις οφείλονται σε προ και μετα συλλεκτικούς παράγοντες και μπορεί να είναι το αποτέλεσμα προ συλλεκτικών λανθανουσών μολύνσεων ή επιμολύνσεων και προσβολών από μύκητες και βακτήρια κατά τη συγκομιδή. Τα συμπτώματα των προσβολών εμφανίζονται κατά την αποθήκευση, μεταφορά ή και μετά την αγορά των νωπών προϊόντων από τον καταναλωτή.
Η αντιμετώπισή τους στηρίζεται κυρίως στην εφαρμογή χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) προ συλλεκτικά (μυκητοκτόνα) και σε ορισμένες περιπτώσεις μετασυλλεκτικά (απολυμαντικά με βάση το χλώριο, SOPP, διάφορα μυκητοκτόνα κ.α.) (Πίνακας 1).
Χρήση μυκητοκτόνων (π.χ. imazalil) μετασυλλεκτικά επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα φρούτα (εσπεριδοειδή) των οποίων ο φλοιός, που έρχεται σε άμεση επαφή με το μυκητοκτόνο, δεν αποτελεί το εδώδιμο τμήμα του καρπού.
Η ολοένα αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών για τα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή περιορισμών στη χρήση ΦΠΠ κατά τη διαδικασία της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Οι περιορισμοί αυτοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι για την αγορά της Ρωσίας που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Οι αρχές της ≪Ολοκληρωμένης Παραγωγής≫ φρούτων και λαχανικών επιτρέπουν τη χρήση εγκεκριμένων μυκητοκτόνων προ συλλεκτικά, όμως η χρήση τους μετασυλλεκτικά είναι κάτι αδιανόητο για τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.
Φυσιολογικές ανωμαλίες οπωροκηπευτικών: Eπιφανειακό έγκαυμα σε μήλα
(Α), φέλλωση (έλλειψη βορίου) σε μήλο
(Β), Πικρή στιγμάτωση (ανισορροπία ασβεστίου, καλίου-μαγνησίου) σε μήλο
(Γ), τάπα (έλλειψη ασβεστίου) σε ντομάτες
(Δ), μάλλινη υφή σε νεκταρίνι (παρατεταμένη ψυχρή συντήρηση)
(Ε), εσωτερική κατάρρευση ακτινιδίου λόγω χαμηλών θερμοκρασιών συντήρησης
(Ζ), καφέτιασμα σάρκας ροδάκινου (παρατεταμένη συντήρηση στους 5ο C) (Η).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.
Μετασυλλεκτικές σήψεις οπωροκηπευτικών: Tεφρά σήψη (Botrytis cinerea) σε φράουλα και ακτινίδιο
(Α,Β), φαιά σήψη (Monilia laxa) σε ροδάκινο
(Γ), μαύρη σήψη (Aspergillus niger) σε ροδάκινο
(Δ), μπλέ σήψη (Penicillium italicum) σε πορτοκάλι
(Ε), Monilia sp. (αριστερά) και Penicillium sp. (δεξιά) σε δαμάσκηνα
(Ζ), Monilia sp. (αριστερά), Botrytis sp. (δεξιά) και Penicillium sp. (κάτω) σε μήλα
(Η), Colletotrichum coccoides σε ντομάτα

 

Πίνακας 1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη),
Υποχλωριώδες ασβέστιο,
Διοξείδιο του χλωρίου,
Χλώριο (αέριο)
Νερό Οξείδωση μετάλλων, σχηματισμός καρκινογόνων χλωριοενώσεων (trihalomethanes), υπολείμματα χλωρίου, εύχρηστα προϊόντα
Ορθοφαινυλ-φαινολικό νάτριο (SOPP ή OPP) Νερό (pH: 11) Υψηλότερο κόστος σε σχέση με χλωριούχα σκευάσματα
Ενώσεις ιωδίου Νερό Βάφει ελαφρώς, Οξείδωση μετάλλων, φθηνά προϊόντα
Υπεροξυοξικό οξύ (οξυζενέ) Νερό Υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα χλωριούχα σκευάσματα
Όζον Νερό & Αέρα Απαιτήσεις για κατάλληλη υποδομή, οξείδωση μετάλλων, επιλογή ανθεκτικών υλικών για την εφαρμογή του (tefl on, PVC), δεν αποθηκεύεται (ασταθές), παραγωγή στον τόπο εφαρμογής με χρήση ειδικού εξοπλισμού.

 

Επομένως η στροφή προς μεθόδους φιλικές για τον καταναλωτή και το περιβάλλον, εναλλακτικές της χημικής αντιμετώπισης των μετασυλλεκτικών ασθενειών είναι σήμερα επιτακτική.
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αξιολογείται ερευνητικά αλλά και να εφαρμόζεται σε εμπορικό επίπεδο η χρήση του όζοντος, είτε ως απολυμαντικό είτε για την οξείδωση του αιθυλενίου και ταυτόχρονα για την αναστολή αύξησης των μυκήτων, που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις ή ακόμη και για τη διάσπαση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών ουσιών.
Αιθυλένιο Το αιθυλένιο είναι υδρογονάνθρακας με ένα διπλό δεσμό (CH2=CH2), άοσμο και άχρωμο και ελαφρύτερο από τον αέρα. Είναι αέρια φυτική ορμόνη ωρίμανσης και γηρασμού. Σχηματίζεται κατά την ωρίμανση των κλιμακτηρικών καρπών (μήλο, ακτινίδιο, μπανάνα, τομάτα κ.ά.), αλλά και από την καύση οργανικών ενώσεων, επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια της μετασυλλεκτικής ζωής των οπωροκηπευτικών, την εμφάνιση φυσιολογικών ασθενειών και την ευαισθησία τους στις σήψεις.
Το αιθυλένιο έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Στη βιομηχανία των οπωροκηπευτικών χρησιμοποιείται ευρέως για την τεχνητή ωρίμανση της μπανάνας, του ακτινιδίου, τον αποπρασινισμό των εσπεριδοειδών. Χρησιμοποιείται επίσης ως αντιφυτρωτικό της πατάτας κατά τη συντήρηση. Όμως προκαλεί και προβλήματα κατά τη συντήρηση πολλών ευαίσθητων στο εξωγενές αιθυλένιο οπωροκηπευτικών, τα οποία όταν εκτίθενται στο αιθυλένιο τότε παρουσιάζουν φυσιολογικές ανωμαλίες (κιτρίνισμα, μαλάκωμα σάρκας, κηλιδώσεις) και τελικά γηράσκουν και σαπίζουν. Ευπαθή οπωροκηπευτικά στο εξωγενές αιθυλένιο είναι το ακτινίδιο, το σπαράγγι, τα αντίδια, η ρόκα, το αγγούρι, το κουνουπίδι, το μπρόκολο, το μαρούλι και τα δρεπτά άνθη (κυρίως το γαρύφαλλο).
Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση των ευαίσθητων προϊόντων στο εξωγενές αιθυλένιο, ακόμη και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, κατά τη διάρκεια της συντήρησής τους στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η αντιμετώπιση του αιθυλενίου στους χώρους συντήρησης των οπωροκηπευτικών γίνεται με:

α) την αφαίρεση ή οξείδωση του αιθυλενίου από τους ψυκτικούς χώρους ή από τις κλειστές συσκευασίες,
β) τη χρήση αναστολέων σχηματισμού αιθυλενίου (AVG, aminoethoxyvinylglycine, εμπορικό σκεύασμα ReTainΤΜ, STS, silver thiosulfate, χρήση σε δρεπτά άνθη) και
γ) ανταγωνιστών δράσης αιθυλενίου (CO2, χρήση κατά τη διάρκεια του αποπρασινισμού, 1-MCP, 1-methylcyclopropene, εμπορικά σκευάσματα Smart FreshSM και EthylBlocΤΜ).

Εμπορικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση του αιθυλενίου.

Το 1-methylcyclopropene με την εμπορική ονομασία Smart FreshSM χρησιμοποιείται στα φρούτα και τα λαχανικά για να παρατείνει την μετασυλλεκτική τους ζωή, παρεμποδίζοντας την δέσμευση του αιθυλενίου στους υποδοχείς του και ως εκ τούτου περιορίζοντας τη βιοσύνθεση του και κατ’ επέκταση την ωρίμανση των καρπών κατά τη συντήρηση. Το σκεύασμα έχει πάρει άδεια χρήσης για μήλα, ακτινίδια, τομάτες, δαμάσκηνα, αβοκάντο, λωτούς, πεπόνια, σε 34 χώρες μεταξύ άλλων και στη χώρα μας (ΗΠΑ, ΕΕ κ.ά.).
Έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα συντήρησης σε μήλα και αχλάδια. Εκτός του ότι παρατείνει τη συντήρησή τους για ένα έως δυο μήνες, επί πλέον μειώνει την εμφάνιση της φυσιολογικής ανωμαλίας των μήλων ≪επιφανειακό έγκαυμα≫. Το 1-MCP εφαρμόζεται ως αέριο σε κλειστούς χώρους συντήρησης οπωροκηπευτικών (ψυγεία, μεταφορικά μέσα) ή ως υδατικό διάλυμα όπου τα προϊόντα εμβαπτίζονται ή ψεκάζονται πριν την αποθήκευσή τους (και οι δυο μορφές έχουν παρόμοια δράση).
Με το εμπορικό όνομα EthylBlocΤΜ, τo 1-MCP χρησιμοποιείται στα δρεπτά άνθη και φυλλώδη καλλωπιστικά για να προλαμβάνει την μάρανση, το κιτρίνισμα των φύλλων, το πρόωρο άνοιγμα και πρόωρο θάνατο των ανθέων. Επίσης, το 1-MCP κυκλοφορεί και ως νέα τεχνική προστασίας των φυτών ενάντια σε καταπονήσεις (υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία).
Για την αφαίρεση του αιθυλενίου από τους θαλάμους ψυχρής συντήρησης έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετά χρόνια διάφορες τεχνικές που βασίζονται στον εξαερισμό των θαλάμων, την προσρόφηση του αιθυλενίου με χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα και την οξείδωση του αιθυλενίου. Στην κατηγορία της οξείδωσης βρίσκονται και οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι αφαίρεσης του αιθυλενίου και ως στόχο έχουν τη διάσπαση του διπλού δεσμού μεταξύ των δύο ατόμων άνθρακα στο μόριο του αιθυλενίου, όπως τα φίλτρα υπερμαγγανικού καλίου (ΚΜnO4), η καταλυτική οξείδωση και το όζον.
Το υπερμαγγανικό κάλιο προσροφημένο σε διάφορα αδρανή υλικά (εμπορικά σκευάσματα Ethysord, Purafi l), έχοντας αρχικά ένα έντονο πορφυρό χρώμα, οξειδώνει το αιθυλένιο, είτε σε γλυκόζη του αιθυλενίου είτε σε οξικό οξύ τα οποία παρουσία επιπλέον υπερμαγγανικού καλίου οξει-δώνονται σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (Η2Ο) και το οξειδωτικό μέσο μετατρέπεται σε MnO2 με ένα σκούρο καφέ χρώμα. Στην αγορά κυκλοφορούν φίλτρα ή φακελάκια όπως αυτά του τσαγιού τα οποία περιέχουν Ethysorb ή Purafi l. Τα φίλτρα είναι κατάλληλα για ψυκτικούς θαλάμους ενώ τα φακελάκια είναι κατάλληλα για μικροσυσκευασίες.
Η καταλυτική οξείδωση είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα για την απομάκρυνση του αιθυλενίου από χώρους που αποθηκεύονται ευαίσθητα στο εξωγενές αιθυλένιο προϊόντα.
Ο αέρας από το εσωτερικό του θαλάμου εισάγεται παλινδρομικά στη συσκευή όπου μέσω δύο κεραμικών υλικών θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία (241-251° C). Κατόπιν, ο θερμός αέρας οδηγείται στον καταλύτη (πλατίνα) όπου το αιθυλένιο οξειδώνεται σε CO2 και H2O. O αέρας ψύχεται και επιστρέφει στο θάλαμο απαλλαγμένος από το αιθυλένιο. Σε κάθε ανακύκλωση του αέρα του ψυκτικού θαλάμου από την συσκευή οξείδωσης αφαιρείται μέρος του αιθυλενίου. Έτσι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του αιθυλενίου από τον ψυκτικό θάλαμο.
Οι συσκευές οξείδωσης του αιθυλενίου είναι πολύ αποτελεσματικές, καταναλίσκουν μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από ότι τα φίλτρα με ΚΜnO4 και απαιτούν σημαντική επένδυση κεφαλαίου για την αγορά και εγκατάστασή τους.

