Καλέστε μας στο: +30 2315-505205

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – «Κρέας, Τυρί και Εκλεκτά τρόφιμα»

»Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Κρέας, Τυρί και Εκλεκτά τρόφιμα».
ΣΥΓΚΡΙΣΗ: «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ».

Η Evergreen Tecno Plants μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ,σε θέματα υγιεινής και υγιεινής στα τρόφιμα – κρέας, τυρί και εκλεκτά τρόφιμα, μεταφορά και παράδοση.
Η εταιρεία μας μπορεί να λύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Εξάλειψη επιβλαβών παθογόνων οργανισμών (μούχλα, βακτήρια, παράσιτα, μύκητες και ιοί) από τις βιομηχανίες τροφίμων.Οι λύσεις μας βασίζονται στις χημικές και φυσικές ιδιότητες του όζοντος και μπορούν να ενσωματωθούν με υπάρχοντα συστήματα ή να αντικαταστήσουν μη συμμορφούμενα ή παρωχημένα συστήματα και τεχνολογίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Τομέα Τροφίμων τα συστήματά μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και κατάλληλα για τη μείωση του πληθυσμού των βακτηριδίων (εξαλείφοντας επίσης κακές οσμές) στην επιφάνεια των προϊόντων,στις επιφάνειες εργασίας, στις ψυκτικές αίθουσες, στα μέσα μεταφοράς, στα συστήματα CIP, στην παραγωγή πάγου, για χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας.
Συνεπώς, οι σταθερές συγκεντρώσεις του όζοντος στις αίθουσες ωρίμανσης και συντήρησης, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανεπιθύμητων περονόσπορων, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής και τη φρεσκάδα των προϊόντων.
Το όζον είναι επίσης πολύ χρήσιμο για την επεξεργασία των επεξεργασμένων υδάτων (ειδικά για το ύδωρ) και τα λύματα (αυξάνοντας την απόδοση του καθαριστή).
Τον Ιούλιο του 1997, το όζον αναλύθηκε από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία παρήχθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ισχύος και στη συνέχεια το FDA (Food and Drug Administration) το έκρινε ως «γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές» (GRAS), κυριολεκτικά «ελεγχόμενο και ασφαλές» ως απολυμαντικό για τροφή. Αυτή η επίσημη έγκριση πρέπει να προορίζεται ως πολύ σημαντική σε όλο τον κόσμο, δεδομένης της βαθιάς ανάλυσης που διεξάγει η FDA για την προστασία της υγείας των πολιτών της.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

– Μείωση των παθογόνων παραγόντων που μεταφέρονται με νερό.
– Βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω της οξείδωσης διαλυμένων ορυκτών (σίδηρος, μαγγάνιο κ.λ.π.), υγιέστερα ζώα.
– Μειώνει / Εξαλείφει την χρήση χημικών ενώσεων.
– Βελτιώνει την ποιότητα του κρέατος.
– Βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος.

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

– Έλεγχος θερμοκρασίας.
– Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με αφαίρεση μικρο-σκόνης (ηλεκτροστατική βροχόπτωση).
– Ανάπτυξη καθαρού χώρου με καινοτόμα συστήματα.
– Μείωση του επιφανειακού βακτηριδιακού πληθυσμού (επιφάνειες/μηχανές).
– Απομάκρυνση οσμών.
– Σημαντική μείωση του κόστους υγιεινής (τόσο της εργατοώρας όσο και των προϊόντων καθαρισμού).

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

– Ασφάλεια τροφίμων και μικροβιολογική βελτίωση.
– Απομάκρυνση / Μείωση των επιφανειακών μολύνσεων των τροφίμων.
– Παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων.
– Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τόσο στην αίσθηση όσο και στην οσμή.
– Δεν υπάρχει υπολειμματικό όζον στα προϊόντα, ούτε καν στα ίχνη.

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

– Ασφάλεια τροφίμων και μικροβιολογική βελτίωση.
– Παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων.
– Υγιεινή μεταφορικών ταινιών/τραπεζιών εργασίας/κιβωτίων/κάδων.
– Δεν υπάρχει υπολειμματικό όζον στα προϊόντα, ούτε καν στα ίχνη.
– Μείωση κόστους στην διάθεση των λυμάτων.
– Επεξεργασία νερού από τους πύργους των εξατμίσεων και τον συμπυκνωτή.

 

 

 

ΔΩΜΑΤΙΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ CIP ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ

– Μείωση των επιβλαβών ουσιών (ISO 14000; συμμόρφωση με το EMAS).
– Βελτίωση και απλούστευση των συστημάτων HACCP.
– Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους φορείς εκμετάλλευσης (χημικά προϊόντα που χρειάζονται μείωση).
– Εξοικονόμηση κόστους απολύμανσης, τόσο σε προϊόντα όσο και σε εργατοώρες.
– Αποταμιεύσεις στην παραγωγή ζεστού νερού / ατμού (το όζον χρησιμοποιεί κρύο νερό).
– Μείωση της κατανάλωσης νερού.
– Πλήρης εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με όζον.
– Εξάλειψη ή / και απενεργοποίηση βακτηρίων, καλουπιών, ιών, σπόρων, επίσης από επιφάνειες και χώρους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν.
– Επεξεργασία νερού από πύργους εξατμίσεων και τον συμπυκνωτή.