ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Wall eco, είναι εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Από το 2008 , δραστηριοποιείται πλέον και στον χώρο των Α.Π.Ε, με τις πιο σύγχρονες οικολογικές τεχνολογίες. Η Wall eco, σε συνεργασία με ξένες εταιρείες, ενεργοποιείται στον Ελλαδικό χώρο, δημιουργώντας projects βιοαερίου, βιοντίζελ και συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί), προκειμένου να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν βιώσιμες επενδυτικές προτάσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