Πίνακας 2. Μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις αιθυλενίου σε ψυκτικούς θαλάμους
Προϊόν Συγκέντρωση αιθυλενίου (ppm)
Μήλο < 1 – 5
Ακτινίδιο < 0,01
Λαχανικά <0,05 – 0,1

 

 

Πίνακας 3. Οξείδιο-αναγωγικό δυναμικό χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά
Χημική ένωση Οξείδιο-αναγωγικό δυναμικό
Όζον (Ο3) 2,07
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 1,78
Υπερμαγγανικό οξύ 1,67
Διοξείδιο του χλωρίου 1,57
Υποχλωριώδες οξύ (ΗClO) 1,49
Χλώριο (Cl) 1,36
Οξυγόνο (Ο2) 1,23
Υποχλωριώδες νάτριο (ΝaClO) 0,94
Χλωριώδες νάτριο (NaClO2) 0,76

 

Πίνακας 4. Ημι-ζωή του όζοντος στον αέρα και στο νερό pH:7 σε σχέση με την θερμοκρασία.
ΑΕΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΙΖΩΗΣ
– 50 3 μήνες
– 35 18 ημέρες
– 25 8 ημέρες
20 3 ημέρες
120 1,5 ώρες
250 1,5 δευτερόλεπτα
ΝΕΡΟ 15 30 Λεπτά
20 20 Λεπτά
25 15 Λεπτά
30 12 Λεπτά
35 8 Λεπτά

 

Πίνακας 5. Σύγκριση όζοντος με χλώριο
ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΔΡΑΣΗ ΧΛΩΡΙΟ ΟΖΟΝ
Οξειδοαναγωγικό δυναμικό (V) 1,36 2,07
Απολυμαντική ικανότητα
Βακτήρια Μέτρια Εξαιρετική
Ιοί Μέτρια Εξαιρετική
Φιλικό στο περιβάλλον Όχι Ναι
Ικανότητα αφαίρεσης χρωστικών Καλή Εξαιρετική
Καρκινογένεση Πιθανή Απίθανη
Οξείδωση οργανικών ενώσεων Μέτρια Υψηλή
Θρόμβωση Καμία Μέτρια
Μεταβολή pH Μεταβλητό Μειώνει
Ημι-ζωή στο νερό 2 – 3 ώρες 20 λεπτά
Επικινδυνότητα εφαρμογών
Τοξικότητα επαφής με το δέρμα Υψηλή Μέτρια
Τοξικότητα κατάποσης-εισπνοής Υψηλή Υψηλή
Πολυπλοκότητα εφαρμογής Χαμηλή Υψηλή
Κόστος επένδυσης Χαμηλό Υψηλό
Λειτουργικό κόστος Μέτριο Χαμηλό
Εφαρμογή στον αέρα Καμία Εκτεταμένη

 

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές απαιτούν χρόνο, εργατικά χέρια, προμήθεια υλικών σε μηνιαία βάση, φθείρα του εμπορεύματος του και το κυριότερο δεν υπάρχει ασφάλεια υγιεινής στο 100%.
Με τις εφαρμογές της οζονοποίησης, όλα τα παραπάνω τα καταργείς. Ο προμηθευτής, αισθάνεται ασφαλής, κερδίζει και νοιώθει σίγουρος ότι δεν επιβαρύνει τους κανόνες υγιεινής του καταναλωτή.

Όζον (Ο3)

Το όζον είναι αέριο ανοικτού κυανού χρώματος και απαντάται στα χαμηλότερα επίπεδα της στρατόσφαιρας (15 έως 30 km πάνω από την επιφάνεια της γης, ≪στιβάδα του όζοντος≫). Η οσμή του είναι χαρακτηριστική και γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο όταν η ελάχιστη συγκέντρωση κυμαίνεται ανάμεσα σε 5 και 20 ppb (ανάλογα με την οσφρητική ικανότητα του ατόμου). Σχηματίζεται κυρίως από την αντίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με το οξυγόνο σύμφωνα με την αντίδραση: 3Ο2 → 2Ο3 + θερμότητα + φως.
Η υπεριώδης ακτινοβολία διασπά το μοριακό Ο2 σε δυο μονήρη Ο-, μερικά από αυτά αντιδρούν με το Ο2 και έτσι σχηματίζεται το όζον (Ο3). Το όζον σχηματίζεται επίσης στην ατμόσφαιρα από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ο καθαρός αέρας στην τροπόσφαιρα (ύψος μέχρι 15 km) περιέχει όζον σε συγκέντρωση μικρότερη των 40 ppb. Αυξημένα επίπεδα όζοντος στην τροπόσφαιρα (>40 ppb) οφείλονται στη φωτοχημική ρύπανση και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.
Η οσμή του όζοντος στα όρια που γίνεται αισθητή μπορεί να θεωρηθεί έως και ευχάριστη, αφού δίνει την αίσθηση φρέσκου και καθαρού αέρα. Η σύντομη εισπνοή όζοντος σε μεγάλες σχετικά συγκεντρώσεις αφήνει την αίσθηση της οσμής του για αρκετή ώρα μετά την εισπνοή και στη συνέχεια μπορεί να απευαισθητοποιήσει την όσφρηση (4).
Το όζον έχει μοριακό βάρος 48 (βαρύτερο από τον αέρα), πυκνότητα 2,144 g l-1 (1 ppm O3 = 1 μl l-1 = 1 ml m-3 = 2,14 mg m-3 O3, v/v), οξειδοαναγωγικό δυναμικό 2,07 V (πολύ ισχυρό οξειδωτικό, Πίνακας 3) και διαλυτότητα στο νερό 190 mg l-1 (0οC).
Το όζον είναι ασταθές και από τη στιγμή που σχηματίζεται αμέσως αρχίζει και διασπάται σε μονήρες Ο- και Ο2. Πέρα από το μονήρες οξυγόνο, που είναι πολύ ενεργό, παρουσία νερού ή υψηλής σχετικής υγρασίας σχηματίζεται και η ρίζα του ΟΗ- η οποία μαζί με το Ο3 και το Ο- συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές μορφές οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) οι οποίες οξειδώνουν οργανικές ενώσεις και είναι υπεύθυνες για το οξειδωτικό στρες των ζωικών και φυτικών οργανισμών.
Η ηµι-ζωή του όζοντος στον αέρα επηρεάζεται σημαντικά από τη θερμοκρασία (Πίνακας 4) και από τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας. Επειδή το όζον αντιδρά με οσμές, καπνό, βακτήρια, σπόρια μυκήτων και υδρατμούς που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα στην πραγματικότητα η ημι-ζωή του όζοντος στον αέρα, υπό συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας, δεν διαρκεί περισσότερο από 30 min.
H ηµι-ζωή του όζοντος στο νερό είναι πολύ συντομότερη από ότι στον αέρα (Πίνακας 4). H διαλυτότητα του όζοντος στους 25ο C είναι 109 mg l-1 ενώ η διαλυτότητα του οξυγόνου είναι 8 mg l-1, δηλαδή το όζον είναι 13 φορές ποιο διαλυτό στο νερό από ότι είναι το οξυγόνο. Διασπάται ταχύτατα σε όξινα διαλύματα, ενώ είναι πολύ σταθερότερο σε αλκαλικά. Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του όζοντος από άποψη διαλυτότητας στο νερό και δραστικότητας το καθιστούν χρήσιμο εργαλείο στη βιομηχανία τροφίμων, ως εναλλακτικό της χρήσης ενώσεων χλωρίου, για την αποστείρωση του εξοπλισμού και την απολύμανση των τροφίμων (απολυμαντικό και αποστειρωτικό) (Πίνακας 5).
Το όζον όμως δεν είναι τοξικό μόνο για τους μικροοργανισμούς είναι εξίσου τοξικό και για τον άνθρωπο μόνο σε μεγάλες ποσότητες. Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το όζον πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας, από τη στιγμή που το αέριο επιδρά άμεσα στο αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας ζαλάδα και ερεθισμό στα μάτια και στον λάρυγγα. Ωστόσο, σε χαμηλές συγκεντρώσεις το όζον δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο. Με βάση αυτά τα δεδομένα ο οργανισμός ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων των ΗΠΑ (Occupational Safety & Health Administration, OSHA) έχει προτείνει ως ανώτατο όριο έκθεσης για τους εργαζομένους τα 15 min σε συγκέντρωση 0,3 ppm και 8 h σε συγκέντρωση 0,1 ppm. Πάνω από συγκέντρωση 0,2 ppm μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, ενώ τα 5 ppm θεωρούνται ως συγκέντρωση άμεσα επικίνδυνη για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου (Immediately Dangerous to Health & Life, IDHL).
Αυτή είναι και η μέγιστη συγκέντρωση για την οποία υπάρχουν εγκεκριμένες αναπνευστικές μάσκες και υψηλότερα επίπεδα όζοντος από αυτή τη συγκέντρωση είναι επικίνδυνα και απαιτούν ειδικό ατομικό αναπνευστικό εξοπλισμό.

Παραγωγή όζοντος σε εμπορική κλίμακα

Σε εμπορική κλίμακα υπάρχουν δύο τρόποι παραγωγής όζοντος. Ο πρώτος τρόπος είναι η παραγωγή του με βάση την UV ακτινοβολία (μήκος κύματος 254 nm), χρησιμοποιώντας ατμοσφαιρικό αέρα ή αέρα εμπλουτισμένο με Ο2.
Οι UV- γεννήτριες συνήθως παράγουν μικρό-ποσότητες όζοντος (0,5% ή και λιγότερο). Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται το οξυγόνο να εκτεθεί στην UV ακτινοβολία για μακρύ χρονικό διάστημα και το αέριο που δε δέχεται την ακτινοβολία δεν μετατρέπεται σε όζον. Αυτά τα μειονεκτήματα καθιστούν τις συσκευές αυτές μη πρακτικές για εφαρμογές όπου η κίνηση του νερού ή του αέρα για απολύμανση είναι αρκετά γρήγορη.
Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη διοχέτευση αέρα εμπλουτισμένου με Ο2 ή Ο2 υψηλής καθαρότητας σε υψηλή ηλεκτρική τάση η οποία είναι συνήθως γνωστή ως γεννήτρια εκκένωσης τύπου στεφάνης (Corona Discharge, Εικόνα 3).
Οι γεννήτριες τύπου στεφάνης είναι ακριβότερες από τις UV όμως έχουν το πλεονέκτημα της παραγωγής υψηλότερων συγκεντρώσεων Ο3 . Αυτός ο τύπος είναι ο πιο συνήθης για βιομηχανική ή οικιακή χρήση. Παράγουν οξείδια του αζώτου, ως παραπροϊόντα, τα οποία περιορίζονται με τη χρήση υγροσκοπικού μέσου για την μείωση της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η δυναμικότητα παραγωγής όζοντος των γεννητριών εκφράζεται σε g h-1.
Εφαρμογές όζοντος σε φρούτα και λαχανικά.
Λόγω της πολύ υψηλής οξειδωτικής και απολυμαντικής του δράσης το όζον χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την απολύμανση πόσιμου νερού ως εναλλακτικό του χλωρίου σε διυλιστήρια νερού ύδρευσης μεγάλων πόλεων. Συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξάλειψη παρασίτων του πόσιμου νερού όπως Giardia lamblia και Cryptosporidium sp. χωρίς ωστόσο να σχηματίζει οργανο-χλωριοενώσεις, ούτε αφήνει υπολείμματα μετά την εφαρμογή του. Έρευνες στο Πολυτεχνείο της Kαλιφόρνια (ΗΠΑ) έδειξαν ότι σε συγκέντρωση 0,3 ppm στο νερό της βρύσης το όζον ήταν ικανό να μειώσει κατά 99,9% τα μικρόβια τροφίμων, όπως Salmonella, Escherichia coli 0157:H7 και Campylobacter. Το κωλοβακτηρίδιο (E. coli) θανατώθηκε μετά από έκθεση επί 1 sec σε συγκέντρωση 2 ppm όζοντος. Ακόμη και χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος (0,3 ppm επί 8 λεπτά της ώρας) είναι αρκετές για να νεκρώσουν τα σπόρια μερικών μυκήτων (B. cinerea).
Πέραν της ευεργετικής δράσης του όζοντος εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων εξίσου ευεργετική είναι και χρήση του όζοντος για τη διάσπαση του αιθυλενίου η οποία έχει καλά τεκμηριωθεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Η αποτελεσματικότητα του όζοντος και μάλιστα σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση (0,04 ppm), στην οξείδωση του αιθυλενίου σε ψυκτικούς θαλάμους όπου συντηρούνταν μήλα και αχλάδια φαίνεται στο Σχήμα 1.

To όζον από το 1997 είχε χαρακτηριστεί ως GRAS (Generally Recognized As Safe) από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (Food & Drug Administration, FDA) και το 2001 εγκρίθηκε για χρήση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των τροφίμων (νωπά και επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά) και για την εφαρμογή του στους χώρους αποθήκευσης ως αέριο ή διαλυμένο στο νερό (11). Το όζον εφαρμόζεται ως αέριο α) για την απολύμανση θαλάμων συντήρησης τροφίμων και εξοπλισμού στη βιομηχανία τροφίμων και β) για τη συντήρηση φρούτων και λαχανικών σε θαλάμους ψυχρής συντήρησης, για τον περιορισμό των σήψεων συγχρόνως με την απομάκρυνση του αιθυλενίου, όταν δεν εφαρμόζεται άλλη μέθοδος απομάκρυνσης (η παροχή μπορεί να είναι συνεχής ή διακοπτόμενη, πχ. ημέρα – νύχτα).

Εικόνα 3. Γεννήτριες όζοντος EVER GREEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το όζον εφαρμόζεται στο νερό για το πλύσιμο ή την εμβάπτιση φρούτων και λαχανικών σε οζονισμένο νερό (μήλα, εσπεριδοειδή, σταφύλια, ροδάκινα, νεκταρίνια, μαρούλια, τομάτες, σέλινο, καρότα). Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί κατά την υδρόψυξη, όπου αυτή εφαρμόζεται, για την απολύμανση του νερού. Με τον τρόπο αυτό εκτός από ευεργετικό αποτέλεσμα στην υγιεινή των φρούτων γίνεται και μεγάλη εξοικονόμηση στο νερό. Το όζον χρησιμοποιείται πάντοτε σε καθαρό νερό και απουσία οργανικών ενώσεων, διότι στην αντίθετη περίπτωση μειώνεται η αποτελεσματικότητα του (αυτός είναι ο λόγος που το όζον είναι αναποτελεσματικό στην απολύμανση των τεμαχισμένων λαχανικών). Μια πρώτη έρευνα από τον Spalding (1968) και κατόπιν από τον Palou και τους συνεργάτες του (2002) έδειξαν ότι ατμόσφαιρες εμπλουτισμένες με 0,3 ως 0,5 ppm όζοντος επιβράδυναν σημαντικά την ανάπτυξη των μυκήτων Monilinia fructicola (φαιά σήψη), Rhizopus stolonifer, Botrytis cinerea (τεφρά σήψη) σε τεχνητά προσβεβλημένους καρπούς ροδακινιάς, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στην μυκηλιακή ανάπτυξη του μύκητα Mucor pyriformis. Οι Liew & Prange (1994) ανέφεραν μια μείωση της τάξης του 50% στον ημερήσιο ρυθμό αύξησης του μύκητα B. cinerea και του μύκητα Sclerotinia sclerotiorum σε καρότα που εκτέθηκαν σε 60 ppm όζοντος με δράση του όζοντος καθαρά μυκοστατική και όχι μυκοτοξική.
Όταν εφαρμόστηκαν χαμηλότερα επίπεδα όζοντος κατά τη διάρκεια της συντήρησης (1 ppm O3 στους 8ο C) παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην ανάπτυξη των παραπάνω μυκήτων στα καρότα, με το όζον ικανό να μειώνει την εξάπλωση των ανθεκτικών στα μυκητοκτόνα στελεχών. Η Barth και οι συνεργάτες της (1995) επίσης ανέφεραν ότι ο εμπλουτισμός με όζον (0,3 ppm στους 2ο C) αναστέλλει την ανάπτυξη των μυκήτων B. cinerea και R. stolonifer κατά τη συντήρηση βατόμουρων. Όμοια, η έκθεση πορτοκαλιών (ποικ. Valencia) και λεμονιών (ποικ. Eureka) σε όζον (1} 0,05 ppm στους 10ο C) καθυστέρησε την προσβολή από τους μύκητες Penicillium digitatum και P. italicum και μείωσε το ρυθμό εξάπλωσης της σήψης που προκαλούνται από τα συγκεκριμένα παθογόνα.
Το όζον δεν εισέρχεται σε βάθος στους προσβεβλημένους ιστούς και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει την ανάπτυξη των μυκήτων εφόσον εισέλθουν στο εσωτερικό του καρπού. Ωστόσο, η παραγωγή σπορίων σε πληγές εσπεριδοει- δών που είχαν μολυνθεί με τους μύκητες Penicilliun digitatum (πράσινη σήψη) και P. italicum (μπλε σήψη) μειώθηκε ύστερα από έκθεση σε όζον. Οι Margosan & Smilanick (2000) ανέφεραν ότι η βλάστηση των σπορίων των μυκήτων B. cinerea, M. fructicola, P. digitatum και R. stolonifer αναστέλλεται από τον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας με όζον. Ο Tzortzakis και οι συνεργάτες του το (2007) ανέφεραν ότι το όζον (0,1 ppm,13oC) επέδρασε σημαντικά στην αναστολή της σποριοποίησης και της μυκηλιακής ανάπτυξης του μύκητα B. Cinerea τόσο in vitro όσο και in vivo σε καρπούς τομάτας, φράουλας, δαμασκηνιάς και σε σταφύλια, ωστόσο η επίδραση του όζοντος ήταν πιο έντονη in vivo. Σε in vitro πειράματα που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Δενδροκομίας σε συνεργασία με το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας της Γεωπονικής του Α.Π.Θ. παρατηρήθηκε σημαντική μείωση κατά 75% στη βλάστηση και τελικά νέκρωση των κονιδίων του μύκητα B. cinerea μετά από 8 h έκθεση στο θάλαμο ψυχρής συντήρησης (0o C, Σ.Υ. 95%) με όζον (0,3 ppm) σε σχέση με αυτά που εκτέθηκαν σε θάλαμο που εφαρμοζόταν το σύστημα της καταλυτικής οξείδωσης του αιθυλενίου (μάρτυρας) (Εικόνα 4).
Επίσης καταγράφηκε σημαντική αναστολή της μυκηλιακής ανάπτυξης του μύκητα B. cinerea παρουσία όζοντος όμως ο μύκητας επαναδραστη-ριοποιήθηκε μετά από την έξοδο των καλλιεργειών από τον θάλαμο ψυχρής συντήρησης. Σε in vivo πειράματα σε τεχνητά μολυσμένους καρπούς ακτινιδιάς που εκπονήθηκαν από την ίδια ερευνητική ομάδα παρατηρήθηκε μείωση κατά 56% του ποσοστού των καρπών που προσβλήθηκαν από την ασθένεια της τεφράς σήψης, με τον μύκητα B. cinerea, μετά από 4 μήνες ψυχρή συντήρηση σε θάλαμο με όζον (0,3 ppm) σε σχέση με τον μάρτυρα. Επιπλέον, στους καρπούς που συντηρήθηκαν με όζον και εμφάνισαν συμπτώματα της ασθένειας παρεμποδίστηκε η σποριοποίηση του μύκητα και παρατηρήθηκε ο σχηματισμός σκληρωτίων, γεγονός που συνδέεται με την αδυναμία του μύκητα να αναπτυχθεί στην εμπλουτισμένη με όζον ατμόσφαιρα (Εικόνα 5). Αυτή η επίδραση του όζοντος στην παρεμπόδιση ανάπτυξης του μύκητα είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς συμβάλλει στην αποτροπή της μετάδοσης της ασθένειας από καρπό σε καρπό με επαφή κατά τη διάρκεια της συντήρησης (αποφυγή δημιουργίας φωλιών) περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις ποσοτικές απώλειες (Εικόνα 6).

Σχήμα 1. Συγκέντρωση αιθυλενίου σε θαλάμους ψυχρής συντήρησης (0ο C, Σ.Υ. 95%) μήλων και αχλαδιών που εφαρμόζονταν ή όχι όζον συγκέντρωσης 0,4 ppm. Από Skog και Chu, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Βλάστηση κονιδίων του μύκητα B. cinerea μετά από έκθεση σε θαλάμους ψυχρής συντήρησης (0o C, ΣΥ 95%) με όζον σε συγκέντρωση 0,3 ppm (Α) και με καταλυτική οξείδωση (B) για 0, 2, 8, 24, 72 h και επώαση στους 22ο C υπό συνθήκες σκότους για 24 h. Φωτογραφίες από οπτικό μικροσκόπιο (40x).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Επίδραση του όζοντος (0,3 ppm) (Α) και της καταλυτικής οξείδωσης του αιθυλενίου (Β) στη σποριοποίηση του μύκητα Βotrytis cinerea σε ακτινίδια τεχνητά μολυσμένα που συντηρήθηκαν για 4 μήνες στους 0o C και 95% ΣΥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα. 6. Απουσία της τεφρά σήψης σε ακτινίδια (φυσικές μολύνσεις) μετά από 5 μήνες συντήρηση στους 0o C και ΣΥ 95% σε θάλαμο με όζον (0,3 ppm) (Α) και παρουσία της ασθένειας σε προχωρημένο στάδιο (σχηματισμός “φωλιών”) σε θάλαμο καταλυτικής οξείδωσης του αιθυλενίου (Β).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προ-έκθεση καρπών τομάτας και ακτινιδίων σε όζον για διάφορα χρονικά διαστήματα ενίσχυσε την αντοχή των καρπών στην προσβολή από τον μύκητα B. cinerea . Αυτό πιθανά να συνδέεται με το γεγονός ότι το όζον επάγει τη βιοσύνθεση φαινολικών ουσιών που είναι υπεύθυνες για την αύξηση της ανθεκτικότητας των σταφυλιών σε σήψεις κατά τη συντήρηση, όπως η φυτοαλεξίνη ρεσβερατρόλη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αποτελεσματικότητα του όζοντος στην αντιμετώπιση των σήψεων επηρεάζεται από το είδος του παθογόνου και του συντηρούμενου φρούτου ή λαχανικού, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία συντήρησης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ερευνηθούν και να προσδιοριστούν οι άριστες συνθήκες εφαρμογής (διάρκεια εφαρμογής και συγκέντρωση) για κάθε οπωροκηπευτικό ώστε να είναι αποτελεσματικό και ταυτόχρονα να μην υποβαθμίζει την ποιότητα των προϊόντων. Ενδεικτικά με τα έως τώρα ερευνητικά δεδομένα το όζον βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει καθόλου ή επηρεάζει θετικά την ποιότητα των μήλων, των αχλαδιών, της τομάτας, του ακτινιδίου, του μπρόκολου και του μαρουλιού. Αντίθετα, υπάρχουν αναφορές για υποβάθμιση της ποιότητας της φράουλας, του αγγουριού και των μανιταριών.
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται ερευνητικές προσπάθειες στην κατεύθυνση αξιοποίησης του όζοντος για τη μείωση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν σε γεωργικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά.
Πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι το όζον διαλυμένο σε νερό προκαλεί ταχεία διάσπαση εντομοκτόνων ουσιών όπως το carbofuran, phorate, malathion και diazinon αλλά και ζιζανιοκτόνων όπως η ατραζίνη. Είναι επίσης γνωστό πως το όζον, σε εφαρμογές στον αέρα των θαλάμων συντήρησης, σε διάφορες συγκεντρώσεις μείωσε τη συγκέντρωση των φυτοπροστατευτικών ουσιών azinphos methyl, captan, mancozeb, fenhexamid, pyraclostrobin
από την επιφάνεια των μήλων και των σταφυλιών (Πίνακας 7). Δεν είχε όμως κανένα αποτέλεσμα στα iprodione και boscalid, ακόμη και μετά από έκθεση σε πολύ υψηλή συγκέντρωση όζοντος (Πίνακας 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι γνωστό ότι αρκετά υπό-προϊόντα που σχηματίζονται από τη διάσπαση των φυτοφαρμάκων είναι περισσότερο τοξικά από ότι το ίδιο το φυτοφάρμακο. Επομένως η έρευνα θα πρέπει να στραφεί και στην ανίχνευση των υπό-προϊόντων που δημιουργούνται μετά από τη διάσπαση των οργανικών φυτοφαρμάκων από το όζον και στους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία τους στην επιφάνεια των οπωροκηπευτικών για τη δημόσια υγεία.

Συνοψίζοντας, το όζον είναι φιλικό προς το περιβάλλον, δεν αφήνει υπολείμματα και η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την ασφαλή εφαρμογή του στη βιομηχανία των οπωροκηπευτικών. Όμως, ως πολύ ισχυρό οξειδωτικό μέσο, το όζον είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο και προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο αναπνευστικό του σύστημα, μόνο όμως σε μεγάλες ποσότητες και από μη πιστοποιημένα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

 

 

 

 

περισσότερα...

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΘ

Οι εφαρμογές του όζοντος στη συντήρηση των οπωροκηπευτικών

Βασιλακάκης Μιλτιάδης – Καθηγητής Δενδροκομίας ΑΠΘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το όζον (Ο3) είναι αέριο συστατικό της Στρατόσφαιρας (10 – 50 km ύψος), με χαρακτηριστική οσμή και πυκνότητα 2.14 g. L-1 (Πυκνότητα αέρα = 1 g. L-1).
Το φυσικό όζον σχηματίζεται από:

o UV ακτινοβολία: O2-» Ο- + Ο2 O3. Το Ο3 φιλτράρει τη UV ακτινοβολία που είναι επιβλαβής στους οργανισμούς.
o Ηλεκτρική εκκένωση (αστραπές): Ο2 Ο2 + Ο- Ο3

Στη φωτοχημική ρύπανση οφείλεται η αυξημένη συγκέντρωση όζοντος (>0,040ppm) η οποία προξενεί βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου και στα φυτά.
Η φωτοχημική ρύπανση προέρχεται κυρίως από τα προϊόντα καύσης των μηχανών εσωτερικής καύσης τα οποία μετατρέπονται σε ΝΟ2, Ο3, υδρογονάνθρακες και PAN (Peroxy Acyl Nitrate) και είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε πόλεις της Μεσογείου και άλλων χωρών με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες ( Los Angeles 0,125 ppm).
Τα επιτρεπτά επίπεδα όζοντος στην ατμόσφαιρα – επιφάνεια του εδάφους διαφέρουν και είναι 0,075 ppm σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ΗΠΑ, 0,051 ppm σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας 0,051 ppm και 0,060 ppm σύμφωνα διάφορες περιβαλλοντικές Ομάδες και Ομάδες υγείας.
Ωστόσο τα επιτρεπτά χρονικά όρια έκθεσης για την προστασία των εργατών θεωρούνται τα 0,1 ppm για 8h ή 0,3 ppm για 15min και γίνονται αντιληπτά από 0.02 ppm και πάνω. Για το λόγο αυτό στους εργασιακούς χώρους όπου το όζον χρησιμοποιείται, προϋπάρχει ή πιθανότατα θα σχηματισθεί, επιβάλλεται ο επαρκής αερισμός παράλληλα με μηχανισμό ανίχνευσης και ταυτόχρονα συναγερμός για αποφυγή ατυχημάτων.
Ορισμένες φυσικοχημικές ιδιότητες του όζοντος και η μελέτη της συμπεριφορά του στον αέρα, στο νερό και στην επαφή του με οργανικές και ανόργανες ενώσεις οδήγησαν στην μετέπειτα χρήση του στη βιομηχανία.

Συγκεντρωτικά το όζον:

α) Όταν διασπάται σχηματίζεται O2 & ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (μονήρες O-, ρίζα υδροξυλίου ΟΗ*), οι οποίες ρίζες είναι πολύ ενεργές και ικανές να προσβάλλουν πολλές οργανικές ενώσεις,
β) Είναι ισχυρό οξειδωτικό μέσο – Καταστρέφει βακτήρια, σπόρια μυκήτων, οσμές και είναι επίσης απολυμαντικό αέρα και νερού,
γ) Αναστέλλει την αύξηση πολλών μυκήτων (Aspergillus flavus, A. parasiticus, Penicillium and Fusarium) που παράγουν μυκοτοξίνες (αφλατοξίνη, ωχρατοξίνη Α και πατουλίνη) και την σποριοποίηση αυτών,
δ) Διασπά διπλούς δεσμούς άνθρακα (αιθυλένιο),
ε) Διασπά τις τοξίνες ορισμένων καλλιεργειών (πχ καλαμπόκι, αράπικο φιστίκι).

Το όζον είναι αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται σε πολλές οργανικές αντιδράσεις στο εργαστήριο και στη βιομηχανία. Η μεγαλύτερη χρήση του όζοντος παρατηρείται στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, συνθετικών λιπαντικών καθώς και άλλων χρήσιμων οργανικών ενώσεων, όπου χρησιμοποιείται για την διάσπαση δεσμών άνθρακα^-C). Επιπλέον χρησιμοποιείται στην επεξεργασία πλαστικών και παλαίωση πλαστικών και στη βιομηχανία παραγωγής χαρτιού. Τέλος βιολογικοί καθαρισμοί και απολυμάνσεις πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού καθώς και απολυμάνσεις χώρων γίνονται με τη χρήση όζοντος.
Το 1982 το όζον θεωρείται ως GRAS (Generally Recognized As Safe) από την FDA των ΗΠΑ και επιτρέπεται η χρήση του στην εμφιάλωση νερού ενώ το 2001 επιτρέπεται η χρήση του για την συντήρηση τροφίμων (το 1939 ανακαλύφθηκε ότι εμποδίζει την ανάπτυξη ζύμης και σήψεων κατά τη συντήρηση των φρούτων).
Η συντήρηση των οπωροκηπευτικών με την χρήση όζοντος είναι μία τεχνολογία που εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία για την διάσπαση του αιθυλενίου και για την εξόντωση βακτηρίων και μυκήτων, ενώ συγχρόνως ερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής της, για την διάσπαση των φυτοφαρμάκων και μυκοτοξινών.
Το Αιθυλένιο (CH2=CH2) είναι ένα άοσμο και άχρωμο αέριο το οποίο σχηματίζεται από κλιμακτηρικούς καρπούς (προϊόν καύσης). Η δράση του αιθυλενίου θεωρείται θετική και είναι επιθυμητή στη μπανάνα και στο ακτινίδιο γιατί προάγει την ωρίμανσή τους και στα εσπεριδοειδή γιατί βοηθά στον αποπρασινισμό τους.

Ωστόσο η αύξηση της αναπνευστικής δραστηριότητας και η επίσπευση της ωρίμανσης των καρπών που συντελείται κατά την συντήρηση- αποθήκευση των προϊόντων και κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής συγκέντρωσης αιθυλενίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας συντήρησης και η αύξηση της ευπάθειας των περισσότερων οπωροκηπευτικών στις σήψεις.

 

 

 

 

Η αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης αιθυλενίου μπορεί να επιτευχθεί με τους αναστολείς σχηματισμού αιθυλενίου ή με τους ανταγωνιστές της δράσης του (CO2,1-MCP- Smart Fresh TM, DCPA).
Η αφαίρεση του αιθυλενίου από τους ψυκτικούς θαλάμους γίνεται με τις παρακάτω μεθόδους:

Με εξαερισμός του χώρου ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
Με χρήση φίλτρων με υπερμαγγανικό Κάλιο (KMnO4- Εthysorb-Εικ. 1),
Με καταλυτική οξείδωση αιθυλενίου σε ειδικές συσκευές(Εικ.2),
Με οξείδωση αιθυλενίου με όζον (Ο3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Πειραματικά δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η χρήσης όζοντος για την οξείδωση του αιθυλενίου πλεονεκτεί της μεθόδου της καταλυτικής οξείδωσης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριστερά με την μέθοδο της καταλυτική οξείδωσης παρατηρείται κανονική ανάπτυξη-σποριοποίηση 1,25 x 105 κονίδια/καρπό, ενώ δεξιά και με χρήση όζοντος η δημιουργία σκληρωτίων πατεμποδίζει την σποροποίηση.
Η αποτελεσματικότητα του όζοντος αποδείχθηκε ικανοποιητική σε ροδάκινα (Palou et al.,PBT2002) για την αναστολή της αύξησης των μυκήτων Monilia fructicola, Monilia fructicola, Penicillium expansum αλλά ελάχιστη στην περίπτωση του Mucor pyriformis όπου το Ο3 ανέστειλε την σποριοποίηση όλων των μυκήτων επί 28 ημέρες που εφαρμόστηκε. ‘Ολοι οι μύκητες επαναδραστηριοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση του Ο3.
Το όζον εφαρμόζεται στο νερό, στον αέρα, στο ψυγείο και στην αποθήκη για πλήθος λαχανικών και φρούτων.

Οι απαιτούμενες συγκεντρώσεις του όζοντος για την αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων και το πεδίο εφαρμογής για φρούτα και λαχανικά παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στους πίνακες:

 

 

 

 

 

 

Η αποτελεσματικότητα του όζοντος ενάντια των μυκήτων εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης του μύκητα σε αυτό, την συγκέντρωσή του και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόζεται (υψηλή σχετική υγρασία – αύξηση της αποτελεσματικότητας).
Παρόλα αυτά, η συνεχής έκθεση του προϊόντος στο Ο3 ακόμη και σε χαμηλή συγκέντρωση οδηγεί σε περιορισμένη ανάπτυξη και μη σποριοποίηση των μυκήτων.
Η χρήση όζοντος οδηγεί στην πλήρη αναστολή της ανάπτυξης των σπορίων μυκήτων στην επιφάνεια των οπωροκηπευτικών, έχει όμως μειωμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις πληγές στο εσωτερικό των ιστών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο απαιτείται προσοχή στη διατήρηση της απαιτούμενης συγκέντρωσης στους χώρους εφαρμογής του καθότι αντιδρώντας με οργανικές ενώσεις (φυτικά υπολείμματα, κυτταρικό χυμό) ή και με ανόργανες ενώσεις μειώνει γρήγορα τη συγκέντρωσή του με αποτέλεσμα και τη μειωμένη απολυμαντική δράση στα νωπά τεμαχισμένα λαχανικά.
Τέλος η επίδρασή του στην ποιότητα των οπωροκηπευτικών μπορεί να είναι θετική (ακτινίδιο, τομάτα, μπρόκολο, μαρούλι), ουδέτερη (μήλο, αχλάδι) ακόμη και αρνητική (φράουλα, αγγούρι, μανιτάρια).
Η χρήση του όζοντος στα οπωροκηπευτικά μπορεί να μειώσει τις μετασυλλεκτικές απώλειες και να διατηρήσει την ποιότητα αυτών με ασφαλή, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

 

 

 

 

 

περισσότερα...

Μελέτη Πανεπιστημίου Πάδοβας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΔΟΒΑ
Τμήμα Ανατομίας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου

Μελέτη σχετικά με τη μείωση του βακτηριακού φορτίου σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου που λαμβάνεται μέσω συστήματος απολύμανσης του όζοντος.

Alessandro De Toni a,c, Elisabetta Pasqualottoa, Stefano Girardi b, Marco Quartab,c, Prof. CarloReggianib, Prof. Alessandro Paccagnella a

στο Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας – Via Gradenigo 6 / Β, 35131, Πάντοβα, Ιταλία
b Τμήμα Ανατομίας και Φυσιολογίας Ανθρώπου
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας – Via Marzolo 3, 35131, Πάδοβα, Ιταλία
c Έννοιες Wetware s.r.l. SpinOff του πανεπιστημίου της Πάδοβας
Via della Crocerossa 112, 35129, Πάδοβα, Ιταλία

Στόχος της δραστηριότητας:

Όλα τα περιβάλλοντα που μας περιβάλλουν είναι προδιάθετα για την εμφάνιση ιών και βακτηρίων, και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από άλλα, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν κατάλληλες διαδικασίες αποχέτευσης για την πρόληψη της εμφάνισης ασθενειών.Η παρούσα εργασία διεξάγεται με σκοπό την ποσοτικοποίηση της ικανότητας εξάλειψης του βακτηριακού φορτίου ενός νέου συστήματος εξυγίανσης βασισμένου στη χρήση όζοντος, αξιολογώντας την ικανότητα απολύμανσης του οργάνου που εφαρμόζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Εισαγωγή

 

«Αποχέτευση»: Η συνεχής ή ταυτόχρονη εφαρμογή καθαρισμού και απολύμανσης οποιασδήποτε επιφάνειας.
Η διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τέσσερις φάσεις:

1) Καθαρισμός
2) έκπλυση
3) απολύμανση
4) έκπλυση

 

Μια επιφάνεια, από την άλλη πλευρά, μπορεί να θεωρηθεί απολυμασμένη όταν:

1) δεν υπάρχει οπτική παρουσία βρωμιάς,
2) δεν είναι λιπαρό στην αφή και είναι απολιπαντικό,επομένως το χυμένο νερό λειτουργεί ομοιόμορφα, δεν εκπέμπει δυσάρεστες οσμές,
4) δεν υπάρχει παρουσία παθογόνων μικροβίων και
5) υπάρχει μειωμένη παρουσία άλλων μικροβίων.

Λεπτομερέστερα, η βρωμιά μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες: οργανικά (υπολείμματα κρέατος, ψαριών, σακχάρων, βακτηρίων, μαγιάς και μούχλας) και ανόργανων (υπολείμματα ασβεστόλιθου και άλλα υλικά). Η εξάλειψή του εξαρτάται από τη σωστή επιλογή του απορρυπαντικού, που είναι λειτουργικό με το είδος της βρωμιάς που πρέπει να αφαιρεθεί. Γενικά, ένα καλό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα, υψηλή ικανότητα διαβροχής, διείσδυσης και γαλακτωματοποίησης, ικανότητα να λειτουργεί με νερό διαφορετικής σκληρότητας και ευκολία έκπλυσης. Όσον αφορά την απολύμανση, συνίσταται στη μείωση της υπάρχουσας ποσότητας μικροοργανισμών εξαλείφοντας τα παθογόνα μικρόβια. Το τελικό αποτέλεσμα των κλασικών μεθόδων καθαρισμού εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της δράσης καθαρισμού, την πληρότητα της δράσης ξεβγάλματος, τον τύπο και τη συγκέντρωση του απολυμαντικού και τον χρόνο επαφής. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση είναι πολλά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελεσματικότητα. Ένα καλό απολυμαντικό θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαλείψει τους μικροοργανισμούς αλλά να λερώνει ή να διαβρώνει τις επιφάνειες και θα πρέπει να μπορεί να δράσει ακόμη και με την παρουσία σκληρού νερού και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ενδιάμεση φάση ξεπλύματος είναι πολύ σημαντική επειδή επιτρέπει την εξάλειψη τυχόν υπολειμμάτων βρωμιάς και απορρυπαντικού και την προετοιμασία της επιφάνειας για τη φάση απολύμανσης. Η τελική φάση ξεπλύματος, από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην εξάλειψη υπολειμμάτων απολυμαντικού διαλύματος, προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση επαφή μεταξύ χημικών παραγόντων και τροφίμων. Η νέα τεχνική εξυγίανσης που βασίζεται στη χρήση όζοντος μπορεί να εφαρμοστεί στη φάση απολύμανσης, με το σημαντικό πλεονέκτημα της μη χρήσης χημικών ουσιών, της ταχείας εφαρμογής και της δράσης σε όλες τις επιφάνειες που υπάρχουν στην αποστειρωμένη περιοχή. Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε κλειστό περιβάλλον, ειδικά όπου επιθυμείτε πλήρη εξυγίανση, όπως σε δωμάτια ξενοδοχείων, δεδομένου ότι ο αριθμός διαφορετικών ατόμων μπορεί να έλθει σε επαφή ή το αυτοκίνητο που συχνά δεν καθαρίζεται πλήρως και υπάρχει υψηλός πολλαπλασιασμός βακτηρίων. Η επιλεγμένη αναφορά για την εξέταση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου απολύμανσης με βάση το όζον είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Το όζον (κατάσταση αλλοτροπικού οξυγόνου) είναι ένα ασταθές αέριο που αποτελείται από τρισθενή οξυγόνο (O3) που στη φύση σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα τόσο από ακτινοβολία υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας όσο και από ηλεκτρικές εκκενώσεις που παράγονται κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
Το όζον είναι φυσικό αέριο που δεν αφήνει ίχνος ή χημικό υπόλειμμα, θεωρείται οσφρητικά ως οξεία και διεισδυτική οσμή και είναι οπτικά άχρωμο. Η υψηλή οξειδωτική της ισχύς και η φυσική τάση να επιστρέφει οξυγόνο (χρόνος μετατροπής ανάλογα με τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, την παραγόμενη συγκέντρωση οξυγόνου, τη χρήση στο νερό ή στον αέρα) επιτρέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων αποκατάστασης ικανών να εκμεταλλευτούν τη βακτηριοκτόνο δράση από το αέριο, επανατοποθετώντας το στο τέλος της θεραπείας.

Μεταχειρισμένο υλικό

Η εξυγίανση από το όζον (συντήρηση της συγκέντρωσης και παραγωγή καταλύτη) διεξήχθη με χρήση του mod. «OZOSI ‘ROOM» που κατασκευάστηκε από την εταιρία Evergreen Company Tecno Plants srl (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βιομηχανική εφεύρεση αριθ. 0001370912).
Η χρησιμοποιούμενη συσκευή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να παράγει όζον στην απαιτούμενη συγκέντρωση,εξασφαλίζοντας τη συντήρησή του για δεδομένη περίοδο και, στο τέλος του κύκλου, μετατρέποντας την ποσότητα του υπολειμματικού όζοντος (μετά την επεξεργασία) σε οξυγόνο,αποφεύγοντας έτσι κάθε κίνδυνο για τους χειριστές (οριακά όρια που ορίζονται από το υγειονομικό τμήμα εργασίας, από την ACGIH και από την NIOSH). Το σύστημα που αναλύεται (OZOSI ‘ROOM), καταλύοντας το παραμένον όζον που υπάρχει στο περιβάλλον με οξυγόνο, αποφεύγει την απομάκρυνση προς το εξωτερικό του αερίου Ο3 σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς που θεωρούν ότι το όζον ρυπαίνει το εξωτερικό περιβάλλον, αυτή την περίπτωση των ορίων ανοχής για τον άνθρωπο. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου που υπάρχει στις επιφάνειες που αναλύθηκαν χρησιμοποιήθηκαν πλάκες επαφής για τον ολικό αριθμό βακτηριδίων (CBT) (Άγαρ μέτρησης πλάκας, Lickson, διάμετρος 65 mm) και για την μέτρηση των ζυμομυκήτων και των καλουπιών (Sabouraud δεξτρόζη άγαρ, Lickson , 65 mm). Οι χρησιμοποιούμενες πλάκες συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα, έχουν επιφάνεια δειγματοληψίας ίση με 24 cm2 και περιέχουν το μέσο καλλιέργειας υπό μορφή άγαρ, κυρτό και κατάλληλο για εφαρμογή με επαφή επί της προς ανάλυση επιφάνειας. Αυτό το μέσο μπορεί να είναι επιλεκτικό, λόγω της ανάπτυξης ζυμομυκήτων και καλουπιών, ή μη εκλεκτικά, λόγω του συνολικού αριθμού βακτηριδίων.Τα εκτιθέμενα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι μικρού μεγέθους, 15 m2 c.a.,συμπεριλαμβανομένου ενός μη παράθυρο μπάνιο περίπου 2 m2 περίπου.

Mεθοδολογία

Προσδιορισμός των περιοχών δειγματοληψίας:
Ως αποτέλεσμα της πρώτης επιθεώρησης του επιλεγμένου δωματίου του ξενοδοχείου, καθορίστηκαν οι περιοχές που πρέπει να αναλυθούν και, ανάλογα με τον όγκο, αξιολογήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ο κορεσμός (1ppm) και τη σωστή κατάλυση με όζον. Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες περιοχές τόσο σε θάλαμο που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία με κανονικά απορρυπαντικά όσο και σε ακαθάριστο δωμάτιο. Όσον αφορά το δωμάτιο που έχει ήδη πλυθεί, οι περιοχές που επιλέχθηκαν για δειγματοληψία εμφανίζονται στην καρτέλα. 1.

Προ-απολύμανση Μετα-απολύμανση
Κεφαλάρι του κρεβατιού 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)

1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)

1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Τηλέφωνο 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Διακόπτες 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Πλακάκια Μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Κουρτίνα Μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)

Πίνακας 1 – Περιοχές δειγματοληψίας καθαρού χώρου

Όσον αφορά το δωμάτιο που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία, οι περιοχές που επιλέχθηκαν για δειγματοληψία παρουσιάζονται στην καρτέλα 2.

 

Προ-απολύμανση Μετα-απολύμανση
Κεφαλάρι του κρεβατιού 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)

1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)

1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Τηλέφωνο 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Τοίχος 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Φίλτρα κλιματιστικών 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
Διακόπτες 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Τηλεχειριστήριο 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Πλακάκια μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Κουρτίνα μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
Ράφι μπάνιου 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)
1 ζύμες και καλούπια (96 cm2)
phon 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2) 1 Συνολικός αριθμός (96 cm2)

Πίνακας 2: Χώροι δειγματοληψίας του προς καθαρισμό χώρου

Συλλογή δειγμάτων:
Τα δείγματα ελήφθησαν τόσο πριν από τη διαδικασία εξυγίανσης (που υποδεικνύεται ως «προ»), και μετά (υποδεικνύεται ως «θέση»).Η συλλογή δειγμάτων πραγματοποιείται με άμεση επαφή της πλάκας με την επιφάνεια ενδιαφέροντος στην οποία ασκείται μία σταθερή πίεση για χρονικό διάστημα ίσο με 10 δευτερόλεπτα.
Η δειγματοληψία εξετάζει για κάθε απομονωτή τέσσερα σημεία κλεισίματος με συνολική επιφάνεια 96 cm2.Για επιφάνειες που δεν επιτρέπουν την πλήρη επαφή της πλάκας, χρησιμοποιήθηκαν αποστειρωμένα μαξιλαράκια για συλλογή βακτηρίων, που είχαν προηγουμένως υγρανθεί με αλατούχο διάλυμα και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε επαφή με την πλάκα για να επιτραπεί η Βακτηριακή ανάπτυξη. Μετά τη δειγματοληψία, οι πλάκες σφραγίστηκαν με μεμβράνη παρα φιλμ και τοποθετήθηκαν σε επωαστή (Heraeus) για 48 ώρες για να εξασφαλιστούν οι ελεγχόμενες συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις αποικιών σε όλη την πλάκα (24 cm2), εκφράζοντας το αποτέλεσμα σε UFC / 100 cm2.

Αποτελέσματα

Ο Πίνακας 3 δείχνει τις τιμές των UFC / 100 cm2 σε σχέση με τον προηγούμενο χώρο, αντί για τον πίνακα 4 εκείνους που σχετίζονται με τον καθαρισμένο χώρο.Και στις δύο περιπτώσεις η δειγματοληψία διακρίνεται για κάθε επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία πριν και μετά την απολύμανση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Διαπιστωμένες τιμές UFC / 100 cm2, διαιρούμενες με τις διάφορες ζώνες και τις συνολικές μετρήσεις και ζυμομύκητες και καλούπια, που σχετίζονται με τον καθαρισμό του χώρου.

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 3 και 4, η εξυγίανση του χώρου (χώρου) με το όζον αποδεικνύει μείωση των βακτηριακών φορτίων και των ζυμών και των καλουπιών σε όλες τις αναλυόμενες επιφάνειες, κατά μέσο όρο αντίστοιχα γύρω στο 61% για το συνολικό αριθμό και γύρω 56% για τις ζύμες και τα καλούπια.
Σημειώνεται επίσης ότι με την αξιολόγηση των ίδιων επιφανειών στους δύο χώρους, η μείωση έχει πολύ στενές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι η δράση του όζοντος προσφέρει απολυμαντικές αποδόσεις ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο σε ίσες επιφάνειες.
Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν τόσο στην αίθουσα καθαρισμού όσο και στο προηγουμένως καθαρισμένο δωμάτιο, λήφθηκαν υπόψη, με σκοπό να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης του όζοντος σε σύγκριση με τη μόνη απολύμανση που επιτυγχάνεται με εμπορικά διαθέσιμα και αντιβακτηριακά απορρυπαντικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ο Πίνακας 5 συγκρίνει τα ποσοστά μείωσης του συνολικού βακτηριακού φορτίου μέσω του παραδοσιακού καθαρισμού και του συνδυασμού αυτών με την απολύμανση του όζοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επεξεργασία δεδομένων, εν μέρει δεικνυόμενη από τα ιστογράμματα του σχ. 1, δείχνει ότι η δράση του όζοντος μετά από τον παραδοσιακό καθαρισμό με απορρυπαντικά έχει ισχυρή ισχύ στη μείωση του βακτηριακού φορτίου: όπου τα απορρυπαντικά ήδη ενεργούν αποτελεσματικά, η χρήση των οργάνων που μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία σημαίνει ότι η μείωση φτάνουν σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και το 97%.
Σε περιοχές όπου η αστοχία με φυσιολογικό καθαρισμό είναι μηδενική (περιοχές που δεν αντιμετωπίζονται προφανώς),η δράση του όζοντος καθορίζεται και φθάνει ακόμα και το 88%. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την κρισιμότητα των παραδοσιακών μεθόδων καθαρισμού, ιδιαίτερα που συνήθως απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό επιφανειών και όχι σε ολόκληρο το δωμάτιο, και αναδεικνύει τη σημασία μιας συνδυασμένης δράσης μεταξύ απορρυπαντικών και όζοντος, η οποία επιτρέπει την επίτευξη επιπέδων με πολύ χαμηλό βακτηριακό φορτίο.

Συμπεράσματα

Σε αυτό το έργο, ο στόχος ήταν να ποσοτικοποιηθεί η ικανότητα εξυγίανσης ενός οργάνου ικανό, σε μια πρώτη φάση, να κορεστεί ένα συγκεκριμένο περιβάλλον,στην προκειμένη περίπτωση ένα δωμάτιο ξενοδοχείου πλήρης με χώρο ύπνου και μπάνιο και σε μια επόμενη φάση καταλύσεως,για να καταστεί το περιβάλλον χρησιμοποιήσιμο και πάλι.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την καταμέτρηση του συνολικού βακτηριδιακού φορτίου και των ζυμών και των καλουπιών, που μετρήθηκαν πριν και μετά την απολύμανση, τόσο σε προηγούμενο δωμάτιο επεξεργασμένο με παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού όσο και σε βρώμικο δωμάτιο,αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της δράσης το όζον στο βακτηριακό φορτίο και συνεπώς τη χρησιμότητά του στις διεργασίες εξυγίανσης.
Οι θεραπείες που επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου ή απλώς περισσότερο (σε σύγκριση με αυτές που χρησιμοποιούνται για δοκιμές) και σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού, θα επιτρέψουν την επίτευξη υψηλών επιπέδων αποχέτευσης.

 

περισσότερα...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΣΥΓΚΡΙΣΗ: «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ»

Η Evergreen Tecno Plants μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, σε θέματα υγιεινής και υγιεινής στα τρόφιμα – κρέας, τυρί και εκλεκτά τρόφιμα, μεταφορά και παράδοση.
Η εταιρεία μας μπορεί να λύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων.Εξάλειψη επιβλαβών παθογόνων οργανισμών (μούχλα, βακτήρια, παράσιτα, μύκητες και ιοί) από τις βιομηχανίες τροφίμων.
Οι λύσεις μας βασίζονται στις χημικές και φυσικές ιδιότητες του όζοντος και μπορούν να ενσωματωθούν με υπάρχοντα συστήματα ή να αντικαταστήσουν μη συμμορφούμενα ή παρωχημένα συστήματα και τεχνολογίες.

Στον Τομέα Τροφίμων τα συστήματά μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και κατάλληλα για τη μείωση του πληθυσμού των βακτηριδίων(εξαλείφοντας επίσης κακές οσμές) στην επιφάνεια των προϊόντων, στις επιφάνειες εργασίας, στις ψυκτικές αίθουσες, στα μέσα μεταφοράς, στα συστήματα CIP,στην παραγωγή πάγου,για χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας.Συνεπώς, οι σταθερές συγκεντρώσεις του όζοντος στις αίθουσες ωρίμανσης και συντήρησης, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανεπιθύμητων περονόσπορων,αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής και τη φρεσκάδα των προϊόντων.

Το όζον είναι επίσης πολύ χρήσιμο για την επεξεργασία των επεξεργασμένων υδάτων (ειδικά για το ύδωρ) και τα λύματα (αυξάνοντας την απόδοση του καθαριστή).
Τον Ιούλιο του 1997, το όζον αναλύθηκε από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία παρήχθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ισχύος και στη συνέχεια το FDA (Food and Drug Administration) το έκρινε ως «γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές» (GRAS), κυριολεκτικά «ελεγχόμενο και ασφαλές» ως απολυμαντικό για τροφή.
Αυτή η επίσημη έγκριση πρέπει να προορίζεται ως πολύ σημαντική σε όλο τον κόσμο, δεδομένης της βαθιάς ανάλυσης που διεξάγει η FDA για την προστασία της υγείας των πολιτών της.

 

περισσότερα...

Τεχνικά Εγχειρίδια

EVERGREEN TECNO PLANTS Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
«ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ»

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ)

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ!
(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

περισσότερα...

HYGENE BOX CLEAN

ΚΟΥΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  “BCB 050” ΤΥΠΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βιομηχανική εφεύρεση N.0001370912)

 

Γενικό περιεχόμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ p.
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3
1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 4
1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
2.1 ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 7
2.2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 7
2.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7
2.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7
2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
4.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ
5.1 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
7.1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 14
8.2 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΖΟΝΤΟΣ 14
8.3 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 14
8.4 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15
8.5 ΕΙΣΠΝΟΗ 15
8.6 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 16
8.7 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
9.1 ΗΥΓΕΝΕ ΒΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒCΒ50 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
10.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 18
10.2 ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 18

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 –
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.2
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά του εξαιρετικά καταξιωμένου προϊόντος μας. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά του εξαιρετικά καταξιωμένου προϊόντος μας.
Είναι ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει ολοκληρωμένες οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN (BCB 050) είναι σχεδιασμένη να απολυμαίνει τα κράνη, τα παπούτσια, τα είδη ένδυσης, τα μαξιλάρια, τις κουβέρτες και διάφορα άλλα αντικείμενα.
Η εν λόγω μονάδα προορίζεται για χρήση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
Αποτελείται από ένα ενιαίο δομοστοιχείο με προβαμμένο χαλύβδινη πόρτα με γυαλί για σκοπούς επιθεώρησης.
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εσωτερική εγκατάσταση, εγκατάσταση κοντά στους τοίχους ή παράλληλα με άλλο εξοπλισμό.
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακό πίνακα ελέγχου (βλ. Κάτω δεξιά γωνία), η οποία προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες, καθιστώντας την ακόμα πιο εύκολη στη χρήση, ενώ βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.
Η μονάδα αποτελείται κυρίως από ένα αεροστεγές κιβώτιο με μια πόρτα για την τοποθέτηση του αντικειμένου που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία.
Ο διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος είναι τοποθετημένος στην κάτω πλευρά της μονάδας.
Παρέχεται ένα κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης.
Η πόρτα της μονάδας είναι εξοπλισμένη με ένα μικροδιακόπτη ασφαλείας που εμποδίζει την λειτουργία όταν / αν η πόρτα ανοιχτεί. Επιπλέον, εάν τα δύο εμπρόσθια ανοίγματα δεν κλείσουν σωστά, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
Είναι απολύτως απαγορευμένη η λειτουργία της μονάδας ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή απολύμανση και σε επικίνδυνη έκθεση του χρήστη στο όζον.

 

1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη μονάδα HYGIENE BOX CLEAN BCB 050 σε εσωτερικό χώρο, σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από πηγές νερού για να αποτρέψετε / αποφύγετε βραχυκυκλώματα και ατυχήματα ηλεκτροπληξίας.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της μονάδας σε εξωτερικούς χώρους.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με τη μονάδα ανάμεσα στην είσοδο τροφοδοσίας της μονάδας (βλ. Δεξιά πλευρά στο κάτω μέρος) και στην πρίζα δικτύου.

 

 

Σχήμα 1. Διακόπτης τροφοδοσίας και είσοδος τροφοδοσίας

 

 

 

 

3. Ρυθμίστε το διακόπτη ρεύματος στο «1». Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ρυθμίστε το διακόπτη ρεύματος στο «0».

4. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, η ψηφιακή οθόνη είναι ενεργοποιημένη και η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει (η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία STAND-BY).
Ο προγραμματισμός των χρονοδιαγραμμάτων για την παραγωγή όζοντος («Ο3») και την κατάλυση («CAT») μπορεί τώρα να ξεκινήσει.

 

 

Εικόνα 2. Πίνακας ψηφιακής ένδειξης για προγραμματισμό μονάδων

 

 

 

Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να αρχίσει η λειτουργία προγραμματισμού.Απλά πατήστε «SET». Το σύμβολο «PROG» εμφανίζεται αυτόματα στην ψηφιακή οθόνη, ενώ το σύμβολο «>» της πρώτης παραμέτρου «O3» αρχίζει να αναβοσβήνει.
Σε αυτό το σημείο είναι δυνατή η τροποποίηση του χρόνου λειτουργίας (0:00), πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα «UP» και «DOWN». Αφού εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή, πατήστε «SET» για να αποθηκεύσετε αυτήν την παράμετρο.
Στη συνέχεια, η δεύτερη παράμετρος (CAT) μπορεί να τροποποιηθεί καθώς το σύμβολο «>» αρχίζει να αναβοσβήνει. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και πριν για να εισάγετε και να αποθηκεύσετε την επιθυμητή τιμή της δεύτερης παραμέτρου.
Για την τελική διαμόρφωση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «SET» μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «SET» στην ψηφιακή οθόνη.

(Σημείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, η ψηφιακή οθόνη θα αποθηκεύσει αυτόματα την τρέχουσα διαμόρφωση και το σύμβολο «SET» θα εμφανιστεί στην οθόνη)

5. Πατήστε «START» για να ενεργοποιήσετε τον κύκλο απολύμανσης, ο οποίος ξεκινάει μετά από μια σύντομη καθυστέρηση (περίπου μερικά δευτερόλεπτα).
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «RUN» και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED παραμένει αναμμένη.
6. Όταν η παραγωγή όζοντος έχει τελειώσει και ο κύκλος της κατάλυσης πρόκειται να αρχίσει, η κίτρινη λυχνία LED αναβοσβήνει.
7. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος απολύμανσης, η μονάδα παραμένει σε κατάσταση αναμονής, ενώ ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) εκπέμπεται αυτόματα για μερικά δευτερόλεπτα. Η μονάδα παραμένει αναμμένη και μπορεί να
απενεργοποιηθεί θέτοντας το διακόπτη τροφοδοσίας στο «0».
8. Είναι δυνατόν να τερματίσετε τον κύκλο απολύμανσης οποιαδήποτε στιγμή, είτε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «START» είτε θέτοντας το διακόπτη τροφοδοσίας σε «0».
9. Για να δείτε τις ώρες λειτουργίας, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «SET» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Ο πρώτος μετρητής ωρών (O3 ή UV) εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «UP» και «DOWN» εμφανίζεται ο μετρητής δεύτερης ώρας (UV ή O3).
Για έξοδο από αυτό το μενού πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «SET» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστούν οι ώρες «O3» και «CAT» στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλη η τεκμηρίωση σχετικά με την καλή λειτουργία της μονάδας BCB 050 που πρόκειται να εγκατασταθεί θα βαρύνει μόνο τον έμπορο λιανικής πώλησης.
Η Evergreen Tecno Φυτά δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ανεπάρκειες / ανεπάρκειες επικοινωνίας μεταξύ του λιανοπωλητή και του τελικού χρήστη (ειδικά σε χώρους εγκατάστασης χωρίς εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό).

 

1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ

Το όζον (Ο3) είναι φυσικό αέριο, αποτελούμενο από τρισθενή οξυγόνο.
Στη φύση σχηματίζεται κατά τη διάρκεια καταιγίδων, εξαιτίας ηλεκτρικών εκκενώσεων που παράγονται από κεραυνό. Στην ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να σχηματιστεί λόγω της ακτινοβολίας υπεριωδών ακτίνων.
Στα βουνά το όζον είναι παρόν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα ένα χαρακτηριστικό συναίσθημα ευεξίας και καθαρό αέρα. Πρόκειται για ένα άχρωμο αέριο με αιχμηρή οσμή.
Το μοριακό βάρος του όζοντος είναι ίσο με 48 g / mol. Σε μία πίεση 1 atm, το σημείο τήξης του είναι στους -192,5 ° C και το σημείο βρασμού του σε -111,9 ° C.
Η υψηλή αντιδραστικότητα και η αυθόρμητη αποσύνθεση του σε οξυγόνο, καθιστούν το όζον ένα αέριο με υψηλό δυναμικό για εφαρμογές αγωγής αέρα.
Λόγω της υψηλής οξειδωτικής του ισχύος (2,07 V), δεύτερη μόνο με το φθόριο, το όζον είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση ή απενεργοποίηση βακτηριδίων, καλουπιών, ζυμών, παρασίτων και ιών.
Οι επιθέσεις του όζοντος, μέσω ενός οξειδωτικού μηχανισμού, και οι γλυκοπρωτεΐνες και τα γλυκολιπίδια, μεταβάλλοντας τα ένζυμα RNA και DNA ενδοκυτταρικά.
Η βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης έχει ως αποτέλεσμα κυτταρικό θάνατο.
Λόγω της μη σταθερής φυσικής κατάστασής του, το όζον μπορεί εύκολα να αποσυντεθεί σε οξυγόνο. Είτε μακροπρόθεσμα (ανάλογα με διάφορους παράγοντες) είτε βραχυπρόθεσμα με εξωτερική δύναμη (βλ. Το εγγυημένο μας σύστημα PATENTED που περιλαμβάνει κύκλο κατάλυσης), με αποτέλεσμα το αέριο που ουσιαστικά δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

2.1. ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η μονάδα HYGIENE BOX CLEAN BCB 050 είναι σχεδιασμένη για εσωτερική εγκατάσταση και δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε νερό ή σε περιβάλλον με σχετική υγρασία (φ)> 60%.
Στην περιοχή της θέσης τοποθέτησης δεν πρέπει να τοποθετούνται άλλες συσκευές ή μηχανές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πιτσιλιές νερού (σε περίπτωση δυσλειτουργίας). Συνιστώμενη απόσταση: τουλάχιστον 1,5 μ.
Από τη μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα, χημικά ή άλλα επικίνδυνα προϊόντα.
Επικοινωνήστε με την Evergreen Tecno Plant για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα της θέσης τοποθέτησης με την εν λόγω μονάδα..

2.2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Χειριστείτε τη μονάδα με μεγάλη προσοχή. Μην ανατρέπετε τη συσκευασία.
Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε τυχόν κτυπήματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
Για τη μεταφορά ή ανύψωση της μονάδας μην αφαιρέσετε την προστατευτική συσκευασία. Αποφύγετε τη χρήση μεταφορέων ή περονοφόρων οχημάτων.

2.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί ή να αποθηκευτεί σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +2 και +40 ° C και μέγιστη R.H. (φ) = 60%.

2.4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αφού τοποθετήσετε τη μονάδα, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη μονάδα στο δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοσίας προστατεύεται μέσω αυτόματου διαφορικού διακόπτη.

2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα χρονοδιαγράμματα της μονάδας HYGENE BOX CLEAN BCB 050 εξαρτώνται από την ποσότητα ρούχων / ειδών που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία και από την ειδική τους κατάσταση (π.χ., επίμονες οσμές).

Σημείωση: Τα συνιστώμενα χρονοδιαγράμματα υπόκεινται σε τροποποίηση (π.χ. αύξηση της διάρκειας του κύκλου) εάν τα ρούχα / αντικείμενα προς επεξεργασία είναι παλιά ή / και σε κακή κατάσταση υγιεινής.

Λάβετε υπόψη ότι η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που εξασφαλίζει τη μείωση των βακτηρίων / ιών / καλουπιών / οσμών, αλλά δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χρησιμοποιηθεί αντί του συνηθισμένου καθαρισμού / απολύμανσης του επεξεργασμένου ρούχου / αντικειμένων.
Η διάρκεια κύκλου μπορεί να αυξηθεί / μειωθεί, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των ρούχων / αντικειμένων που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. απολύμανση επαγγελματικών ενδυμάτων για ειδικά πεδία / τομείς) πρέπει να επιβεβαιώνονται τα κατάλληλα ρούχα / επιφάνειες απολύμανσης μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και εργαστηριακών δοκιμών.

 

Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
Τύπος θεραπείας Συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας (παραγωγή όζοντος Ο3). Συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας (κατάλυση)
Κανονικός 5 λεπτά 5 λεπτά
Μεσαίο 10 λεπτά 14 λεπτά
Υψηλός 15 λεπτά 20 λεπτά

 

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

3.1. Τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας

 

Τεχνικές προδιαγραφές
Δομή Painted steel
Παραγωγή όζοντος Corona discharge system
Κατάλυση με όζον UV and Activated Carbon
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V / 240 V – 50 Hz
Ονομαστική ισχύς 30 W
Ονομαστικό ρεύμα 0,12 A
Διαστάσεις 350 x 300 x 500 mm (h max).
Βάρος 15 kg

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

4.1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 είναι μια πατενταρισμένη και τεχνικά προηγμένη συσκευή.
Συνεπώς, η συντήρηση, η τεχνική υποστήριξη, η αντιμετώπιση προβλημάτων ή / και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο εκπαιδευμένο προσωπικό των μονάδων.
Evergreen Tecno ή από πωλητή πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, η συσκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση προϊόντος Evergreen.
Μόνο μετά τη λήψη γραπτής εξουσιοδότησης από την Evergreen Tecno Plant έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε ανεξάρτητα.
Ο τελικός χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με τα εργοστάσια Evergreen Tecno μετά από 6000 ώρες λειτουργίας.

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 –
ΕΓΓΥΗΣΗ

 

5.1. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση περιορίζεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό που παρέχεται από την Evergreen Tecno Plants SRL.
Η εγγύηση καλύπτει όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται ελαττωματικά εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς (εξαιρουμένων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τα οποία η εγγύηση καλύπτει περίοδο ενός έτους).
Όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα που καλύπτονται από την εγγύηση θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν από μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.
Για τα εξαρτήματα που καλύπτονται από την εγγύηση, οι μονάδες Evergreen Tecno θα ανταποκρίνονται σε αξιώσεις μόνο εάν τηρούνται οι προθεσμίες συντήρησης και καθαρισμού, όπως καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα αντικατάστασης που επιτρέπονται από την Evergreen Techno Plants. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων θα ακυρώσει αυτή την εγγύηση.

Όλα τα αντικαταστάσιμα εξαρτήματα πρέπει να αποστέλλονται στην Evergreen Plants Tecno, έτσι ώστε η εγγύηση να παραμείνει έγκυρη.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

– Επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω ελαττωματικής εγκατάστασης, ακατάλληλης συντήρησης, ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας, κακομεταχείρισης, κατάχρησης, αμέλειας, ατυχήματος, πυρκαγιάς, πλημμύρας,επισκευής με μη εξουσιοδοτημένο υλικό και εξαρτήματα.
– Σε περίπτωση εγκατάστασης εξαρτημάτων που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και εμπορικές συμφωνίες.
– Δεν υπάρχει σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή σιωπηρής εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οι εγγυήσεις αυτές αποποιούνται. Η Evergreen Tecno δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για καταχρηστική χρήση των προϊόντων της, απώλεια κερδών, άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από ζημιές ή / και ατυχήματα.
– Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Μπορεί επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από κράτος σε κράτος.Μπορούν να συμφωνηθούν εκτεταμένες εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής υπηρεσιών.

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 –
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

6.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:

– Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050.
– Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος προστατεύεται μέσω αυτόματου διαφορικού διακόπτη.
– Συνδέστε τη μονάδα σε γειωμένο τροφοδοτικό.
– Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σε βρεγμένα δάπεδα ή σε άλλες υγρές επιφάνειες.
– Για να αποφύγετε ατυχήματα από ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή συντήρησης.
– Χρησιμοποιήστε τον κύκλο απολύμανσης του όζοντος μόνο ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ. Η παραγόμενη συγκέντρωση όζοντος μπορεί να υπερβαίνει τα ονομαστικά όρια ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στον άνθρωπο.
– Αποφύγετε την έκθεση στις ακτίνες UV που παράγονται από τους λαμπτήρες φθορισμού και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στα μάτια. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η συσκευή είναι πλήρως σφραγισμένη, έτσι ώστε να μην ακτινοβολούν ακτίνες υπεριώδους ακτινοβολίας στον τόπο εγκατάστασης.
– Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εργαλεία εντός των αεραγωγών κυκλοφορίας αέρα. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με σχάρες προστασίας από διείσδυση, οι οποίες δεν πρέπει να παραβιαστούν.
– Μην αφήνετε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για εσωτερικούς χώρους χωρίς αέριο και συνθήκες υγρασίας <60%.
– Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού στο εσωτερικό της μονάδας. Το ειδικό πλέγμα στήριξης θα πρέπει πάντα να παραμένει προσβάσιμο (μειωμένος αερισμός μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά εξαρτήματα και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία απολύμανσης).
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε ξηρό περιβάλλον.
– Μην αποσυναρμολογείτε τη γεννήτρια όζοντος. Ως αποτέλεσμα μπορεί να παρουσιαστούν μηχανικές βλάβες. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σωστή συντήρηση και τεχνική συντήρηση.
– Μην εισπνέετε απευθείας το παραγόμενο όζον.
– Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή υγρά χέρια.
– Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα παρουσία εύφλεκτων ουσιών, όπως αλκοόλ, βενζίνη, υδρογονάνθρακες κλπ.
– Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο.
– Μην εισάγετε μέσα στη μονάδα ζώα, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή υγρό ρουχισμό.
– Μην κορεάζετε το εσωτερικό της μονάδας με αντικείμενα (για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα).
– Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας.
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. Από τις τηλεοράσεις, το Hi-Fi, τους υπολογιστές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές.
– Μην ανοίγετε την πόρτα της μονάδας πριν από τον τερματισμό ενός κύκλου λειτουργίας.
– Ακολουθήστε πάντα τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας για να αποφύγετε την εισπνοή υπολειμμάτων όζοντος.
– Μην πιέζετε την πόρτα της μονάδας.
– Μην προγραμματίζετε τους κύκλους λειτουργίας χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

 

– ΚΕΑΦΑΛΑΙΟ 7 –
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

7.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

– Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/CE και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες.
– Οδηγία 2004/108/CE για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τις επακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες.
– Οδηγία σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών 2002/95/CE και τις επακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες.
– Οδηγία 2002/96 / ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 –
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

8.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η μονάδα HYGENE BOX CLEAN BCB 050 είναι μια συσκευή απόλυτα ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Σχεδιάστηκε, κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και κατασκευάστηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Διαθέτει όλες τις απαραίτητες και προκαθορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα μηχανήματα.
Επομένως, εάν η μονάδα λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο (π.χ. χρήση και συντήρηση), είναι απόλυτα ασφαλής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.
Το σύστημα καταλύτη, το οποίο κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τα φυτά Evergreen Tecno (Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), εξασφαλίζει τη διάσπαση του εναπομένοντος όζοντος σε περίσσεια οξυγόνου (το μοναδικό χαρακτηριστικό του συστήματος παγκοσμίως).
Συνεπώς, η υπολειπόμενη συγκέντρωση όζοντος παραμένει πάντοτε κάτω από τα όρια ασφαλείας σε εύθετο χρόνο και αξιόπιστα.
Ακριβώς για το λόγο αυτό, η μονάδα είναι μοναδική και ασφαλής.

8.2. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΖΟΝΤΟΣ

Το όζον μπορεί να ανιχνευθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα με τη χαρακτηριστική πικάντικη οσμή, που ήδη παρατηρείται σε συγκεντρώσεις όζοντος 0,02 ppm. Αν και κάθε άτομο έχει τη δική του μεταβλητή οσφρητική αντίληψη, δεν πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη της οσμής για να ανιχνεύσει πιθανή υψηλή συγκέντρωση όζοντος.Το επίπεδο συγκέντρωσης του όζοντος που επιτρέπεται για 8ωρη έκθεση είναι 0,05 ppm (σύμφωνα με την ACGIH-ΗΠΑ).
Σε περίπτωση συγκέντρωσης όζοντος 0,3 ppm, το επιτρεπτό όριο έκθεσης μειώνεται στο μέγιστο 15 λεπτά. Η συγκέντρωση 10 ppm όζοντος στον αέρα είναι επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή του ατόμου (σύμφωνα με το DLH).

8.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Το όζον δρα ως ερεθιστικό, επηρεάζοντας κυρίως τα μάτια, την αναπνευστική οδό και τους πνεύμονες. Λίγες ώρες έκθεσης στο όζον μπορεί να προκαλέσουν πνευμονικό οίδημα.
Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος στα 50 ppm για 30 λεπτά μπορεί να είναι θανατηφόρα.
Πολλοί άνθρωποι που εκτίθενται σε όζον βιώνουν πονοκεφάλους, οι οποίοι πάντα εξαφανίζονται λίγα λεπτά μετά την αναπνοή του φρέσκου αέρα.
Η μειωμένη λειτουργία των πνευμόνων, λόγω βλάβης των ιστών, μπορεί να οφείλεται σε παρατεταμένη (σε 0,02 ppm) ή ακόμη και σε μία μόνο έκθεση (σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος).
Παρόλο που δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι η παρατεταμένη έκθεση στο όζον προκαλεί καρκίνο, αλλεργίες των πνευμόνων ή προγεννητική βλάβη, είναι προφανές ότι η οξειδωτική δύναμη του όζοντος μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση του δέρματος.
Οι τελικοί χρήστες των μονάδων παραγωγής όζοντος πρέπει να ενημερώνουν όλα τα άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν στο όζον, ιδίως εκείνα με ιατρικό ιστορικό αναπνευστικών ασθενειών, προκειμένου να λάβουν κατάλληλες προφυλάξεις.
Το όζον δεν είναι καρκινογόνο, αλλά μπορεί να τοξικοποιήσει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

8.4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πρώτη αντίδραση:
1) Εάν η έκθεση στο όζον προκαλεί πονοκεφάλους ή δυσκολία στην αναπνοή, αφαιρέστε αμέσως τον ασθενή από την περιοχή σε περιβάλλον με νωπό αέρα.

Δεύτερη δράση:
2) Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος μπορούν να οξυγονωθούν από εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν η έκθεση είναι σοβαρή, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

8.5. ΕΙΣΠΝΟΗ

Πρώτη αντίδραση:
1) Αξιολογήστε την ικανότητα αναπνοής του ασθενούς.
2) Οι ασθενείς σε κατάσταση απώλειας συνειδητοποίησης πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αεραγωγοί να απελευθερώνονται από κάθε έκκριση, χωρίς να βλάπτουν τους ασθενείς.
3) Ελέγξτε τον παλμό.

Δεύτερη δράση:
1) Αν η αναπνοή έχει σταματήσει, ενεργοποιήστε την με τεχνητή αναπνοή μέχρι να ξαναρχίσει η αναπνοή.
2) Ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
3) Αν ο παλμός απουσιάζει, ξεκινήστε το CPR.

8.6 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Πρώτη αντίδραση:
1) Αμέσως ψεκάστε τα μάτια με καθαρό νερό, κατά προτίμηση με μερικά μέταλλα, για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Δεύτερη δράση:
1) Συνεχίστε να ψεκάζετε τα μάτια μέχρι να φτάσετε στο νοσοκομείο.

8.7 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι εργαζόμενοι που υποβάλλονται σε καρδιοπνευμονικά προβλήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν μια δραστηριότητα σε μια περιοχή όπου μπορούν να εκτεθούν στο όζον.
Σημαντικές αλλοιώσεις της καρδιοπνευμονικής λειτουργίας μπορεί να συμβούν σε άτομα που εκτίθενται σε χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος.

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 –
“HYGENE BOX CLEAN BCB 050 «ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ’’

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Μονάδα Hygene BCB 050

 

 

 

 

 

 

 

 

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

10.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοντέλο (τύπος και αριθμός σειράς)__HYGENE BOX BCB 050_____
Ημερομηνία αγοράς:__________________________________
Πελάτης:__________________________________________
Διεύθυνση:_________________________________________
Διεύθυνση εγκατάστασης:_______________________________
Έμπορος λιανικής πώλησης______________________________
(σφραγίδα και υπογραφή):

10.2 ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση εξαρτάται από την ύπαρξη και τη σωστή σύνταξη αυτού του κουπονιού εγγύησης (δεόντως συμπληρωμένο και αποστέλλεται από τον Α / Κ μέσα σε ένα μήνα από την αγορά).
Τα έξοδα αποστολής πληρώνονται πάντα από τον πελάτη.
Για να ενεργοποιήσετε την τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή, αναφέροντας τον αύξοντα αριθμό της μονάδας, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ EVERGREEN TECNO PLANTS SRL
Via Della Meccanica 1/P
36100 – Vicenza
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220–240 V / 50 Hz / 30 W / 0,12 A

 

HYGENE BOX CLEAN BCB 050 UNIT IS A PRODUCT OF:
EVERGREEN TECNO PLANTS SRL “THE NATURAL ALTERNATIVE “
Web Site: www.evergreentecnoplants.com – Mail to:info@evergreentecnoplants.com
Address: Via della Meccanica, 1/P – 36100 Vicenza (VI)
Tel.: +39 0444-965094 – Fax: +39 0444-965228
C.F. / P.IVA /N. Reg. Imprese di Vicenza 02914800137 – REA 427256
This manual consists of 18 pages

 

 

 

 

 

 

 

περισσότερα...

Hygene Water

Hygene Water (Πατενταρισμένο)

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το HYGENE WATER είναι ένα καινοτόμο σύστημα για την εγγύηση της μικροβιολογικής ασφάλειας των επιφανειών μέσω της έκπλυσης.
Εύκολο στη χρήση, το μηχάνημα μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω εντολής on / off που βρίσκεται στο ίδιο το μηχάνημα.
Η ιδανική χρήση του μηχανήματος γίνεται μετά από μια κανονική διαδικασία καθαρισμού, αντικαθιστώντας τη χρήση παραδοσιακών (χημικών) προϊόντων απολύμανσης και ουσιών.

Το HYGENE WATER παράγει μια ροή νερού ικανή να εξαλείψει τα βακτήρια, τους μύκητες, την μούχλα και τους ιούς αξιοποιώντας την υψηλή οξειδωτική ισχύ του όζοντος.
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με δύο απλές μετωπικές επιθέσεις που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης. Λειτουργεί με κρύο νερό σε κανονική πίεση εξαγωγής.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα (3 λεπτά επαφής) το εμπλουτισμένο με όζον νερό που ψεκάζεται απευθείας στις επιφάνειες εξαλείφει τα βακτηρίδια, την μούχλα και τους ιούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ HYGENE WATER

Το HYGIENE AIR 200 παρέχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα:

• Μειώνει τις εκπομπές βλαβερών ουσιών στο δωμάτιο. (ISO 1400, EMAS
• Αντικαθιστά χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για απολύμανση.
• Μειώνει τις ανάγκες εργασίας για την απολύμανση των εργασιακών περιβαλλόντων.
• Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χειριστές που πραγματοποιούν τις επεξεργασίες, καθώς η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί απουσία προσωπικού (αντικατάσταση ή / και μείωσπροϊόντων επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία).
• Ευκολότερη η τήρηση των νομικών απαιτήσεων για την υγιεινή και τη μικροβιολογία.
• Εξοικονόμηση κόστους απολύμανσης, τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις ώρες εργασίας.
• Αποταμίευση – χάρη στη χρήση με κρύο νερό – για θέρμανση νερού για παραγωγή ζεστού νερού ή / και ατμού.
• Μείωση κατανάλωσης νερού.
• Απολύμανση επιφανειών και περιοχών οροφής, γωνιών και κρυφών σημείων που είναι δύσκολο να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας άλλα συστήματα.
• Εξασφαλίζει την απενεργοποίηση βακτηριδίων, περονόσπορων και ζυμών από επιφάνειες και χώρους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν.
• Αφαιρεί σοβαρές οσμές.
• Μείωση κόστους διάθεσης λυμάτων.
• Βελτίωση και απλούστευση των συστημάτων HACCP.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
HYGENE WATER HYGENE WATER 2500 HYGENE WATER 8000
Ικανότητα / Ροή νερού 900 l/h 2000 l/h
Πίεση νερού-Εισαγωγή 3.0 bar 1.3 bar
Πίεση νερού-Έξοδος 1.0 bar 2.0 bar
03 Παραγωγή ΝΑΙ ΝΑΙ
Δραστική O3 δόση 2.0 ppm 2.5 ppm
Τάση 230 V – 50 Hz – 3 A 230 V – 50 Hz – 12 A
Διάσταση 1276x940x559 mm 1400x1200x650 mm
Βάρος 64 kg 150 kg
Δομή Ανοξείδωτο ατσάλι

 

Προαιρετικά : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ O3 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

 

 

 

 

 

 

περισσότερα...

Hygene Box

Hygene Box (Πατενταρισμένο)
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το HYGENE BOX είναι ένα καινοτόμο σύστημα για τη διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας χώρων και επιφανειών.
Εύκολο στη χρήση και προγραμματιζόμενο μέσω ενός ψηφιακού πίνακα ελέγχου ή / και μέσω χειροκίνητων εντολών.
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με όλα τα συστήματα ελέγχου που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και είναι πλήρως συμβατό με τους ισχύοντες κανονισμούς (όρια αναφ. ACGIH).
Πράγματι, το πιθανό υπόλοιπο όζον στο τέλος του κύκλου λειτουργίας μετατρέπεται αυτόματα σε οξυγόνο.
Το HYGIENE BOX έχει αναπτυχθεί ώστε να μετακινείται εύκολα, παρά τη διάστασή του, μεταξύ διαφορετικών περιοχών.
Το HYGENE BOX λειτουργεί με πλήρη διαδικασία ανακυκλοφορίας αέρα που εξαλείφει τα βακτήρια, τους μύκητες, τη μούχλα και τους ιούς (για παράδειγμα τη νόσο των λεγεωνάριων) και να απολυμαίνουν τον αέρα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο.
Το HYGIENE BOX είναι ιδανικό για νοσοκομεία,ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, γενικούς χώρους εργασίας,χώρους διατήρησης τροφίμων και παραγωγής και για όλα τα μεγάλα εσωτερικά περιβάλλοντα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ HYGENE BOX
Το HYGENE BOX παρέχει αρκετά σημαντικά οφέλη:

• Μειώνει τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών.
• Αντικαθιστά χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για απολύμανση.
• Μειώνει τις ανάγκες εργασίας για την απολύμανση των εργασιακών περιβαλλόντων.
• Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χειριστές που πραγματοποιούν τις επεξεργασίες, καθώς η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί απουσία προσωπικού (αντικατάσταση ή / και μείωση προϊόντων επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία).
• Εξοικονόμηση κόστους απολύμανσης, τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις ώρες εργασίας.
• Ευκολότερη η τήρηση των νομικών απαιτήσεων για την υγιεινή και τη μικροβιολογία.
• Εξασφαλίζει την απενεργοποίηση των βακτηρίων, της μούχλας και των ζυμών από επιφάνειες και χώρους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν.
• Αφαιρεί σοβαρές οσμές σε μεγάλες περιοχές.

 

HYGENE BOX – TECHNICAL SPECIFICATION

HYGENE BOX MOD. 1500. MOD.1000 MOD. 500.
Διάσταση 185X116X74 MM 105X85X65 MM 85X85X65 MM
Βάρος 100 KG 80 KG 70 KG
Τάση 230 V-50 HZ
Power 2000 W 1500 W 1000 W
Αποτελεσματικός μέγιστος χώρος m3 1500/1800 M3 1000 M3 500 M3
Πιστοποίηση CE
O3 παραγωγή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Catalyst O3 UV ΛΑΜΠΑ UV ΛΑΜΠΑ UV ΛΑΜΠΑ
Προγραμματισμός ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πρότυπα φίλτρα CLASS G4
Δομή – SANDWICH PANELS ΠΑΧΟΥΣ 30/50MM ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ SP.8/10
– ΠΡΟΦΙΛ IN ALU

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΤΗ.

 

 

 

 

 

 

περισσότερα...